Česká republika: 36. mistrovství České republiky záchranných psů SZBK ČR podle ZZP3 proběhlo v Žatci-Chbany 1. 10. 2016. Mistrovstvím byla pověřena ZBK Ústeckého kraje, která se svého úkolu zhostila na výbornou. Na mistrovství startovalo celkem 15 psovodů se svými psy. Poslušnost probíhala na kynologickém cvičišti Žatec-Loučky. Poslušnost posuzovala Judita Klarnerová, která bohužel zadala pouze pět splněných limitů na poslušnosti.

Speciální cvik č. 1 posuzoval hlavní rozhodčí, pan Vilém Babička. Tento speciální cvik bohužel skončil negativně – kvůli způsobu provedení. Mnoho psovodů nebylo schopných si rozdělit a propátrat celý terén. Většina z nich důkladně prověřovala vytypovaná místa, a tak docházelo k tomu, že psům docházely síly už v polovině limitu, což vedlo k falešným označením. Do prostoru, kde byly uloženy vzorky, se dostali pouze 4 psi, z toho 3 psi bez problémů na vzorek reagovali.

Speciální cvik č. 2 posuzovala Lucie Dlouhá, která zadala 11 splněných limitů. Terén byl značně rozsáhlý, ale s minimem úkrytů, a tak byli dva figuranti umístěni do objektu budovy, kde většina psů neměla problém s označením. Vítězem mistrovství se stala Eva Klemšová s labradorským retrívrem Billy Jean Black Sky s celkovým počtem 199 bodů. Druhá skončila Jitka Smělá a Bessy (bez PP) s 195 body. Na třetím místě se umístila Lenka Knolová a flat coated retrívr Bailey Alebasi Jílové s 192 body, která měla zároveň nejlepší poslušnost.

-mb-
Foto: Marcela Somrová