MČR IPO 2017 ONLINE, SOBOTA 17. 6.

MČR IPO 2017 ONLINE, SOBOTA 17. 6.

O AKCIVÝSLEDKYHARMONOGRAMGALERIE

18.20

Pan rozhodčí Jiří Tichý před hodnocením posledního výkonu poděkoval závodníkům i divákům za to, že na stadionu vydrželi až do konce, a popřál všem hezký večer. My se k jeho slovům přidáváme a přejeme úžasný závěr soboty – nezapomenutelnou nekonečnou noc, a ať už půjdete spát, nebo ne, zítra tu budeme pro vás znovu, tak s námi buďte i vy! 🙂

18.10

A máme tu poslední dnešní obranu, což je zároveň i poslední dnešní výkon! Zítra začínáme opět v 7.00, ale dnes večer bude na stadionu živá hudba a ejchuchu :-), tak uvidíme zítra, kdo bude mít těžké ráno 🙂 …doufám,  že já mezi těmi dotyčnými nebudu, jinak by se mi z písmenek asi řádně zatočila hlava 😀 No, pojďme raději k poslednímu výkonu, nastupuje Lenka Blažková! 🙂 Makety by měly být obíhány rychleji, ke konci se i rychlost obíhání snižuje. Pokus o útěk s razancí a plným zákusem, drobný překus, další zákus ale již v pořádku, jen by si rozhodčí představoval větší bojovnost. Čisté a okamžité pouštěčky, ale mírná orientace na psovoda. Při přepadu po zadním doprovodu by rozhodčí chtěl více bojovnosti, stejně tak v další fázi obrany, 89 bodů! 🙂

18.00

Předposlední dnešní obranou je Hana Kremlová, která se v této disciplíně pokusí co nejlépe předvést svého německého ovčáka Bena Elzet! 🙂 Obíhání maket mírně zeširoka a u některých štěkání, vyštěkání a vystavení v pořádku, okamžité odvolání. Při pokusu o útěk figuranta není plný zákus, další zákus je již ale v pořádku, bohužel při dohlídání dotyky. Zadní doprovod velmi dobrý, před přepadem drobné zaváhání, neklid v zákusu. Kontrolák s brzdou a menší razancí, která je příznačná pro celý výkon – rozhodčí zmíní i nervozitu a obtěžování figuranta, které hraničí s tím, že by figurant mohl být zraněný. 75 bodů.

17.55

Obranu zahajuje Jana Fiedlerová! 🙂 V základní pozici si pes sedá a lehá, pak teprve začne prověřovat makety – revíry rychlé a těsné, štěkání zahájeno okamžitě, postupně ale mírně klesá intenzita vyštěkání. Při pokusu o útěk vysoká razance, ale v průběhu boje drobné překusy, stejně tak při obraně při hlídání. Výrazná nekázeň při zahájení zadního doprovodu a druhý povel na korekci pozice u nohy. Vysoká razance a jen drobný překus u přepadu. Na kontrolák pes vybíhá před povelem, kvůli tomu známka nedostatečná (a je to velká škoda, když je možné si psa přidržet za obojek), i když je jinak zákrok razantní a s plným zákusem. 83 bodů celkem.

17.40

Martin Plecháček a Antrax Ostraryka na place! 🙂 Rychlé revíry s ověřováním, pouze první a druhou maketu by si rozhodčí přál oběhnutou těsněji; okamžité a intenzivní vyštěkání, korektní přiřazení po odvolání. Velmi tvrdé zákroky, plný zákus při pokusu o útěk i obraně při hlídání, vysoká razance, při druhém zákusu jen drobný překus. Vzorový zadní doprovod se správnou pozicí u nohy po celou dobu cviku, přepad s opětovnou vysokou razancí a plným zákusem. Při kontroláku Antrax zacvičil s rovnováhou figuranta, skvělá podívaná! 🙂 Výkon ohodnocený 96 body!

17.30

Stadion patří Milanu Truksovi! 🙂 Revíry s drobným zaváháním mezi třetí a čtvrtou maketou, jinak v pořádku, vyštěkání s kolísavou intenzitou. Velmi tvrdé zákroky s vysokou bojovností a nasazením psa při pokusu o útěk a následném přepadu, v prvním zákusu rozhodčí pouze vytýká lehký překus. Zadní doprovod s malou nepřesností v obratu. Přepad s dalším plným zákusem, drobný nedostatek ve střežení. Neklid před vysláním na kontrolák, skvěle proveden s razancí a plným zákusem. Při obraně při hlídání je zákus plný, ale následují překusy. Výrazně bojovný a tvrdý pes, 93 bodů.

17.20

A jsou tu obrany! 🙂 Začínat by měla v 17.30 Dita Finsterle! 🙂 …a začíná se hned 🙂 Vyhledání v pořádku, prověřování výrazné, výborný cvik. Při příchodu psovodky k maketě klesá intenzita vyštěkání. Pokus o útěk s drobným nedostatkem v zákusu, obrana při hlídání velmi razantní, s bojovností a plným zákusem. Hezký zadní doprovod. Výborný přepad, na začátku kontroláku je fena neklidná, ale samotný cvik neuvěřitelně rychlý a razantní, ukázková obrana s pouze drobnými chybičkami a 96 bodů! 🙂

16.55

Poslední dnešní dvě poslušnosti jsou v režii Hany KremlovéLenky Blažkové! 🙂 Německý ovčák Ben Elzet by měl přesněji držet pozici u nohy psovodky, je lehce nekoncentrovaný, což se projevuje v obratech. Odložení do sedu mohlo být rychlejší, s jedním ohlédnutím k rozhodčímu. Odložení do lehu stejně tak mohlo být více v tempu, stejně tak po odložení vestoje, které bylo dorovnáno pár krůčky. Neklid před vyběhnutím pro aport hodem, vše ale provedeno v rychlosti a s radostí, celkově u aportů volnější držení před psovodem, vysílačka s šikmým ulehnutím, 88 bodů. Začíná cvičit Lenka Blažková a další německý ovčák, Derro Grayblack. Ovladatelnost bez vodítka by měla být o něco více koncentrovanější, ve výkonu jsou jen drobné chyby, například v šikmém předsedání a odtažení od nohy při obratech vlevo, ale i tak je projev psa velmi radostný a temperamentní. Při odložení do lehu orientace psa na okolí, přivolání po odložení vestoje s šikmým předsednutím před psovoda. Aporty s menšími chybami v pevnosti, celkem 87 bodů.

16.30

A kdo si počkal, ten se dočkal! 🙂 Na place máme Martina Plecháčka s Antraxem Ostraryka a Janu Fiedlerovou s Nextem z Labského přívozu! 🙂 Jde se na to! 🙂 Ovladatelnosti bez vodítka není co vytknout, Antrax si práci užívá, nespustí z psovoda oči, pracuje přesně a rychle, výborná práce. Odložení do sedu okamžité, do lehu také, pouze s jedním odhlédnutím na přicházejícího rozhodčího. Odložení vestoje s pár krůčky na dorovnání, rychlá přivolání i přiřazení. Aporty s rychlým tempem vybíhání i návratu, volný aport s menší ztrátou pevnosti držení, odevzdání aportu šplhem s ťuknutím do psovoda. Bohužel vysílačka s váhavým vyběhnutím, otáčením za psovodem, pak směr běhu k aportům, kde ho před metrovkou Martin položil. Škoda, Antrax jako všemi závody ostřílený pes prostě zase něco vymyslel… 🙁 87 bodů. Svůj výkon zahájila Jana Fiedlerová – ovladatelnost veselá, velmi radostný projev, hezká koncentrace na psovodku. Odložení v pořádku, vyloženě výstavní odložení vestoje 🙂 a pěkné přivolání i přiřazení. U aportů by měla být korektnější pozice předsednutí s aportem, vysílačka s váhavějším ulehnutím, i tak ale moc pěkná poslušnost a 93 bodů.

16.05

Stadion Pod Lipou se připravuje na dnešní poslední šestici závodníků, kteří se předvedou na poslušnosti a obraně, výkony v disciplíně B zahájí Dita FinsterleMilan Truksa, který odchází na dlouhodobé odložení. Fenka BOM Luka vom Parchimer Land při chůzi lehce poskakuje, více pak v obratech, ale stále to nijak neruší dojem z výkonu, který je koncentrovaný, radostný a velmi kontaktní, rozhodčí by chtěl pouze místy přesnější pozici u nohy. Odložení do sedu v pořádku, odložení do lehu okamžité a v pěkné koncentraci. Rychlé přivolání, přiřazení přískokem, mohlo by být přesnější, před odložením vestoje více poskakování, ale samotné provedení “stůj” přesné a rychlé. Pěkné aporty, jen drobné chyby v pevnosti držení aportů. Skvělá tečka za výkonem v podobě výborné vysílačky a 95 bodů. Ovladatelnost německého ovčáka Hoky Monur je výborná, pes jde v korektní pozici u nohy, rychle a koncentrovaně. Odložení do sedu i lehu s mírnou ztrátou koncentrace, přivolání rychlé, přesné předsednutí, efektní přiřazení. Odložení vestoje pěkné. Bohužel pes nechtěl přijít s volným aportem, nakonec ho sice přinesl a odevzdal, ale nedosedl. Stejně neochotné odevzdání i po aportu šplhem, vysílačka rychlá a okamžitá, přes drobné chyby moc pěkný výkon za 96 bodů.

16.00

Poslední obrana této šestice závodníků a Veronika Bláhová! 🙂 První maketa v pořádku, pak začalo štěkání psa a psovod mění tempo. Vyštěkání okamžité a intenzivní, později s malými pauzičkami. Opakovaná snaha o dostižení rukávu při pokusu o útěk, známka nedostatečná. Obrana při hlídání s neúplným zákusem a slabší bojovnost. Zadní doprovod výborný, skvělá razance v přepadu, ale následuje hodně překusů. Kontrolák ve velké razanci, volnější zákus a bohužel nervozita na rukávu. Další zákus s výraznými neklidy a úskoky u střežení, rozhodčí hodnotí cvik jako nervózní, celkem 78 bodů.

15.45

A můžeme se těšit na obranu Petra Maška! 🙂 Vyražení fenky těsně před vysláním, rychlé revíry, velmi těsné, ale samotné ověřování by mohlo být výraznější. Vyštěkání s pomalejším začátkem a ke konci slábne jeho intenzita. Fena s velmi výraznou razancí, ale při pokusu o útěk figuranta se ho nesnaží reálně zastavit, rozhodčí hovoří o snížené bojovnosti. Předcházení při zadním doprovodu. Přepad při následném doprovodu s plným zákusem. Neklid před vypuštěním na figuranta při kontrolák, ale samotný zákrok luxusní a Pepa Kubec měl co dělat, aby zůstal stát! 🙂 Zbytek obrany v pořádku, 92 krásných bodů! 🙂

15.35

Obranu zahájila Petra Pohlová! 🙂 Vyhledání s méně těsným obíháním, pouze první maketa výborná. Pokus o útěk figuranta by měl  být razantnější, následný přepad s malinko pozdější pouštěčkou. Zadní doprovod postrádá korektní základní postavení a nepřesnosti v obratu doleva. Přepad s pěknou razancí i bojovností. Opět špatný základní postoj před kontrolákem, ale plný zákus, velká bojovnost. U posledního  bočního doprovodu by si fenka měla přesněji usedat, i tak ale výrazná a bojovná obrana, 93 bodů! 🙂

15.25

Na place Jiří Čejka! 🙂 Vyhledání figuranta v tempu, rozhodčí by si přál lepší ověřování i těsnější obíhání maket. Vyštěkání ke konci méně intenzivní. Při pokusu o útěk figuranta nevyšel zákus, obrana při hlídání s velkou bojovností, ale předčasná pouštěčka. Moc pěkný a koncentrovaný zadní doprovod, pouze s nepatrnou nepřesností v úvodu cviku. Přepad razantní, kontrolák výborný ve všech fázích, fena je výrazně tvrdá a bojovná. Bohužel druhý povel na korekci bočního doprovodu, 89 bodů celkem působivou a bojovnou obranu.

15.15

Jako další nastupuje na výkon obrany Vladimír Košťál :-). Revíry hezky pověřovány, makety by ale měly být obíhány těsněji. Okamžitě zahájené vyštěkání, dotyky s figurantem, odvolání od figuranta v pořádku. Pokus o útěk figuranta razantní, výborný plný zákus, ale v průběhu boje překus. Zadní doprovod s menší koncentrací na figuranta, výrazný přepad, rozhodčí by si přál větší razanci, plný zákus, ale opět malý překus. Na kontroláku druhý povel pro pouštěčku. Obrana při hlídání v pořádku, pěkný zákus, horší přiřazení před bočním doprovodem, celkově 83 bodů.

15.00

A jde se na obrany! 🙂 Jako první ve skupině se předvede František Zimek, a především jeho Dandy Štíhlouš! 🙂 Vyhledání figuranta s výrazným prověřováním, ale makety by mohly být obíhání těsněji. Vystavení a vyštěkání s okamžitým nástupem, ale později dojde ke kontaktu s rukávem a po příchodu psovoda pes přestává štěkat. Pokus o útěk s neklidem v boji. Obrana při hlídání s velkou razancí, ale překusy. Zadní doprovod s celkovou nekázní, povel navíc, přepad s velkou razancí, ale v boji nervozita psa. Pře kontrolákem neklid s korekcí pozice v základním postoji, zákus s uvolněním stisku. Celkově 82 bodů.

14.35

Poslední dvojice skupiny představí práci Petra MaškaVeroniky Bláhové! 🙂 Bony z Údolí Jizery má nádherný projev, velmi působivá, kontaktní a energická ovladatelnost. Bohužel místo odložení do sedu fenka zůstala stát, což rozhodčí zhodnotil jako fatální pochybení, odložení do lehu v pořádku, luxusní přivolání, těsné a bez dotyku, okamžité přiřazení, excelentní odložení vestoje. Aporty jen s menšími chybami v pevnosti držení, výborná vysílačka, jeden z nejživějších a nejtemperamentnějších výkonů zatím tady v Roudnici a 90 bodů 🙂 Nastupuje Veronika Bláhová a opět BOM, tentokrát Aike Kribar! 🙂 Fenka by mohla jít korektněji u nohy psovodky, má tendenci k předcházení, druhý obrat čelem vzad byl nekoncentrovaný, a psovodka navíc obraty provádí v obloucích. Rozhodčí vytýká po většinu výkonu nekázeň fenky. Sedni výborné, odložení vleže vpořádku, ale mohlo by být rychlejší přivolání, stejně tak je pomalejší přivolání i po odložení vestoje. První aport pomalejší tam i zpět a nekázeň před zahájením cviku. U aportu skokem volnější držení aportu a křivější předsednutí. Nekázeň před vysílačkou, 86 bodů.

14.05

V další dvojici zahajuje jako první svůj výkon pan Jiří Čejka, majitel hlavního sponzora MČR IPO nejen pro rok 2017, ale i mnoha předchozích let, firmy HST :-). Taktéž ProfiDOG firmě HST děkuje za podporu! 🙂 Ve dvojici s Jiřím Čejkou Petra Pohlová, která odchází zkoncentrovat síly na dlouhodobé odložení! 🙂 Fenka Ciara Meggan Bohemia si pohopkává, ale je skvěle koncentrovaná, nespustí oči ze svého psovoda, odložení do sedu rychlé a okamžité, přiřazení po přivolání lehce přetočené, stejně tak přivolání po odložení vestoje a rozhodčí by si závěr přivolání přál rychlejší. Nádherné tempo sbírání aportů, drobná chyba v pevnosti u volného aportu i aportu skokem, výborná vysílačka, skvělých 92 bodů. Nastupuje Petra Pohlová! 🙂 Velmi svižná a pěkná ovladatelnost bez vodítka, fenka Alyscha Anmireto Moravia má radostný projev, ale mohla by jít korektněji v pozici u nohy. Odložení do sedu by mohlo být rychlejší, ale je v plné koncentraci, stejně tak rychlejší by mohlo být odložení do lehu, zde se už fenka i mírně rozhlíží. Odložení vestoje šikmější, obě přivolání i následná přiřazení v pořádku. U aportů rozhodčí vytýká pevnost držení, vysílačka ale s vyběhnutím a kolečkem před psovodkou, dále již dokončena v pořádku, rozhodčí uděluje za celý výkon pěkných 90 bodů. A stále se nám v Roudnici drží velmi příznivé počasí pro sportovní kynologii a výkony psů! 🙂

13.40

Během chviličky nám začíná další skupina poslušností, kterou zahájí svými výkony František ZimekVladimír Košťál. Chůze maliňáka Dandy Štíhlouš je v malé koncentraci na psovoda, obraty bohužel slabší a druhý obrat čelem vzad velmi nepřesný, odtažení od nohy a nepozornost i ve skupince, pes se místy předbíhá. Odložení do sedu mírně nakřivo a opět ve slabší orientaci na psovoda. Před odložením vestoje se pes předchází, poloha zaujata volněji. Aporty v hezkém tempu sbírání, při odevzdání by pes mohl být v korektnější pozici před psovodem. Přiřazení po aportu šplhem by mělo být rychleji a do přesnější pozice, vysílačka anulována, 70 bodů. Ovladatelnosti Camerona Bohemia Atevy by pomohlo více koncentrace na psovoda; obraty jsou hezké, skupinka v pořádku. Zaujetí polohy v odložení do sedu by mohlo být rychlejší, další odložení bez hrubých chyb, celý výkon je vlastně bez zjevných nedostatků, jen by ho pozvedla kapka energie a drivu :-). Aport volný s chybou v pevnosti držení, stejně tak u aportu skokem a pomalejší provedení. Vysílačka by taktéž měla být ve větší rychlosti, celkem i tak moc pěkných 87 bodů.

13.25

Stadion patří Lubomíru Jonášovi! 🙂 Vyhledání rychlé, ale v širokých obloucích; vyštěkání by mohlo být s energičtějším zahájením, ke konci pak jeho intenzita i klesá. Pokus o útěk figuranta s pěknou razancí, plným zákusem a přesvědčivou bojovností. Obrana při hlídání opět velmi působivé, rozhodčí by si přál psa jen o malinko bojovnějšího. Při příchodu psovoda drobné ohlédnutí, které se opakuje i po zadním doprovodu v obraně při hlídání. Horší pouštění po kontroláku, celkově ale moc hezká obrana za 91 bodů! 🙂

13.20

Svůj výkon na obraně zahajuje Petr Foltyn a jeho Auzzy Ostraryka! 🙂 Vyhledání figuranta by mohlo být podle slov rozhodčího s těsnějšími maketami, výborné vyštěkání. Pokus o útěk neměl sice úplný zákus, ale byla vidět veliká snaha o zadržení figuranta, což rozhodčí vysoce vyzvedl. Celá obrana velice chválena, rozhodčí je nadšen z razance, tvrdosti a skvělé bojovnosti psa. Kontrolák excelentní, bezchybné pouštěčky, rozhodčí celému výkonu vytýká jen drobné mušky a se zjevným nadšením uděluje suprových 97 bodů! 🙂

13.15

Zuzana Daušová odstupuje ze závodu kvůli zranění psa.

13.10

Připravme se na výkon Jiřího Zaňáka! 🙂 …na stadion v Roudnici se aktuálně probojovává i sluníčko a diváci si užívají kromě skvělé podívané i klobás a dalšího občerstvení 🙂 Vyhledání figuranta s výrazným ověřováním, ale čtvrtá a pátá maketa by mohly být těsnější, celkově by revíry rozhodčí rád viděl také rychlejší. Vyštěkání s kontaktem v úvodu. Neúplný zákus při pokusu o útěk, neklid při obraně psa při hlídání. Zadní doprovod s hlavou psa velmi nízko u země, vytýkáno rozhodčím. Další zákusy s drobnými nedostatky, střežení by mohla být intenzivnější, celkem 83 bodů! 🙂

13.00

Na place Vladislav Glogar! 🙂 Revíry rychlé, těsné a s ověřováním, ale pes se v maketách mírně zastavuje, což je patrné zejména ve druhé a čtvrté maketě. Vyštěkání zahájeno okamžitě a v intenzitě. Čisté odvolání z makety, pokus o útěk figuranta se slabším zákusem, obrana při hlídání s velkou razancí, při konci střežení mírná orientace na psovoda. Skvělý zadní doprovod, razantní přepad, ale nepodařil se zákus – překusy. Útok na psa z pohybu neklidný na začátku cviku, překusy v zákusu, stejně tak při obraně při hlídání. 94 bodů za tento skvělý výkon! 🙂

12.50

Začínají obrany této skupiny, na place je zahajuje Tomáš Louda! 🙂 Bohužel absolutně zmatené makety – z první na třetí, pak na první, z ní do brány, pak zase třetí, pátá a šestá, bohužel veliké zmatky a Tomáš jen kroutí hlavou, známka nedostatečná 🙁 Vystavení s kontaktem do figuranta, vyštěkání již intenzivní a odvolání v pořádku. Pokus o útěk razantní, stejně tak obrana při hlídání, ale zde není plný zákus a bojovnost je podle slov rozhodčího až “přetočená”. Moc hezký zadní doprovod, razance při přepadu výborná, ale bojovnost až hektická. Kontrolák velmi působivý, 88 bodů.

12.25

Na poslušnost nastupují Lubomír JonášZuzana Daušová! 🙂 Výkon Bresta Boccaro zahájen svižnou chůzí, lehce se ale předchází, což se projevuje v obratech – těsnější by mohl být zejména druhý obrat čelem vzad. Místo odložení do sedu pes zůstal stát, odložení do lehu by mohlo mít rychlejší přivolání v závěrečné fázi, odložení vestoje je v menší koncentraci na psovoda. Velmi rychlý volný aport, odevzdání by mohlo být klidnější. U aportu skokem drobná chyba v pevnosti, pěkně provedený aport šplhem, přesvědčivá vysílačka v rychlosti a s okamžitým ulehnutím! 🙂 Výkon zahajuje Zuzana Daušová! 🙂 Její Usaf de Alphaville Bohemia odhlíží od psovodky a překáží jí v obratu čelem vzad, má tendenci se předcházet. Místo odložení do sedu pes zůstal stát, méně ochotné odložení do lehu, velký náraz do psovodky při přivolání, které je pomalejší. Odložení vestoje se slabší koncentrací na psovodku. Aporty s nárazy při odevzdání, shozená překážka cestou tam se saltem psa a přeskočením shozené překážky. Cvik opakován. Na aport šplhem pes vybíhá sám a slabší držení aportu. Vyběhnutí na vysílačce těsně před povelem, zbytek proveden v pořádku, rychle a s okamžitým ulehnutím. 82 bodů pro Lubomíra Jonáše a 67 bodů pro Zuzanu Daušovou.

11.55

V další dvojici s airedale teriérem Jiří ZaňákPetr Foltyn s maliňákem Auzzy Ostraryka! 🙂 Jiří Zaňák a jeho Wilhelm von Erikson pracují v koncentraci, ovladatelnost je sice radostná a svižná, ale poloha u nohy méně přesná a po celou dobu ovladatelnosti rozhodčí vytýká psovi nekázeň. Velmi rychlé odložení do sedu i do lehu, ale po přivolání náraz do psovoda. Pěkné odložení vestoje, nicméně vyjití je šikmé, a i druhé přivolání je bohužel s nárazem, pěkné přiřazení. Aporty by mohly být rychlejší, odevzdání čistější. Obtížnější překonání metrovky cestou zpět, výrazné vyměřování místa k odrazu. Rychlá vysílačka na závěr výkonu. Petr Foltyn na place! 🙂 Auzzy v chůzi pohopkává a obrat čelem vzad už přesně věděl, že přijde, už se sám chtěl otáčet 🙂 Pracuje ve výrazně radostném projevu, je nabitý energií. Po odložení do sedu ztráta koncentrace na psovoda a rozhlížení do stran, stejně tak při odložení do lehu. Pár krůčků po odložení vestoje, obě přivolání s ťuknutím do psovoda. Aporty v tempu při vybíhání i návratu, ale lehký kontakt se psovodem při jejich odevzdání. Velmi pěkná vysílačka! 🙂 78 bodů pro Jiřího Zaňáka a krásných 94 bodů pro Petra Foltyna! 🙂

11.30

A je tu další, velmi silná šestice závodníků! 🙂 Jako první ve dvojici na poslušnost nastupuje Tomáš Louda s maliňákem Bouí z Údolí Jizery a loňský mistr republiky, Vladislav Glogar, taktéž s BOM, Ghandi from Mike’s Place! 🙂 Tomáš s Bouím předvádějí koncentrovanou a velmi přirozeně působící poslušnost, pracují svižně, sebevědomě a pes má radostný projev. Okamžité odložení do sedu, do lehu i vestoje. Přivolání s ťuknutím do psovoda, rychlé přiřazení, druhé přivolání již bez chybičky. Pomalejší usednutí při předsednutí s aportem hodem, dotyk na metrovce cestou tam, volnější držení aportu šplhem. Poslušnost zahajuje Vladislav Glogar! 🙂 Koncentrovaná a přesná ovladatelnost, obraty čelem vzad by mohly být těsnější. Odložení do sedu s pomalým zaujetím polohy, odložení do lehu na druhý povel, bohužel… Nejdále hozený volný aport, co jsme tu zatím viděli! 🙂 Provedení v pořádku, rychlý aport skokem i šplhem, rozhodčí u aportů vytýká pevnost držení, jinak ale velmi rychlé provedení, čisté odevzdání a rychlé přiřazení k noze. Pěkná vysílačka! 87 bodů pro Tomáše a 92 bodů pro Vláďu! 🙂

11.20

Poslední obrana skupiny a Petra Šimková! 🙂 Revíry ve volnějším tempu, slabší ověřování, makety by mohly být obíhány těsněji, vyštěkání okamžité a intenzivní. Při pokusu o útěk se nepovedl zákus, obrana při hlídání razantní, koncentrované střežení a pouštěčka okamžitá. Po zadním doprovodu nevyšel zákus, nekázeň při bočním doprovodu. Kontrolák v pořádku, obrana při hlídání razantní, bohužel opět nekázeň při bočním doprovodu, nakonec 85 udělených bodů.

11.15

Na place Dagmar Chýlová! 🙂 Vyhledání s širším obíháním maket, při vyštěkání klesá jeho intenzita po příchodu psovodky. Při pokusu o útěk i obraně při hlídání neúplné zákusy. Při zadním doprovodu by měla být lépe udržována vzdálenost a orientace na figuranta. Útok na psa z pohybu s přibržděním před zákusem, boj s překusy, stejně tak jako při obraně při hlídání, celkem 82 bodů.

11.05

Tervueren Charon Deabei a Michaela Rubášová se jdou předvést na obraně! 🙂 Revíry by mohly být podle slov rozhodčího rychlejší a s větším ověřením, vystavení v pořádku, vyštěkání by mohlo být ve větší intenzitě, na začátku kontakt s figurantem. Zákus při pokusu o útěk by mohl být plnější a klidnější, druhý povel na pouštěčce. Zadní doprovod s větší vzdáleností před přepadem, ten velmi razatní, ale s neklidem v zákusu. Pěkný kontrolák, ale druhý povel na pouštěčce, celkem obrana za 81 bodů.

10.55

Nastupuje Monika Šedivá! 🙂 Vyhledání v pořádku, vyštěkání okamžité, ale klesá intenzita štěkání, druhý povel na odvolání z makety. Pokus o útěk s velkou razancí a okamžitou pouštěčkou, obrana při hlídání opět s plným zákusem. Zadní doprovod s lehkým předbíháním před přepadem, přepad razantní, ale s drobným překusem. Kontrolák s brzdou, střežení méně aktivní, výborný poslední zákus, ale pouštěčka těsně před povelem, celkem 91 bodů.

10.45

Na place je připravena Hana Šustrová! 🙂 Makety obíhány rychle, ale s oblouky, štěkání neintenzivní, až úplně přestalo. Pokus o útěk je s hezkou razancí i plným zákusem, ale rozhodčí by uvítal větší bojovnost. Zadní doprovod s předbíháním v konci cviku. Přepad s menší razancí. Kontrolák se zpomalením před zákusem, rozhodčí opět vytýká nižší bojovnost, střežení by mělo být aktivnější, celkově 83 bodů.

10.25

Začínají obrany této šestice závodníků! Jako první předvede svou fenku BOM Freny Foxy Queen na obraně Ladislav Mach! 🙂 Vyhledání ve všech fázích výborné, těsné makety s prověřováním. Vyštěkání by mohlo být okamžitěji zahájené, v průběhu vyštěkání drobné doteky do rukávu. Při prvních dvou zákusech chyběla plnost, zadní doprovod by mohl být s lepší koncentrací. Další zákroky velmi razantní, ale rozhodčí by si představoval plnější zákusy, celkem 93 udělených bodů pro tuto dvojici! 🙂

9.55

Třetí dvojice představí psovodky Dagmar ChýlovouPetru Šimkovou, obě s německými ovčáky. Ozzy Miss Jakaso by mohl mít vyšší koncentraci na svou psovodku, zejména po obratech. Po odložení do sedu, které bylo pomalejší, větší orientace na rozhodčího, stejně tak se po něm pes ohlížel z odložení do lehu. Přivolání ve volnějším tempu, při zahájení cviku odložení vestoje za poklusu byla malá koncentrace, obě přivolání ale přesná a bez doteků, přiřazení do správné pozice k noze. Aporty s chybami v pevnosti držení, odevzdání aportů s větším kontaktem, vysílačka v pomalejším tempu a pozvolném zaujetí pozice po povelu. Svůj výkon zahájila Petra Šimková! 🙂 Pes má energický a radostný projev, pracuje v pěkné koncentraci, ale nejde ve správné pozici u nohy, korektněji provedené by měly být také obraty, především čelem vzad. Rozhlížení v odložení do sedu. Rychlé odložení do lehu, ale šikmo, přivolání s pomalejším závěrem, přiřazení do přesné pozice k noze. Podobně provedeno přivolání po odložení vestoje. Aporty ve volnějším tempu, s ťuknutím do psovodky při odevzdání aportů, při odevzdání aportu po šplhu si pes o psovodku vyloženě s aportem opřel hlavu :-). Přiřazení u aportů opět šikměji u nohy. Poněkud váhavější vysílačka. 8278 bodů pro tuto dvojici.

9.35

V další dvojici se představí dámské duo – Monika ŠediváMichaela Rubášová! 🙂 Jako první zahajuje výkon Monika Šedivá – její ovčanda Žaneta Eqidius je velmi temperamentní , radostná, dvojice má rychlé obraty, ale fenka jde mírně našikmo a rozhodčí jí vytýká nekázeň. Odložení do sedu šikmo a s otočením k rozhodčímu, odložení do lehu opět šikmo a s popolezením psa, rychlé přivolání. Odložení vestoje s cca třemi drobnými krůčky. Aporty v pořádku, vysílačka rychlá, ale fenka si nelehla ani na třetí povel, až poté, co se k ní psovodka rozešla. Na place Míša Rubášová! 🙂 Velmi sportovně působící dvojice, tervík Míši se jí drží v přesné pozici u nohy, nespustí z ní oči, dvojice pracuje v tempu a svěží energii, výborná ovladatelnost bez vodítka. Odložení do sedu by mohlo být s koncovým rychlejším zaujetím polohy, okamžité odložení do lehu, přivolání s lehkým dotekem, moc pěkné přiřazení. Dorovnání v odložení vestoje, zbytek cviku v pořádku. Aport hodem s pomalejším návratem, stejně tak aport šplhem, aport šplhem s chybou v předsednutí. Vysílačka bohužel s předčasným ulehnutím psa a následným povelem psovodky, aby zachránila situaci. 81 bodů pro Moniku Šedivou, 93 bodů pro Michaelu Rubášovou! 🙂

9.15

Na place Ladislav MachHana Šustrová! 🙂 Freny Foxy Queen je ideálně ovladatelná, koncentrovaná, jde pouze malinko šikmo u nohy psovoda. Okamžité odložení do sedu, stejně tak odložení za poklusu do lehu, luxusní odložení vestoje, rychlé a těsné přivolání, přiřazení do pozice lehounce našikmo. Volný aport velmi pěkný, aport přes metrovku si psovod přehazoval, jako by fenka vyběhla o něco dřív a drobný dotek na překážce. Excelentní vysílačka s neuvěřitelnou brzou! Moc pěkný výkon jako celek 🙂 Nastupuje Hanka Šustrová! 🙂 Koncentrovaná a radostná chůze, velmi temperamentní projev fenky při výkonu. Odložení rychlá, obě přivolání ve výrazném tempu, mírně šikmé předsednutí, efektní přiřazení. Aporty s hezkými začátky cviku, ale pomalejší návraty. Na závěr výkonu skvělá vysílačka! 🙂 95 bodů pro Láďu Macha a 90 pro Hanku Šustrovou 🙂

9.00

Poslední obranou skupiny je Jindřich Pekárek. Pak už druhá skupina, v níž v první dvojici předvedou svůj výkon na poslušnosti Ladislav MachHana Šustrová! 🙂 Široké obíhání maket, mělo by být těsnější, vyštěkání by mělo být dle slov rozhodčího zahájeno rychleji a fenka při něm poskakuje. Při pokusu o útěk volnější zákus, druhý zákus při hlídání již v pořádku. Při zadním doprovodu větší orintace na psovoda, přepad v pořádku, ale u střežení se fenka ohlíží. Stejně tak při dohlídání u kontroláku je orientace na psovoda, při bočním doprovodu obtěžování figuranta, 82 bodů.

8.50

Obrana Vandy Walczyskové začíná! 🙂 Rychlé vyhledání figuranta, ale bez většího ověřování, těsné obíhání maket. Intenzita vyštěkání by mohla být lepší. Pokus o útěk s velkou razancí, rozhodčí vidí drobný nedostatek v zákusu, pouštěčky v pořádku. Lehké předbíhání při zadním doprovodu, po přepadu drobný překus v zákusu. Kontrolák s volnějším zákusem a překusem, ale velmi razatní, působivá obrana za 93 bodů! 🙂

8.45

Nastupuje Stanislav Rohla! 🙂 Vyhledání a vystavení s málo těsným obíháním, zeširoka, vyštěkání by mohlo být zahájeno okamžitěji. Razantní pokus o útěk i obrana při hlídání, při zadním doprovodu by mohla být lepší orientace na figuranta, nádherný přepad s plným zákusem. Pěkný kontrolák, chyba v pouštěčce při hlídání, i tak ale moc pěkných 91 bodů! 🙂

8.40

…a už chodí body ze stop, nádherných 99 bodů získal Josef Šesták! 🙂

8.30

Finka Deabei Jana Farkače měla bohužel velký problém na páté maketě, běžela místo ní do brány a až na několikátý povel se povedlo psovodovi psa správně navést. Vyštěkání by mělo být zahájeno rychleji, hezké odvolání z makety. Při pokusu o útěk slabší zákus, stejně tak při obraně při hlídání. Moc povedený zadní doprovod. Skvělá rychlost kontroláku, ale opět rozhodčí vytýká slabší zákus, 90 skvělých bodů! 🙂

8.25

Na place Jan Řezníček! 🙂 Bohužel od začátku obrany problémy s ovladatelností a obrana byla při zadním doprovodu ukončena, pes opakovaně odbíhá od psovoda – první diskvalifikace mistrovství…

8.10

Za deset minut začnou obrany této šestice, podle harmonogramu v 8.20. Před chvílí se pod okny hlavní budovy mihl figurant Jirka Mach s talířem buchet, takže jak se zdá, figuranti řádně posnídali a jsou připraveni skvěle prověřit a odchytat naše obranáře! 🙂 Jako první se na obranu chystá s velkým kníračem Alice Zelinková! 🙂 Vyhledání figuranta velmi aktivní a rychlé, ale netěsné, na čtvrté maketě povel navíc. Vyštěkání zahájeno okamžitě, při příchodu psovoda orientace na něho, méně přesné přiřazení k noze. Pokus o útěk s mnoha překusy, a pes dokonce z rukávu spadl. Neklidný zadní doprovod bez sledování figuranta. Boj po přepadu velmi razantní, pouštění s dokusem. Útok na psa z pohybu ohromně razantní, téměř plný zákus s výraznou bojovností. Při následné obraně při hlídání slabší zákus, celkem výrazná a bojovná obrana, 80 bodů! 🙂

7.45

Poslední dvojici první skupiny představuje Vanda WalczyskováJindřich Pekárek! 🙂 BOM Expert de Aphaville Bohemia Vandy Walczyskové má slabší obraty vpravo, první čelem vzad se zdržením psa za psovodkou, také skupinka by mohla být těsnější. Pomalé odložení do sedu, ale v plné koncentraci na psovodku, místo lehu pes zůstal sedět a i tato poloha zaujata pomaleji. Ve volnějším tempu i přivolání a přiřazení. Aporty bez větších chyb, pes ale lehce ztrácí energii a koncentraci. Hezká vysílačka na konec výkonu. Fergie ze Stříbrného kamene je drobná fenka, nakračuje si lehce a v plné koncentraci na psovoda, bohužel místo odložení do sedu zůstala přikrčeně stát, odložení do lehu z klusu v pořádku, velmi rychlé přivolání, ale s kontaktem, kroky při odložení vestoje. Vybíhání pro aporty v pěkném tempu, ale pomalejší návraty. Nepovedlo se překonat áčko cestou zpět a fenka z něho spadla. Vysílačka v tempu, ale ulehnutí nakřivo. 78 bodů pro Vandu Walczyskovou a pro 77 Jindřicha Pekárka.

7.20

Ve druhé dvojici nastupuje s fenkou tervuerena Jan Farkač a s BOM Stanislav Rohla! 🙂 …na stadionu je v tuto chvíli asi patnáct diváků na tribuně, a asi tak stejný počet okolo stadionu, teprve se nám fanoušci probouzejí… Vstávat a cvičit! 🙂 Honza zahajuje svůj výkon! 🙂 Krásná radostná chůze, Finka Deabei ťape jak na pružinkách, našlapuje s lehkostí a na place jako by tančila. Okamžitá odložení do sedu a lehu, přesednutí po prvním přivolání by mohlo být těsnější, stejně tak po přivolání z odložení vestoje. Jinak aporty i výkon celkově v rychlosti (opět by mohla být těsnější předsednutí při odevzdání aportu), ve výrazné energii a velmi působivý. Na závěr luxusní vysílačka! 🙂 K výkonu poslušnosti se připravuje Standa Rohla! 🙂 Další velmi pěkná chůze, pes jde těsně u nohy psovoda. Pomalejší odložení do sedu s otočením se na rozhodčího, stejně tak při odložení do lehu, ze kterého se posadil. I ve třetím odložení slabší kooncentrace na psovoda. Aporty s křivým předsednutím, zejména aport šplhem. Velmi rychlá vysílačka, která mohla být ukončena rychlejším ulehnutím. 86 bodů pro Honzu Farkače a 82 bodů pro Stanislava Rohlu.

7.00

A je to tu! Na place se rozhodčímu Miroslavu Ulčovi právě hlásí Alice Zelinková a velký knírač Maigret Radinie, na dlouhodobé odložení odchází Jan Řezníček se svým německým ovčákem Art Impaku! Jde se na to! 🙂 Knírač zahajuje mistrovství republiky IPO radostnou a koncentrovanou chůzí, v obratech by mohl být těsněji u nohy, netěsnost se projevila především u druhého obratu čelem vzad. Velmi pěkná skupinka. Odložení do sedu okamžité, stejně tak odložení do lehu, přivolání by mohlo být těsnější, přiřazení je s neklidem a štěkáním. Odložení vestoje s krůčky. Aporty by mohly být s těsnějším předsednutím a přesnějším přiřazením, pes stále poštěkává a je sice temperamentní, ale až neukázněný. Ulehnutí na vysílačce po chvíli hypnotizování branky :-). Nicméně velmi pěkný výkon jediného zástupce tohoto plemene a hezký start našeho sportovního dne! 🙂 Výkon Jana Řezníčka a jeho německého ovčáka je zahájen velmi pomalou chůzí, nekoncentrovanou a bez přílišné orientace na psovoda. Při odloženích jako by pes ožil, přivolání i přiřazení jsou svižná. Před vyběhnutím pro aport hodem se pes na chvíli postavil, návrat ke psovodovi by mohl být rychlejší, odevzdání aportu s ťuknutím do psovoda. Vysílačka sice rychlá, ale na druhý povel, a až poté, ce se pes vracel ke psovodovi. Pan rozhodčí uděluje prvních 8378 bodů tohoto mistrovství! 🙂

6.50

V pátek večer ve 20.00 proběhlo losování startovních čísel, a to nejen za přítomnosti všech rozhodčích a předsedy výcvikové komise ČKS, pana Jiřího Lasíka, ale nechyběli ani starosta Vědomic, pan Václav Tyl, starosta Roudnice nad Labem, pan Vladimír Urban, a jeho dva místostarostové. Přivítání se ujal hlavní pořadatel akce, pan Václav Kejř, bez jehož práce a jeho týmu by mnoho českých kynologických akcí bylo nemyslitelných. Řady rozhodčí pro 70. ročník Mistrovství České republiky IPO tvoří hlavní rozhodčí MUDr. Jiří Tichý, který bude zároveň posuzovat i obrany, stopy ohodnotí Jiří Kolář a poslušnosti Miroslav Ulč, jemuž bude k ruce jako pomocná rozhodčí Jitka Jozová. Technickou část obran figuruje Jirka Mach, kontroláky Josef Kubec, náhradníkem je Jan Kuncl. Páni rozhodčí vysvětlili každý za sebe detaily ke „své“ disciplíně, např. že na stopy se odjíždí 45 minut před časem určeným pro výkon a namátkově se po vypracování stopy budou kontrolovat čipy…

6.40

Počasí je dnes k závodníkům velmi příznivé, zatím 14 stupňů Celsia, takřka ideální! 🙂 Předpovědi slibují polojasno, oblačno, dopoledne se může místy objevit přeháňka, odpoledne by se počasí mělo zlepšovat, ale nejvyšší teploty by neměly přesáhnout 24 stupňů Celsia. Neděle už má být o poznání teplejší, ale profíky na place, jimiž závodníci jsou, jistě nic nezaskočí! 🙂 Těšte se na dva dny s elitou české sportovní kynologie, která představuje zároveň i světovou kynologickou špičku! 🙂

6.30

Krásné dobré ráno! 🙂 Je tu první letošní ONLINE přenos, a to z Mistrovství České republiky IPO v Roudnici nad Labem! 🙂 V 7.00 nastoupí na plac první dvojice na poslušnost, Alice ZelinkováJan Řezníček, skupiny jsou jako obvykle po šesti a celkem se o titul mistra republiky utká 49 závodníků, z toho dva s háravými fenkami. V neděli bude postaven pětičlenný reprezentační tým (včetně dvou náhradníků), který bude Českou republiku a českou kynologii reprezentovat na Mistrovství světa všech plemen, FCI IPO 2017, které se bude konat 12.–17. září v německém městě Rheine, místo původně plánovaného Meppen, kde se loni konalo WUSV a kde se stal světovým vítězem Vašek Ouška :-).




Ad

Pokračováním v prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookies.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Více informací.More information.

Nastavení cookie na tomto webu je takové, že "umožňuje ukládání cookies", aby vám poskytlo nejlepší možnou stránku pro prohlížení. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

ZavřítClose