Německo: Na základě zprávy prezidenta Německého kynologického svazu (VDH, Verband für das Deutsche Hundewesen), mezinárodního rozhodčího a chovatele Petera Friedricha, bude v Německu od letošního podzimu zaváděno plošné genetické testování rottweilerů jako diagnostika juvenilní laryngeální paralýzy a polyneuropatie (JLPP), onemocnění vedoucí ke smrti postiženého zvířete.

RTW

Polyneuropatie je těžké onemocnění nervového systému v různých částech těla, paralýzy hrtanu a jeho okolí jsou druhým aspektem nemoci, která se u psa projevuje dýchacími problémy. Ty jsou výraznější zejména při vzrušení a námaze psa, při přijímání stravy a tekutin dochází ke kašli, často je patrná změna ve štěkání psa. Následují pohybové problémy, kdy pohyb zadních končetin není správně koordinován s končetinami předními.

JLPP je dědičné, autosomálně recesivní onemocnění, pes může být zcela prost postiženého genu, může být jeho nositelem a může být v té nejhorší variantě postiženým jedincem s tragickou prognózou. Genetické testy odhalí nositele JLPP genů, a vyloučením těchto psů z chovu tak lze předejít bolestivé smrti psů, jejich utrácení a neštěstí majitelů. Je nyní otázkou chovatelské etiky, jak se k problému postaví jiné země kromě VDH a Německého rottweiler klubu (ADRK, Allgemeiner Deutscher Rotweiler-Klub), které by jim jako kluby země původu plemene měly jít příkladem.

-VDH.de-
Foto: Tereza Suchánková