Fransi, nejdříve bych se chtěla zeptat na Vašeho prvního psa a na to, jak jste se ke kynologii vůbec dostal. Jaké plemeno je Vašemu srdci nejbližší a proč? Závodil jste, choval, vystavoval? Přibližte prosím čtenářům Vaši osobní cestu kynologií.

Prvního psa jsem měl, když mi bylo asi deset let. Byl to kříženec ovčáka a jmenoval se Cigan. Co si pamatuji, tak tento pes byl spíše mým učitelem, než abych ho něco učil já. Tím to vše začalo. Po dokončení studií jsem se začal věnovat kynologii s fenou tervuerena a složili jsme společně zkoušky IPO 1–3. A také jsem se „nakazil virem stopařiny“. Tato disciplína sportovní kynologie se stala a stále je mou nejoblíbenější. Po fence tervuerena jsem měl dva maliňáky, lakenoise a holandského ovčáka. I když mám rád téměř každé plemeno, „holanďák“ byl mým opravdovým parťákem. Se všemi uvedenými psy jsem složil IPO 1–3 a FH. Během těchto svých začátků jsem také založil kynologický klub, který doposud existuje. Po smrti holandského ovčáka jsem si pořídil štěně německého ovčáka, Beau van Zunderland, se kterou jsem složil IPO 3 a FH. Třikrát jsme spolu vyhráli mistrovství Holandska stopařů a také jsme se zúčastnili FCI mistrovství světa stopařů. Od roku 2001 mám pouze německé ovčáky, se kterými jsem složil IPO3 a FH. V současnosti mám dva německé ovčáky, psa Bakchat von Adlertal, který je vítězem 2015 v naší oblasti, a mladou fenu, která je v IPO tréninku a samozřejmě se věnuje i stopařině.

FransJansen1 FransJansen3

Zastáváte vrcholnou funkci světové sportovní kynologie – co všechno této funkci předcházelo – tj. jak se člověk stane prezidentem jedné z komisí FCI?

V průběhu let jsem byl předsedou našeho kynologického klubu, stal jsem se viceprezidentem Asociace klubů pracovních psů v Nizozemí a byl jsem coby delegát Holandské kynologické organizace vyslán do Komise pro pracovní kynologii FCI. Na všechny tyto funkce jsem byl nominován. V FCI Komisi pro pracovní psy jsem se po několika letech stal viceprezidentem. Prezidentem byl pan Eberhart Strasser, který se v roce 2007 rozhodl vystoupit z komise a já jsem byl zvolen novým prezidentem.

Jak probíhají volby, na jak dlouho je volen prezident a na jak dlouho její členové? Kolik jich vlastně je?

Prezident a viceprezident jsou voleni každé dva roky. Členové komise jsou voleni svou příslušnou národní kynologickou organizací a mohou být členy komise tak dlouho, jak jim to jejich národní kynologický svaz umožňuje.

Jaká je náplň Vaší funkce? Je pro její výkon nutné nějaké konkrétní vzdělání?

Prezident řídí komisi. Samozřejmě, že musíte mít znalosti o pracovních plemenech psů. Výhodou je, pokud prezident ovládá několik cizích jazyků. V této funkci se také setkáváte s mnoha politicky angažovanými lidmi, s lidmi z radnice, starosty, státními úředníky, a někdy dokonce s ministry. Vyšší vzdělání je proto užitečné.

Dá se při takovéto funkci ještě zvládnout jiné zaměstnání, nebo je Vaším zaměstnáním tato funkce?

Když jsem s touto funkcí začínal, byl jsem ředitelem hotelové školy a v tu dobu to bylo poměrně časově náročné. V současnosti jsem v důchodu, a tak mám dostatek času, abych se této funkci věnoval naplno. V současnosti jsem také prezidentem FCI Komise pro záchranářské psy.

Bylo Vaším snem dosáhnout v kynologii takového úspěchu, jakým Vaše funkce bezesporu je? Jaké jsou Vaše sny? Co je pro Vás v životě důležité?

Tato funkce nikdy nebyla mým snem a nevnímám ji coby úspěch. Je to práce, kterou je třeba udělat, a já se snažím ji dělat co nejlépe. A mé sny? Sportovní kynologie bez „politikaření“. Slušné zacházení se psy při výcviku a brát ohled na to, že jde o naše přátele a společníky, kteří jsou vždy upřímní.

Jaké místo na žebříčku hodnot u Vás zaujímá sportovní kynologie? Jak byste popsal svůj vztah k tomuto světu?

Na prvním místě je má rodina, partnerka, děti, vnoučata a blízcí přátelé. Psi a sportovní kynologie mají své významné místo v tomto žebříčku. Coby prezident musím také fungovat jako „most“ mezi lidmi s odlišnými názory na určitá témata ve sportovní kynologii.

Ve všem, co člověk podniká, je nutné zázemí a podpora ostatních lidí, ať jsou to přátelé nebo rodina. Měl jste ve své profesi štěstí na ty správné lidi?

Bez podpory svého partnera by se člověk neměl pouštět do takových akcí. Partner musí souhlasit s tím, že budete věnovat spoustu času něčemu jinému. Samozřejmě, že i když člověk pevně věří v to, co dělá, jde stále o „svobodnou volbu“, a může pak dokázat, že si vybral správně.

Jak byste zhodnotil vztahy mezi sportovními kynology? Vidíte rozdíl mezi závodníky z jednotlivých zemí?

Vrcholoví kynologové jsou profesionálové, kteří se kynologií živí. Pro některé z nich je stát se mistrem světa to nejdůležitější, protože je to jejich práce. Sportovní kynologií (lze to ovšem ještě nazvat sportem???) si vydělávají, a tak jsou pro ně ostatní psovodi konkurenty. Rozdíl vnímám ani ne tak u psovodů z různých států, ale spíše u psovodů, kteří se zabývají jednotlivými disciplínami. Tento rozdílný přístup je nejznatelnější u stopařiny, při FH se v soutěži podporují závodníci navzájem.

Co Vám sportovní kynologie dala, a co Vám vzala? Když se podíváte zpátky, změnil byste něco ve svém životě?

Sportovní kynologie mě obohatila o vědomosti o psech. A také o lidech. Přinesla mi přátele z mnoha zemí. Když se ohlížím, ve svém životě bych toho příliš neměnil. Možná jednu věc – strávil bych se svými dětmi a vnoučaty více času, dokud byly malé.

Jak často jedná Pracovní komise FCI? Přibližte nám prosím způsob jejího fungování – jak komise například reflektuje změny a trendy, které vstupují do výcviku, jeho metody, pomůcky apod.?

Komise pro pracovní kynologii zasedá dvakrát ročně. Jednou na začátku roku, v březnu, a podruhé vždy po ukončení Mistrovství světa IPO, v pondělí. Komise diskutuje o pravidlech sportovní kynologie. Každých pět let lze provést změny v řádech. Vybíráme rozhodčí pro mistrovství světa IPO a mistrovství světa stopařů FH. Každoročně organizujeme vzdělávací semináře pro rozhodčí. Každý delegát reprezentuje svou zemi a všichni delegáti mají možnost podat své návrhy a myšlenky ohledně sportovní kynologie nebo nových psích sportů, které by měly být uznány FCI.

Pokud se komise shodne a rozhodne, že by mělo být nové odvětví psího sportu zastřešeno pod FCI, bude prezidentem pracovní komise zaslána tato žádost ke schválení Výkonné komisi FCI. Spolu s tímto schválením je zasláno i hledisko komise, řády pro toto nové odvětví atd.

Komise také formuluje předpisy pro pořádání akcí dle IPO a IPO FH. Tyto dokumenty obsahují veškeré nezbytné informace pro přihlášení se a účasti na takové akci. Informují také o tom, že prodej nebo používání elektronických nebo ostnatých obojků během soutěže je zakázáno a jaké jsou postihy při porušení zákazu (vzpomeňte na rok 2015, kdy byl ve Švýcarsku, v Delémontu diskvalifikovaný celý tým).

FransJansen4

Co vidíte na práci komise jako nejsložitější? V čem jsou úskalí této práce a v čem je její zodpovědnost a poslání?

Asi nejsložitější věcí je, aby i přes rozdílné názory delegátů bylo dosaženo vzájemné dohody ohledně sportovní kynologie a různých právních nařízení týkajících se kynologie v různých státech. Existují i úskalí a komise musí hledat vhodná řešení, která jsou přijatelná pro všechny (nebo pro téměř všechny) účastníky.

Jak byste zhodnotil stav dnešní sportovní kynologie ve srovnání např. s dobou deset nebo dvacet let zpátky? Je něco, co se Vám dříve například líbilo víc? V čem je dnešní sport se psy naopak lepší?

V minulosti byly znalosti ohledně psů a jejich schopnosti k učení menší než dnes. Také si myslím, že dříve jsme si my, psovodi, během cvičení a něm užili více zábavy, ale na druhou stranu psi více trpěli, protože jsme o nich neměli dostatečné znalosti. V současnosti už naštěstí víme mnohem více o tom, jak se psy cvičit „slušně“ a jak mít dobré výsledky. Další věc, o které nyní přemýšlím, je proč hodnocení „dobře“ už není pro psovody dost dobré. Ne každý z nás je nebo by měl být špičkovým psovodem, ne každý se musí stát mistrem světa. Když už se psem cvičíme, musí to být také zábava pro oba, člověka i psa. Tím člověk získá pevné přátelství, věrnost a kamarádství. Pes netouží stát se vítězem.

Jakou disciplínu máte nejraději?

Mou oblíbenou disciplínou je stopa. Naši psi žijí ve světě „pachu“ a pro mě vždy bylo a je neuvěřitelné, co pes dokáže se svým čichem. Mám také rád chvíle strávené společně se svým psem na polích a v lese.

FransJansen5

Máte nějaký zážitek z akce, který se nedá zapomenout? Nebo takový, kdy jste se opravdu hodně nasmál

Mám jich několik. Před pár lety se konalo mistrovství světa záchranářských psů v Itálii a den před zahájením mistrovství se v lese ztratilo dítě. Ani po mnoha hodinách pátrání nemohli místní lidé dítě najít. Několik týmů záchranářů, které už byly na místě konání, nabídlo svou pomoc se psy a během tří hodin bylo dítě nalezeno. Jindy jsme trénovali stopy a jeden z kolegů ztratil na poli klíče od auta. Vzal jsem svého psa, abych mu je pomohl najít. Pes na jednom místě označil předmět, ale kvůli vysoké trávě jsem klíče neviděl. Chtěl jsem tedy, aby fena pokračovala po stopě, kterou nalezla. Vrátila se ale na stejné místo a znovu předmět označila. Klíče jsem našel teprve po důkladném prohledání vysoké trávy na místě.

Jaké akce sportovní kynologie máte nejraději? Cvičíte Vy sám ještě aktivně?

Mám rád téměř všechny psí sporty, protože podle mě je důležité se věnovat se psem nějaké aktivitě. Mými oblíbenými sporty je IPO, IPO FH a mondioring. Ano, stále aktivně se psy trénuji. Mám pětiletého německého ovčáka Bakchata, se kterým cvičím dle IPO a IPO FH (složili jsme IPO 1-3 a FH2). A také cvičím IPO a FH se svou mladou fenou německého ovčáka Iwankou Lengy.

Jste jedním z tvůrců zkušebních řádů IPO z roku 2012. Jak dlouho tyto řády vznikaly a jaká je „životnost“ těchto řádů? Tj. kdy dochází ke změnám v nich?

Trvalo to téměř dva roky a jejich „životnost“ je pět let. Samozřejmě, že po pěti letech se nemění celý zkušební řád, běžně se upravují a mění jen některé části.

Jaké máte kromě kynologie koníčky? Jak rád odpočíváte? Jaké je Vaše oblíbené jídlo, film, hudba, kniha?

Kromě kynologie mě baví vaření (moje profese) a restaurování starých hodin. Existuje příliš mnoho mých oblíbených jídel (mám rád téměř vše). Co se týká hudby – tak se mi líbí různé styly, od Mozarta po „Gypsy“ hudbu, Fado, Rolling Stones, U2 či Dire Straits. Záleží, kde hudbu poslouchám, zda v autě, při večeři v hezké restauraci, na koncertu nebo o samotě ve svém pokoji.

Co byste vzkázal závodníkům i všem, kteří propadli kouzlu sportovní kynologie?

Buďte upřímní k sobě a svému psu. Na čem opravdu záleží? Nepoužívejte svého psa pro svůj prospěch, může to být jediný opravdový přítel, kterého máte. Mějte se společně dobře.

Rozhovor: Draha Mašková
Překlad: Eva Fiedlerová
Foto: archiv autora


Pokračováním v prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookies.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Více informací.More information.

Nastavení cookie na tomto webu je takové, že "umožňuje ukládání cookies", aby vám poskytlo nejlepší možnou stránku pro prohlížení. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

ZavřítClose