Foto: Terka Vajnerová, e-mail: terezavajnerova@centrum.cz