Ve středu 21. září bylo oficiálně zahájeno 22. mistrovství záchranných psů (MS IRO) v italském Turíně. Na začátku si dovolím malé vysvětlení ohledně nominace reprezentací, která se liší od zvyklostí FCI. Na MS záchranných psů IRO vysílají účastníky jednotlivé členské organizace Mezinárodní organizace pro záchranné psy (IRO), a pokud zbudou místa, tak i ty nečlenské. Není tedy nijak centralizován výběr reprezentací za jednotlivé státy. Výhodu mají země jako Rakousko nebo Slovinsko, které mají členských organizací mnoho, a každá z nich může vyslat své psovody. Česká republika má v současné době tři členské organizace IRO – SZBK ČR, KZJ ČR a ZBK JmK ČR a první dvě uvedené vyslaly na MS své reprezentanty. Nečlenská česká organizace SIRIUS také podala přihlášku na tuto akci, ale vzhledem k přednosti členů jí bylo umožněno obsadit pouze méně početnou kategorii stop.

MS IRO probíhá ve třech kategoriích – vyhledání v ploše, v sutině a stopování. Čtvrtá kategorie vodní práce nebyla otevřena z důvodu nízkého zájmu. Zajímavostí je jistě i to, že pachové práce v kategoriích vyhledávaní v ploše a sutině posuzovali čeští rozhodčí Pavel Šabacký a Daniel Sedlák, oba mezinárodní rozhodčí IRO.

vitezove vitezove2

Česká republika měla na MS tyto zástupce:
Miloš Hušek (SIRIUS) a holandský ovčák krátkosrstý Isis Boyd´s Bullriding – stopa
Miloslav Čeněk (SZBK) a německý ovčák Quido z Tresnaku – stopa
Jana Šmídová (SZBK) a německý ovčák Cristine Aritar Bastet – stopa
Jitka Dědinová (SZBK) a anglický špringr španěl Calimero od Jakubského rybníka – plocha
Petra Gabrišová (KZJ ČR) a německý ovčák Extra Denbrix – plocha
Lenka Navrátilová (KZJ ČR) a belgický ovčák malinois Kick Boxer de Alphaville Bohemia – sutina

Středa 21. 9.
Ve středu proběhla porada vedoucích týmů s rozhodčími, na které byly sděleny podrobnosti k jednotlivým pracovištím. V kategorii stop byly představeny předměty, které budou použity, a identifikační předmět. Stopy podle informací měly vést z 80 % na louce, zbytek měly tvořit strniště kukuřice, obilí a přechody přes cestičky. V kategorii ploch ukázali rozhodčí mapu prohledávané plochy a upřesnili, že vstupovat do terénu je možné pouze z přední strany. Sutiny tentokrát tvořil trenažér čtvercového tvaru, kolem kterého se mohl psovod volně pohybovat. Po poradě následovala ukázka vzorové poslušnosti. Trénink na stadionu, kde probíhají poslušnosti, není již několik let na MS IRO povolen, a trénovat tak bylo možno pouze na cvičáku, který je vzdálen cca kilometr od stadionu. Odpoledne pak následovalo slavnostní zahájení a losování.

Dovolím si jeden postřeh ze slavnostního nástupu ohledně plemen. Zažila jsem éru, kdy na slavnostním zahájení byla převaha retrieverů, poté přišla doba border kolií a nyní jsme v éře maliňáků – tak uvidíme, jak se jim bude dařit J. Český tým si rozlosoval následovně:

Miloš Hušek – čtvrtek 11.50 poslušnost, sobota 8.30 stopa
Miloslav Čeněk – pátek 14.00 stopa, sobota 9.30 poslušnost
Jana Šmídová – pátek 8.30 stopa, sobota 14.10 poslušnost
Jitka Dědinová – čtvrtek 9.30 poslušnost, sobota 8.15 plocha
Petra Gabrišová – čtvrtek 12.40 poslušnost, sobota 9.45 plocha
Lenka Navrátilová – pátek 14.40 poslušnost, sobota 13.35 sutina

Čtvrtek 22. 9.
Čtvrtek je pro české závodníky pouze dnem poslušností, nastupují na ni Jitka Dědinová, Miloš Hušek a Petra Gabrišová. Na stadionu jsou všude navázané nafukovací balónky, pro některé pejsky velmi zajímavé objekty J, ale naštěstí je během prvních dvojic, kdy balonky na slunci praskají, pořadatelé sundávají. Vyhodnocení bývá velmi dlouhé a mezitím, co rozhodčí hodnotí, další dvojice psovodů již losuje pořadí cviků, a poté ještě několik minut čeká na zahájení poslušnosti. Během dlouhého čekání tak spousta psů ztrácí koncentraci. Na poslušnosti všichni čeští závodníci splňují limit – Jitka s Kubou 88, Miloš s Isinou 81 a Petra s Extrou 94 bodů. Nutno podotknout, že v záchranařině jsou pouze dvě disciplíny – poslušnost (max. 100 bodů) a pachové práce (max. 200 bodů) a chleba se láme především v pachových pracích. Na poslušnosti tento den získává ruská závodnice s australským honáckým psem 99 bodů! V sutině ze čtrnácti závodníků tento den našli všechny hledané osoby pouze tři závodníci a nejvyšší hodnocení bylo zatím jen 175 bodů – shodně pro belgického a maďarského závodníka. Stopy za tento den přinesly pouze jednu dokončenou práci německé závodnice. Nutno ovšem podotknout, že oproti avizovaným terénům vedly první den stopy více posekanou kukuřicí než po louce. Plošný terén ležel ve svahu, a byl tak dost náročný i na fyzičku psovoda, především na krajích rostlo hodně trní a diagonálně přes něj vedla cestička. Na ploše našlo všechny tři hledané osoby závodníků pět a padly i velmi vysoké body – 191 pro slovinského a 193 bodů pro maďarského psovoda.

Pátek 23. 9.
Dopoledne nastupuje na stopy Jana Šmídová, bohužel na začátek její stopy navezli hnůj, a tak neměla šanci ani ze stopy vyjít a získala pouze 4 body. Zdejší pořadatelé nemají se stopami žádné zkušenosti, kladeči šlapou stopy poprvé v životě, a to pouze podle předem dané trasy v GPS. Dopolední stopy probíhaly na posekané kukuřici a z menší části na trávě a odpolední jsou položeny na louce a v lese. Odpoledne nastupuje na stopu Miloslav Čeněk a jako jediný ten den stopu dochází a je ohodnocen 151 body. Lenka Navrátilová na poslušnosti získává 94 bodů.

Slovenská závodnice Dáša Banárová s Chestrem obdržela na poslušnosti krásných 99 bodů. Zatím na poslušnosti tyto vysoké body nezískávají maliňáci nebo ovčáci, jak by se dalo čekat, ale australský honácký pes a špringr španěl! 🙂

Plochy v pátek přinášejí spíše průměrné výkony, pouze tři psovodi nacházejí všechny tři hledané osoby. A ruská závodnice s včerejšími 99 body na poslušnosti mezi nimi není. Krásný výkon v ploše předvede jen švédská závodnice s borderkou, která získává 192 bodů. Odpoledne pak na plochách dochází k nestandardní situaci, kdy si slovinský psovod neporozumí s rozhodčími ohledně terénu, zabloudí a je mu nabídnuta náhradní práce v neděli.

Na sutinách také září švédská závodnice, tentokrát se zlatým retrieverem, která získává zatím nejvyšší bodové hodnocení 194 bodů.

dscn2502 iro2

Sobota 24. 9.
Sobotní dopoledne s sebou přineslo, oproti ostatním polojasným dnům, zamračené počasí s trochou větru a na výsledcích z ploch je to znát, padne několik po sobě jdoucích limitů. Mezi nimi je i Jitka Dědinová s Kubou, kteří během 18 minut nalézají všechny osoby a získávají krásných 180 bodů. Dopoledne na plochu nastupuje i Petra Gabrišová, které je však ukončena práce a odchází s jednou nalezenou osobou a 76 body. Dopolední stopu si vylosoval Miloš Hušek, terén je tak opět na posekané kukuřici a trávě. Bohužel opět se potvrdila zdejší necitlivost pořadatelů a kladečů, kteří udělali dva lomy na štěrkové cestě, po které několikrát projel traktor, a Isina si s tím nedokázala poradit. Získala 55 bodů. Je ovšem otázka, zda je pes schopen vůbec zachytit tři hodiny starou stopu čerstvě pokrytou hnojem, jak to měla Jana Šmídová, nebo lom na štěrkovo-hliněné cestě, jejíž povrch několikrát rozvířila kola traktoru, jak to měl Miloš Hušek. Na stopách obvykle není kromě začátku stopy pro diváky nic k vidění, zde však pořadatelé zajistili přímo u začátku terénů notebook s mapou s našlapanou stopou. Vedoucí stop chodí zároveň s rozhodčími za psovodem a jeho GPS online přenáší trasu do notebooku. Diváci tak mají možnost sledovat jak tvar stopy, tak i online pohyb na stopě. Dopolední stopy na kukuřici a trávě nedošel nikdo, odpolední se pak konaly na louce a v lese a dva psovodi stopu dokončili. U posledního stopaře se na obrazovce notebooku ukazovalo, že se pes od stopy velmi výrazně odchyluje, rozhodčí jej však nechala pracovat dál, pes během chvíle označil předmět a stopu došel. Evidentně zde technika selhala L. Tento rakouský závodník získal 178 bodů, což je nejvyšší hodnocení ze stop, a s poslušností za 97 bodů má tak titul Mistra světa ve stopách zajištěn.

Na poslušnost v sobotu nastoupili stopaři Jana Šmídová a Miloslav Čeněk, kteří získávají 83 a 89 bodů. Maďarský favorit v plochách, který získal v lese 193 bodů, bohužel na poslušnosti projevil nervozitu a při nesení štípl pomocníka, což pro něj znamenalo diskvalifikaci.

Na sutinu v sobotu nastupuje i Lenka Navrátilová, nenachází všechny hledané osoby a získává 89 bodů.

Neděle 25. 9.
Poslední den mistrovství už probíhají jen práce v ploše a sutině a poslušnost.

Na plochách jsou již výrazně vyšlapané cestičky a ze sedmi závodníků najdou tento den všechny hledané osoby čtyři týmy. Ani slunečné počasí nebrání skvělým výkonům a rozhodčí zadávají vysoké bodové hodnoty. Slovenská závodnice Dáša Banárová s Chestrem dostává i na ploše nejvyšší zadané hodnocení, 194 bodů, a to jí přináší titul Mistra světa v plochách.

V sutinách nechávali rozhodčí po celou dobu stejné tři úkryty, neukázalo se však, že by nedělním závodníkům znalost umístění nějak výrazně pomohla. Nejvyšší bodové hodnocení stále zůstává u švédské závodnice z pátku.

Všichni čeští závodníci už mají odzávoděno v předešlých dnech. Limity získali Miloslav Čeněk ve stopách, který se umístil na nepopulárním, ale výborném 4. místě, a Jitka Dědinová s Kubou v plochách na 9. místě.

Celkově tak v kategorii stop splnili limit zkoušky 4 psovodi, vítězem je rakouský závodník s BMO Dora vom Lothar Sturm Peter Schüler, v plochách 15 psovodů, vítězkou je Dáša Banárová se špringr španělem Chester z Chotara, a v sutinách 13 psovodů, kde je vítězka švédská závodnice Anne Charlotte Bengtsson se zlatým retrieverem Vassruggens Vade Brand.

Ačkoli jsme nyní v éře maliňáků, tak stupně vítězů v plochách i v sutinách dobyli na Mistrovství světa IRO 2016 retrieveři, border kolie a špringr španěl :-). Gratulace ale patří všem týmům a poděkování pořadatelům za kus práce, který odvedli!

 

Text a foto: Pavla Foltynová


Pokračováním v prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookies.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Více informací.More information.

Nastavení cookie na tomto webu je takové, že "umožňuje ukládání cookies", aby vám poskytlo nejlepší možnou stránku pro prohlížení. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

ZavřítClose