Pevně věřím, že se valná většina čtenářů ProfiDOG.cz a majitelů sportovních psů řídí radami z prvního článku a své psí sportovce řádně připravuje na výkon kvalitní rozcvičkou a následným zchladnutím a uklidněním pohybového aparátu i psychiky psa vychozením. Nyní je čas na proceduru z mého pohledu ještě důležitější, a tou je strečink. Ano, to slovo jste jistě slyšeli mnohokrát a možná i využíváte strečinku pro ošetření svého těla před sportovním výkonem (ne zcela správně) nebo po sportovním výkonu (mnohem lépe načasované).

 

Strečink je ve fyzioterapii zásadním faktorem

V mnoha ohledech z pohledu fyzioterapie je strečink ten nejzásadnější faktor, který bude ovlivňovat následný vznik funkčních blokád pohybového aparátu, pokud jim to povolíme. Jinými slovy, správně protažený sval nebude mít tendenci být zkrácený, správně protažený sval nebude mít tendenci nepouštět kloub na opačné straně pohybu do omezeného rozsahu, a tím nebude zapříčiňovat ochabování svalu antagonisty – tedy opačného. Příklad? Tak tedy, představte si loketní kloub, ať už váš nebo psí, to je jedno. To je můj oblíbený výkladový kloub, nicméně prosím uvědomte si, že na stejném principu funguje celý pohybový aparát v celé své složitosti. Pojďme se na něj podívat z pohledu svalů. Na jedné straně máme oblíbený sval mužské populace :-), a to biceps. Na druhé straně, sval antagonista, je velmi neoblíbený sval dámské populace, triceps :-(. Biceps je flexor lokte, triceps je jeho extenzor. Mluvme česky – biceps je „ohýbač“, a tedy pokud si chcete sáhnout na rameno, musíte ho použít. „Použít“ znamená, že dojde ke kontrakci svalových vláken, k jejich zkrácení (koncentrická svalová kontrakce), a tím dojde k pohybu předloktí směrem k pažní kosti na vnitřní straně. Co ale dělá v tu chvíli triceps? Je vypnutý a je pasivně natahován. Biceps ale nic víc neumí, tedy abyste se pustili svého ramene, musíte natáhnout biceps (nyní již pasivní, vypnutý) a tady nám pomůže triceps, protože jako „natahovač“, tedy extenzor lokte, zajistí při smrštění jeho vláken opačnou mechanickou reakci a loket se narovná.

Jenže standardní situace třeba u takového dámského lokte je taková, že biceps je poměrně namáhaný a vypracovaný sval, ale triceps je poměrně oslabený. Biceps nikdy nemůže být tak kvalitně natahován tricepsem (při jeho slabé kondici) jako triceps bicepsem. V loketním kloubu jako takovém tedy bude docházet k plné flexi, ale omezené extenzi. A jsme u jádra pudla – toto je funkční blokáda, nebo spíš její počátek. Pokud takováto situace bude trvat dlouho, můžeme si přimyslet tuhnutí kloubního pouzdra, menší tvorbu synovie v určité části kloubu, rozvoj artrotických změn a řetězení blokády. Ideálně tedy aby k tomu nedošlo – když budeme správně protahovat biceps a posilovat triceps, budeme této situaci velmi intenzivně předcházet, což jsou pádné důvody používat strečink!

 

Myslete na zdraví svého psa

Výraz strečink je odvozen od anglického slova „stretch“, které v překladu v souvislosti se svaly znamená „táhnout“, „protáhnout“, „pružný“. Protažení svalů by mělo být neodmyslitelnou součástí péče o pohybový aparát psů. Zvláště u psích sportovců hraje pružnost a dobrá kondice svalů velkou roli. Pravidelným protahováním svalů můžete samozřejmě nejen zlepšit výkony svého psa, ale hlavě předcházet zraněním.

Význam strečinku, masáží a dalších metod, které udržují pohybový aparát psa v dobré kondici, je bohužel zatím podceňován. O protahování koluje řada zkreslených informací, které majitele psa buď odradí, nebo nemotivují strečink provádět. K tomu si představme psa, který je kdykoliv a kdekoliv připraven do akce. Ať už po otevření dvířek auta nebo po vyndání z klece nadšeně skáče, štěká a lítá okolo. Kdo by si myslel, že potřebuje nějakou přípravu a zvláštní péči? Vždyť i bez zahřátí, bez strečinku plní své sportovní úkoly na tisíc procent, kdykoli je k tomu vyzván. Bohužel mnoho psů na sobě bolest nedá znát a pracují na maximum i s případným zraněním nebo v lepším případě se svalovým napětím, které ovšem ovlivňuje soustředění i výkon. Z takového malého zranění se může vyvinout vleklý problém, proto je vždy lepší prevence, ve které hraje strečink velmi důležitou roli. Strečinkem budeme předcházet situacím, kdy pejska po náročném tréninku naložíme do auta, jedeme hodinku domů a po vystoupení z auta je pes na pár okamžiků ztuhlý, nahrbený… To samé v případě vstávání z pelíšku. Takové pohybové chování je první malý vykřičník, který není vhodné přehlížet.

 

Jaký je přínos pravidelného strečinku?

  • Zvyšuje odolnost svalu vůči námaze či úrazu. Protažený a pružný sval odolá většímu fyzickému zatížení a náhlým změnám typu uklouznutí.
  • Udržuje svaly pružné.
  • Pomáhá odstraňovat zvýšené svalové napětí. A nejen svalové, ale i psychické. Stažený sval je totiž stálý alarm pro nervovou soustavu a pes při dlouhodobém stažení svalů může být podrážděný nebo se může hůř soustředit.
  • Zabraňuje zkracování šlach.
  • Odstraňuje svalovou nerovnováhu, a tím pozitivně ovlivňuje držení těla.
  • Eliminuje bolest svalů, která vyplývá z přetěžování či jednostranné zátěže.
  • Pomáhá udržovat správný rozsah pohybu v kloubech (vzpomeňte si na biceps a triceps).
  • Zabraňuje vzniku funkčních blokád v kloubech.

 

Zásady správně prováděného strečinku

Mnoho majitelů své psy neprotahuje z obavy, aby jim neublížili. Je to samozřejmě obava oprávněná, protože při špatně prováděném strečinku může dojít k přetažení svalu nebo k mikrotraumatům svalových vláken. Proto je zásadní, aby byl strečink prováděn výhradně na dobře zahřátých svalech. Vždy by měla předcházet rozcvička, nejlépe kombinovaná se zahřívací masáží.

Ideální je psa na strečink přivykat pozvolna, mimo tréninky a závody. Pes musí být při protahování naprosto uvolněný a na manipulaci zvyklý. Proto raději trénujte povel „hají“ a manipulaci s končetinami v klidu, aby vám pes důvěřoval.

Je třeba si uvědomit, že strečink není žádný závod o maximální protažení v extrémních polohách. Každý pes může mít jiný rozsah pohybu a svalové napětí, proto se neohlížejte na ostatní, ale věnujte svou koncentraci pouze vašemu psovi. Při protahování končetin je třeba dbát na to, aby nedocházelo k jejich vyosování – tedy všechny kosti vůči sobě musí být při protahování v rovině. Je vhodné stabilizovat rukou velké klouby. Také je opravdu zásadní, že strečink není žádné tahání končetin, naopak, je to spíš posílání nohy do určitého směru. Nepracujeme tím pádem za koncové části končetin při strečinku nožek, ale využíváme páky a tak zvaně otvíráme úhly kloubů.

Doba natažení by se měla pohybovat okolo 15–20 vteřin a je vhodné pohyb opakovat z výchozí pozice 3–4x. Může se to zdát jako dlouhá doba, ale skutečně teprve po 20 vteřinách dochází k chemické reakci ve svalových vláknech a k rozpojování zkrácených částí svalu (vláken svalu). Dbejte na to, abyste protahovali vždy ve všech směrech pohybu a vždy protahujte kompletně celé tělo. Teprve tehdy lze od strečinku očekávat správný výsledek. Mezi jednotlivými protaženími můžete nechat psa pozvolna procházet. Dbejte na naprostou uvolněnost psa.

Natažení je třeba provádět lehce, pomalu a plynule. Nehmitejte – dojeďte do krajní polohy, kam vás pes pustí, napočítejte do patnácti a pak zkuste streč ještě o kousek posunout. Strečink by měl být psovi příjemný, rozhodně ne bolestivý. Pokud pes opakovaně reaguje bolestivě či je v rekonvalescenci po úraze či veterinárním zákroku, vždy prokonzultujte protahování s odborníkem.

Protažení hrudní končetiny dopředu: Protažení hrudní končetiny vpřed vedeme lehkým tlakem za loketní kloub psa, který si umístíte do vaší dlaně, směrem šikmo dopředu. Zároveň je potřeba druhou rukou stabilizovat rameno, aby nedocházelo k nepříjemnému tlaku při vedení nohy dopředu. Tuto stabilizaci ramenního kloubu nikdy nevynechávejte. Jak bylo popsáno výše, strečink není tahání končetiny, ale naopak její vedení do určitého úhlu, jak je vidět z obrázků.

Protažení hrudní končetiny dopředu ve stoji: Pokud si pes nechce lehnout, je samozřejmě možné protáhnout i v pozici ve stoji. Vždy pracujte takzvaně „přes psa“, abyste si ho mohli opřít o vaše nohy, a poskytnout mu tak stabilitu. Pravidla uchopení končetiny jsou stejná jako vleže. Jedna ruka stabilizuje ramenní kloub, druhá ruka za loket pomalu vede končetinu vpřed.

Protažení hrudní končetiny dozadu: Toto je velmi důležitá technika, protože protahuje nejen namáhané svaly vnitřní strany lopatky (pes nemá klíční kost, lopatka je připojena pouze svaly a vazy), ale i krční a prsní svaly psa. Provádí se ideálně na dvě fáze. V první fázi se snažíme jednou rukou posunout lopatku co nejvíce dozadu – směrem k ocasu psa. V druhé fází teprve protahujeme svaly paže a předloktí tím, že protahujeme předloktí psa opět dozadu a stále držíme lopatku v protažení. Toto protažení se stejným způsobem dá provádět i ve stoji, ale na rozdíl od protažení dopředu bývá tento směr psovi při stoji poměrně nepříjemný.

 

Strečink můžeme provádět dvěma způsoby

1) První – aktivní způsob – je založen na motivaci psa pamlskem do pozic, ve kterých danou partii protahuje sám – aktivně. Tento způsob doporučuji zvláště při protahování krčních, břišních a zádových svalů. Zde je vhodné, aby si pes sám určil, jaký je limit pro protažení svalů. Vedením hlavy za pamlskem docílíte protahování krku ve všech směrech. Nezapomeňte ale v protažení vydržet alespoň 15 vteřin – musíte mít nějaký lákavý pamlsek, který bude pes po dobu provádění strečinku ukusovat. …pozor na ruce! 🙂 Pro oboustranné protažení zádových svalů je ideální pozice ve stoje, kdy navádíte psa na pamlsek tak, aby hlava směřovala mezi hrudní končetiny. Zároveň je vhodné zabránit pohybu těla do stran nebo dozadu. Při laterálním ohýbání protahujete trup. Psa si zafixujete ve slabinách a lehce ho opřete o svou nakročenou nohu (viz obrázek), následně si ho na pamlsek otáčíte kolem ruky až na kořen ocasu, kde prokrmujete.

2) Druhý způsob – pasivní, spočívá ve vedení pohybu končetiny psa vaší rukou.

Strečink lze provádět jak ve stoje, tak i vleže. Ve stoje je nutné si psa opřít o sebe, abyste mu zajistili pocit stability, o kterou při zvednutí končetiny přišel. Pamatujte, že protahovat můžete pouze zahřáté a uvolněné svaly. Je vhodnější provádět strečink vleže, protože docílíte lepšího uvolnění těla. Je to však záležitost velmi individuální, někteří psi se v poloze na boku nedokážou uvolnit, proto vždy respektujte pohodlí svého psa.

Protažení pánevní končetiny dozadu: Při protažení pánevní končetiny dozadu je nutné vést pohyb končetiny tlakem na spodní část stehenní kosti – tedy vaše aplikační místo ruky bude lehce nad kolenním kloubem, opět viz obrázek. Druhá ruka lehce podpírá hlezno, ale v žádném případě to není místo tahu za končetinu. Ruka pod hleznem slouží pouze k zajištění roviny končetiny, aby nedocházelo k vyosení. Pokud protahujete vleže, měli byste zapřít oblast pánve třeba vaším kolenem či nohou, aby při pohybu končetiny dozadu nedocházelo k posouvání psa po podložce. Pokud protahujete při stoji, platí stejná pravidla. Pohyb protažení vedete nad oblastí kolene, druhá ruka lehce podpírá hlezno psa.

Protažení pánevní končetiny dopředu: Protahujete velmi namáhanou zadní stranu pánevní končetiny. Stehenní oblasti se říká „hamstrings“, možná kdo sportujete, již jste slyšeli. Dále samozřejmě důležitý lýtkový sval s Achilovkou. Při tomto protažení postupujte tak, že nohu lehce skrčíte (koleno k žebrům psa) a zafixujete dlaní kolenní kloub. Od této chvíle už by se stehno nemělo hýbnout ani o kousek. Druhou rukou za patu psa vedete pohyb bérce (lýtková kost) směrem šikmo dopředu. Opět i toto protažení lze dělat ve stoji a podobně jako u hrudní končetiny to nemají psi moc rádi.

Pravidelným protahováním můžete velmi významně ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu psa. Je ovšem stejně důležité, abyste neměli ze strečinku strach, protože v tom případě snáze můžete zareagovat prudce či zbrkle a nechtěně způsobit zranění. Pokud si nejste jistí, nezavrhujte strečink, ale raději vyhledejte odborníka či odborný seminář, kde vám poradí a naučí, jak strečink bezpečně a efektivně provádět. Také si pamatujte, že nedotažený strečink je nulový strečink, proto je skutečně potřeba pozvolna, ale důsledně protahovat končetinu do plných rozsahů.

Strečink je potřeba provádět vždy a pokaždé po nějaké větší fyzické zátěži či po dlouhodobém setrvání v určitých polohách. Tedy po každém tréninku, závodě. Ideální doba je cca do 20 minut po „vychladnutí“ – tedy proceduře cool down. Pokud plánujete strečink až doma, v klidu, po hodinové cestě autem, tak vězte, že to už je skutečně pozdě. Stále sice asi platí, že lepší něco než nic, ale v takovém případě si psa musíte znovu zahřát, nejlépe pohybem, případně masáží.

Protažení hřbetu a břišních svalů: Při protažení břišních a zádových svalů je lepší postupovat aktivním strečinkem, tedy postupem, kdy si psa na pamlsek navádíte do určitých poloh. Na obrázku vidíte protažení opřením psa o psovoda, ale ne každý chce nechat psa skákat po sobě, což je pochopitelné. Pak je vhodné alespoň natáhnout pejska na nějaké vyvýšené místo hrudními končetinami – třeba rampa, „áčko“ nebo schody.

Při protažení hřbetu budete protahovat oboustranně i laterálně. Při oboustranném protažení opět vedením na pamlsek jednu ruku umístíte do oblasti břicha. Touto rukou nebudete psa zvedat nahoru, bude tam sloužit pouze jako „zarážka“. Druhá ruka umístí pamlsek mezi hrudní končetiny psa. Tím docílíte ohnutí páteře a protažení svalů podél ní.

Při laterálním protažení nakročíte jednou nohou vpřed a opřete si psa o nohu v místě těsně před jeho pánevní končetinou. Rukou z druhé strany zafixujete pejska proti vaší noze. Druhou rukou povedete pohyb pamlskem až na kořen ocasu psa, kde prokrmujete, aby se protáhly svaly hřbetu a trupu. Samozřejmě tímto způsobem postupujete na obě dvě strany.

No a nakonec, proč je lepší dělat strečink po výkonu než před ním? Protože ať chceme nebo ne, v plných rozsazích protažených svalů částečně uvolňujeme i kloubní pouzdra, což není zcela vhodné před nějakým extrémním fyzickým výkonem.

Pokud už přece jen dojde ke vzniku funkční blokády, pak je třeba zkrácený sval protahovat a samozřejmě se starat i o kloubní pouzdra a kosti v kloubu. Jak? Třeba oblíbenou Dornovou metodou. Fakta a mýty o této metodě si povíme třeba příště! 🙂 Tak hodně štěstí a protahujte!!! …ušetříte peníze za fyzioterapeuty ;-).

 

Foto: archiv autorky, www.PhysioDOG.cz


Pokračováním v prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookies.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Více informací.More information.

Nastavení cookie na tomto webu je takové, že "umožňuje ukládání cookies", aby vám poskytlo nejlepší možnou stránku pro prohlížení. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

ZavřítClose