MM ČKNO 2018 ONLINE, sobota 30. 6.

MM ČKNO 2018 ONLINE, sobota 30. 6.

INFORMACEVÝSLEDKYHARMONOGRAMFOTOGALERIE

19.55

Po třinácti hodinách psaní se s vámi loučím, přátelé, bylo to tu dnes super, ale už nemám sílu na víc než vám popřát krásný, nádherný – prostě nezapomenutelný večer! 🙂 Přihlásíme se opět zítra před sedmou! 🙂

19.40

Poslední dnešní obrana i výkon zároveň! 🙂 Nastupuje Andrea KaslováDario Heriwell! 🙂 Místo třetí makety je pátá – ta byla oběhnuta dvakrát, navíc v revírech nedostatečné prověřování. Vyštěkání v pořádku, ale pozice u nohy zaujata správně až na druhý povel. Pokus o útěk i přepad s volnějšími zákusy, měly by být pevnější, jsou zde i překusy. Při zahájení zadního doprovodu pes vyráží na figuranta a psovodka si ho odvolává zpět k noze. Přepad s volnějším zákusem, neochotné pouštění a při zahájení bočního doprovodu pes nedosedá. Kontrolák rychlý, ale rezerva v zákusu, stejně tak u přepadu. 74 bodů.

19.30

Předposlední dnešní obrana a Světlana SedláčkováBaxter Budíkovice! 🙂 Revíry nedostatečné, vyštěkání a vystavení velmi slabé, taktéž známka nedostatečná. Pokus o útěk figuranta se zákusem hodně na loket, téměř do plastu, navíc překusy, přepad již v pořádku. Zadní doprovod s velkou vzdáleností a předbíhání, povel na zkorigování psa. Přepad po zadním doprovodu by mělo být s lepším střežením. Kontrolák s rezervou v zákusu, pouštění by mělo být čistější, přepad také tak. Obrana byla celkově s horšími poslušnostními prvky, 73 bodů.

19.20

Jako další předvede svého psa Balboa Moravská kometa Zuzana Berdychová! 🙂 V úvodu zmatky před vysláním na první maketu a povel navíc na vyslání, pak již revíry v pořádku. Vyštěkání energické, odvolání přesně k noze, ale měla být okamžitější reakce na povel. Pokus o útěk s rezervou v zákusu a téměř automatická pouštěčka, přepad ale výborný. Zadní doprovod i přepad pěkný. Kontrolák se slabým zákusem, ale okamžité dobrání, přepad dokonce s velmi slabým zákusem, ale pes se na rukávu statečně drží. 85 bodů.

19.13

Nastupují Jiří ŠmídCharlie z Údolí Úpy! 🙂 Revíry s dobrým ověřováním, ale přílišné zpomalení v maketách. Vyštěkání v pořádku, ale přiřazení ke psovodovi před povelem. Bojovný pokus o útěk figuranta, ale zákus by měl být plnější, jsou zde překusy, volnější zákus v přepadu. Velké předbíhání u zadního doprovodu, přepad v pořádku. Výborná rychlost kontroláku, ale volnější zákus, také v přepadu je zákus s rezervou. 80 bodů.

18.55

Poslední dnešní skupinu obran zahájí Martin Pejša, pan Kalliontzis ChristosGrant z Duhového lesa bohužel nenastupují. V 19.04 tedy Martin a Perla z Vojanky! 🙂 Těsné a rychlé revíry, vyštěkání okamžitě zahájené a energické, pravidelné. Odvolání z makety precizní. Pokus o útěk s drobnou rezervou v zákusu, stejně tak u přepadu. Zadní doprovod by měl být s lepší orientací na figuranta, přepad se slabším zákusem a dobírání během boje. Kontrolák s utržením z rukávu, figurant upadl také, bohužel ani další zákus není plný. Přepad s rezervou, pouštěčka před povelem psovoda, dohlídání intenzivní. 88 bodů.

18.25

A nyní Hujerovi! …pardon Hulíkovi! 🙂 V jedné dvojici nastupuje Dušan HulíkBax Cleans, s ním Kateřina HulíkováOrphee ze Slovanského domu! 🙂 Pojďme si užít poslední poslušnosti prvního dne MM ČKNO 2018! 🙂 Koncentrace i tempo pěkné, pouze ve skupince zaostání. Odložení do sedu v pořádku, drobná ztráta koncentrace, ale odložení do lehu s opětovným povelem, kdy pes po prvním povelu běží dál. Odložení vestoje v pořádku. Aporty ve volnějším tempu, chybí zde drive, návraty jsou pomalejší a opírání aportů o psovoda – hrubá chyba je u aportu šplhem, kdy pes aport před psovodem upustil. Vysílačka s ulehnutím na druhý povel a až v brance. Na výchozím bodě Kateřina a Orphee! 🙂 Ovladatelnost bez vodítka v korektní pozici u nohy, sportovní tempo, ale projev fenky by mohl být radostnější. Místo odložení do sedu bohužel stůj, odložení do lehu mohlo být příměji k zemi a je zde ztráta koncentrace, přivolání s velkým náskokem do psovodky. Odložení vestoje moc hezké, včetně přivolání a přiřazení. Volný aport v tempu, ale předsednutí mohlo být těsnější a odevzdání aportu ochotnější. Hezké skoky, ale překusy v držení aportu. Trochu kolize cestou zpět na áčku, ale fenka to zvládla a překážku překonala, opět překusy v držení aportu. Vysílačka s ulehnutím až na druhý povel v brance. 78 bodů pro Dušana Hulíka a 79 pro Kateřinu.

18.00

Ve druhé dvojici této skupiny poslušností se představí Naďa SloupováA’Bruno pod Blaníkem, s nimi Alena MacharáčkováArran z Kraje Karla IV.! 🙂 Ovladatelnost bez vodítka je energická a správně koncentrovaná, jen obraty čelem vzad by měly být lépe dotočeny. V odložení do sedu rozhlížení, odložení do lehu precizní a tentokrát již pěkná koncentrace na psovodku, přivolání s lehkým kontaktem bradou do psovodky. Odložení vestoje pěkné jako celek. Volný aport ve skvělém tempu, ale odevzdání aportu s kontaktem se psovodkou, pěkné přiřazení. Aport skokem v pořádku, šplh s malinko horším návratem zpět. Vysílačka neochotná a s návratem zpět ke psovodce po krátkém vyběhnutí, druhé vyslání již v pořádku. Na výchozím bodě je Alena a její Arran! 🙂 Pozorná a příjemná ovladatelnost, ve skupince jen chvilková ztráta pozornosti a drobné zaostání za nohou psovodky. Odložení do sedu pěkné, rozhlížení se po zaujetí polohy. Odložení do lehu výborné, včetně přivolání a přiřazení, bohužel stůj s více krůčky, závěr cviku výborný. Volný aport s vlažnějším návratem a předsednutí mohlo být těsnější, ale celkově moc hezký cvik. Skvělý aport skokem, ale cestou zpět drobné zpomalení v rámci vyměření si odrazu ke skoku. Áčko mohlo být s hladším návratem. Vysílačka moc hezká. 88 bodů pro Naďu Sloupovou, 90 pro Alenu Macharáčkovou.

17.35

A nyní již poslední šestice poslušností! 🙂 Nastupují Lenka ChmurováHifi Mapes, s nimi Martin MatoušekVicky Favory Cross! 🙂 Hifi má velmi radostný a hezký projev, ale v chůzi hopká a místy ztráta koncentrace. Okamžité odložení do sedu, odložení do lehu mohlo být s přímějším zaujetím polohy, drobný neklid a přizvedání se na přední nohy, poté velmi krásné přivolání a přiřazení k noze. Precizní stůj, včetně dalšího skvělého přivolání a přiřazení. Volný aport vypracovaný s chutí, je rychlý, ale předsednutí s aportem je lehce šikmo. Aport skokem s kontaktem cestou tam, sbírání aportu na druhý pokus, fenka je neskutečně rychlá. Aport šplhem s vysokým náskokem i seskokem. Vysílačka nádherná! A nyní již nastupuje všemi očekávaný Martin Matoušek! …kterému přišel osobně fandit i pan Luboš Jánský, rozhodčí z výkonu a chovatel Martinovy Vicky 🙂 Jdeme na to! 🙂 Ovladatelnost bez vodítka nádherná – ladná, přirozená, koncentrovaná… Pouze při jednom obratu povyskočení do podpaží psovoda. Bohužel odložení do sedu se zadkem ne zcela na zemi, tak centimetr chyběl. Naprosto dokonalá odložení do lehu a vestoje – a ta přivolání, to je prostě paráda – obrovská rychlost a těsnost v předsednutí. Volný aport s opřením o psovoda. Fantastické skoky, výborný cvik jako celek. Bohužel Vicky je až tak nadupaná, že cestou zpět přes áčko spadla, a pak už jej oběhla. Druhý povel na položení na vysílačce poté, co Vicky mrkla do brány a vracela se zpět. 92 bodů pro Lenku Chmurovou a 90 bodů pro Martina Matouška!

17.20

Dnešní výkony na obranách uzavírá Táňa MichalíkCher Suché Lazce! 🙂 Pěkné revíry, ale mohly by být lépe ověřovány, vyštěkání je s váhavým začátkem a pauzami, odvolání s pomalejším usednutím k noze. Pokus o útěk figuranta je razantní, pěkný plný zákus, přepad taktéž výrazný, další plný zákus. Zadní doprovod v pořádku, mohla snad být jen o fous lepší orientace na figuranta. Kvalitní zákus v přepadu a při bočním doprovodu obtěžování figuranta. Kontrolák s rezervou v zákusu, mohl by být pevnější, stejně tak u zákusu. 91 bodů.

17.10

Předposlední dnešní obrana a Stanislav Lasák se psem Zoee Gard Bohemia! 🙂 Revíry s precizním ověřováním, těsné. Váhavější vyštěkání, ale naprosto hladké odvolání z makety. Pokus o útěk i přepad by mohly být s plnějšími zákusy, u přepadu jsou překusy. Pěkný zadní doprovod a stejně tak následný přepad, kde je jen drobná rezerva v zákusu. Kontrolák by mohl být s pevnějším zákusem, v přepadu překusy. Pan rozhodčí hodnotí tento výkon jako velmi povedenou obranu psa z exteriérové linie a uděluje 83 bodů.

17.02

Karolína KristováMaffia van Blutsenhof na obraně! 🙂 Revíry těsné, výrazné ověřování, vyštěkání po cca třech vteřinách již intenzivní a pravidelné. Odvolání k noze ochotné, ale pomalější usednutí. Pokus o útěk figuranta velmi bojovný, ale je zde rezerva v zákusu – a stejně tak u přepadu. Zadní doprovod by měl být těsněji u nohy, předcházení a ke konci i vyrážení. Přepad razantní, při dohlídání lehké ťuknutí do rukávu,před bočním doprovodem Maffia nedosedá. Kontrolák rychlý, ale slabší a málo pevný zákus, poslední přepad by měl být výraznější a bohužel opět nedosednutí při bočním doprovodu. 80 bodů.

16.53

Nastupují Renata MachováJenny Anrebri! 🙂 Výrazné ověřování maket, ale slabé vyštěkání, které ke konci úplně skončilo a fenka jen figuranta střeží. Odvolání hezké. Pokus o útěk figuranta s velmi slabým zákusem, přepad již povedený. Hezký zadní doprovod, přepad v pořádku, čisté pouštěčky a pozorné střežení. Kontrolák v rychlosti, ale zákus s rezervou. Přepad s pěkným zákusem. 85 bodů.

16.45

Jako další se předvedou Hana KremlováBen Elzet! 🙂 Revíry rychlé a přímé, v maketě lehké napadení rukávu, vyštěkání intenzivní a pravidelné, ale bohužel druhý povel na usazení psa k noze – nejdříve u nohy stojí. Pokus o útěk s neklidem před zákrokem, který je razantní, rychlý, zákus je plný, ale s překusy, přepad výrazný. Zadní doprovod s mírným předcházením, následný přepad s rezervou v zákusu. Neklidný boční doprovod bez dosednutí v úvodu a slabá orientace na figuranta. Kontrolák povedený, kvalitní zákus, při přepadu ale mohl být pevnější. 86 bodů.

16.35

Čekají nás dnešní poslední obrany, resp. jejich šestice, které zahájí Jiří Ťok  a Ingo z Kraje husitů! 🙂 Od čtvrté makety pes odbíhá k zábradlí zkontrolovat diváky, jinak dále již revíry v pořádku. Vyštěkání by mělo být zahájeno rychleji, je ale intenzivní, pes vyskakuje až k obličeji figuranta. Precizní odvolání. Pokus o útěk figuranta s plným a pevným zákusem, výrazný přepad a opět kvalitní zákus, hezký zadní doprovod, přepad s plným zákusem, ale při boji povolení. Kontrolák v rychlosti, ale rezerva v zákusu – stejně tak při přepadu. 91 bodů! 🙂

16.05

Nastal čas pro výkon Marka Ostrčilíka a psa Beembo Erpemos, s nimi nastupují Pavel KordaLargo Orrylordblack! 🙂 Pěkné tempo chůze, správná pozice u nohy, plná koncentrace, okamžitá usedání. Odložení do sedu mohlo být s rychlejším zaujetím polohy, ale pěkná koncentrace na psovoda. Odložení do lehu ve volnějším tempu, skvělé přivolání a přiřazení, stůj moc hezký jako celek, jen lehký kontakt při předsednutí. Volný aport v neklidu psa, volné držení aportu. Drobné kontakty na metrovce oběma směry, ale hezká rychlost vypracování. Áčko by mohlo být překonáno o fous lépe. Vysílačka na závěr cviku rychlá, okamžité ulehnutí. Na výchozím bodě jsou připraveni Pavel a Largo! 🙂 Slabá koncentrace, neučesaná chůze, nedodržovaná pozice u nohy psovoda, ve skupince je velké oddálení od nohy. Odložení do sedu okamžité, ale rozhlížení, leh i stůj v pořádku. Volný aport s rychlým vyběhnutím, rychlý návrat, ale mírně šikmé předsednutí, stejně tak po aportu skokem, kde je i volnější držení. Šplh s hezkým překonáním oběma směry. Vysílačka luxusní! 🙂 Dlouhodobé odložení s plazením… 87 bodů pro Marka a 83 pro Pavla.

15.40

Druhá dvojice této skupiny poslušností a Martina JiráskováViva Aritar Bastet, na dlouhodobé odložení odcházejí Václav OuškaQvido Vepeden! 🙂 Martina a Viva pracují velmi energicky, Viva ale v chůzi mírně vyskakuje a chvílemi jde i šikměji k noze, nicméně hezká koncentrace. Odložení do sedu v pořádku, odložení do lehu mělo být v lepší pozornosti na psovoda, velmi rychlé přivolání, ale mírně šikmé předsednutí – které bylo i u odložení vestoje. Aporty vypracovány s chutí, ale předsednutí jsou mírně šikmo a volnější držení, chyby v základním postoji. Na vysílačce v přípravné fázi opět vyskakování. Na dlouhodobém odložení byl výrazný neklid – posouvání se a čichání. K výkonu již nyní nastupují Vašek a Qvido! 🙂 Svižná a ladná ovladatelnost bez vodítka, kterou diváci oceňují potleskem, ale při obratech byla znát mírná tendence k přisednutí. Při odložení do sedu Qvido nejdříve zcela nedosedá, je centimetr nad zemí. Odložení do lehu s výborným zaujetím polohy, ale po přivolání pes stojí. Odložení vestoje s okamžitým a čistým zaujetím polohy, výborný i závěr cviku. Před volným aportem a během jeho sbírání pokníkávání, jinak velmi hezké tempo, pevné držení. Aport skokem i šplhem stejně tak s mírným zvukovým doprovodem, ale jinak výborné. Vysílačka skvělá. 84 bodů pro Martinu a Vivu, 95 bodů pro Vaška a Qvida! 🙂

15.15

Nyní nás čekají opět poslušnosti! 🙂 Šestici závodníků zahájí tým Aneta PrachatickáBambi Vikar, s nimi ve dvojici Jitka JozováDuel von Sramek! 🙂 Aneta a Bambi pracují v tempu a v pěkném projevu, ale fenka místy v chůzi hopká. Odložení do sedu by mohlo být o něco málo rychlejší, odložení do lehu již v pěkném tempu, ale v poloze je velký neklid a poštěkávání, přivolání a přiřazení hezké. Stůj s krůčkem, další poštěkávání, přivolání s kontaktem do psovodky, přiřazení efektní. Moc hezký volný aport, po přinesení ale opření o psovodku. Metrovka s kontaktem cestou zpět, po aportu šplhem překusy v držení aportu. Vysílačka s vyběhnutím mimo osu, ale naštěstí se Bambi hned srovnala, pěkné tempo, ulehnutí mohlo být okamžitěji po povelu. Na výchozím bodě Jitka a Duel! 🙂 Ovladatelnostbez vodítka je svižná a energická, ve skupince ale menší ztráta koncentrace. Místo odložení do sedu bohužel stůj, sed jen naznačen, odložení do lehu pěkné, rychlé přivolání a přiřazení, stůj povedený. Aporty s opíráním činky o psovodku, před aportu skokem neklid psa – a přichází velký problém na áčku, kdy jej pes cestou zpět oběhne poté, co z něj padá… Nedostatečný cvik a poté nedostatečná i vysílačka, kdy se pes sám položí ve sttředu placu. Aneta a Bambi 85 bodů a Jitka a Duel 75 bodů.

14.55

Poslední obrana skupiny a David HanelColombo Moravská kometa! 🙂 Těsné makety, okamžité vyštěkání, pravidelné, přesné odvolání. Pěkný přechod na odložení pro pokus o útěk figuranta – a následují razantní zákroky, plné zákusy, pouštění je hladké, aktivní dohlídání. Při zadním doprovodu pes v první části trochu uhýbá hlavou, přepad výborný. Na kotroláku slabší zákus, ale dobrání, přepad s kvalitním zákusem, bojovnost, okamžité pouštění. 90 bodů.

14.45

Předposlední obrana skupiny a Lenka Blažková se psem Derro Grayblack! 🙂 Revíry s velkým zpomalením v maketách, vyštěkání by mohlo být energičtější.  …a máme zde velký problém při odvolání z makety – Derro se postavil za rozhodčího a tam zůstal – ani na druhý dodatečný povel se nepovedlo jej odvolat, máme zde tedy bohužel další diskvalifikaci… 🙁

14.40

Připraveny jsou Hana HulíkováPrincess Pussy ze Slovanského domu! 🙂 Tato obrana je ukončena při přepadu po zadním doprovodu – fenka zůstala sedět u nohy psovodky, vůbec nevyběhla a pak se nechala vyhnat, ach jo, celková diskvalifikace 🙁 Přitom úvodní část byla super – krásné zákusy v obou prvních zákrocích…

14.30

Máme zde další obranu – Dagmar ChýlováOzzy Miss Jakoso! Revíry velmi rychlé, ale ve druhé maketě hledání míčku. Vyštěkání by mělo být energičtější a odvolání mohlo být ochotnější. Pokus o útěk rychlý, drobná rezerva v zákusu, přepad by mohl být s čistější pouštěčkou a výraznějnším dohlídání. Zadní doprovod v pořádku, přepad opět s rezervou v zákusu. Skvělý kontrolák, plný pevný zákus, pouštěčka po přepadu na hranici druhého povelu po znamení rozhodčího na psovodku, přepad v pořádku. 83 bodů.

14.25

Jako další nastupuje Lubomír StodůlkaKaj z Klídkova dvora! 🙂 Od šesté  makety se při revírech pes vrátil ke psovodovi, bohužel ukončení výkonu 🙁 Nutno říct, že Kaj byl velmi nekoncentrovaný již od začátku obrany…

14.15

Obrany, obranyy, obranyyy! 🙂 Jako první se připravuje Alice NelibováWoody z Ditčina dvora, plac je ready, jde se na to! 🙂 Přímé obíhání, velmi těsné vypracování maket, poctivé ověřování! 🙂 Vyštěkání mohlo být ve svém úvodu pravidelnější, jinak je energické a pak již pravidelné. Precizní odvolání z makety. Plné zákusy obou prvních dvou zákroků, je zde razance a bojovnost, čisté pouštěčky. Při zadním doprovodu, v jeho první části, by měla být lepší orientace na figuranta a vzdálenost není korektní, přepad by mohl být výraznější. Útok na psa z pohybu byměl být s plnějším zákusem, přepad již s v pořádku, 91 bodů.

13.45

Nyní již třetí dvojice skupiny a Ladislav Lasák se psem Zoee Gard Bohemia, s nimi se předvedou Táňa MichalíkCher Suché Lazce! 🙂 Dlouhosrstý ovčák Zoee by měl být lépe koncentrovaný, obraty by měly být čistější, ve skupince oddálení od nohy. Odložení do sedu je ve středním tempu, pomalejší je leh i přivolání a přiřazení, stůj hezké, přivolání a přiřazení opět v klídku a pohodičce 🙂 Stejně tak jsou vypracovány aporty – tempo je velmi vlažné, navíc skoky přes metrovku s velkým vyměřováním a obtížné překonání, áčko o něco lepší, ale vypracování také mohlo být hladší. Vysílačka ale v rychlosti a okamžité ulehnutí, moc pěkný závěr! 🙂 Na výchozím bodě Táňa a Cher! 🙂 Ovladatelnost bez vodítka je v hezkém tempu, ale koncentrace by měla být lepší. Odložení jsou precizní, ale po obou přivoláních nárazy do psovodky – fenka je velmi energická :-). A aportů máme také nárazy do psovodky, překusy v předsednutí, hlavně však nevyšel aport skokem. Vysílačka v pořádku. 76 bodů pro Ladislava Lasáka a 82 pro Táňu Michalík.

13.20

Druhá dvojice poslušností této skupiny představí práci Renaty MachovéJenny Anrebri a s nimi ve dvojici Karolína KristováMaffia van Blutsenhof! Tak tfuj tfuj tfuj, dámská čtyřko! 🙂 Jenny pracuje se svou psovodkou v pěkném kontaktu, jejich projev je energický a příjemně sportovní, sem tam ale poskakování. Ovladatelnosti bez vodítka bych přála především plynulejší obraty čelem vzad. Místo odložení do sedu fenka bohužel stojí, výborně zaujatá poloha při odložení do lehu, ale později fenka mění pozici a sedí, luxusní přivolání a přiřazení. Stůj s opakovanými kroky, přivolání opět hezké. Volný aport by měl být přímější a rychlejší při návratu, aport skokem bohužel obtížně překonán cestou tam a zpět je po chvilce čekání u překážky oběhnut. Z áčka Jenny cestou tam spadla a zpět ho oběhla. Ale diváci se dvojici snaží podpořit potleskem. Vůbec musím říct, že publikum je zde živé a výkony prožívá, opravdu skvělá akce a atmosféra! 🙂 …bohužel ani vysílačka se Renatě s Jenny nepovedla, tak ať více štěstí přeje vám, Kájo a Maff! 🙂 Krásná koncentrace, korektní a neměnná pozice u nohy, stále příjemný projev fenky a soulad dvojice. Při odložení do sedu Maff úplně nedosedla a po chvilce se postavila. Odložení do lehu precizní a velmi povedené přivolání a přiřazení. Místo odložení vestoje si ale fenka lehá, přivolání a přiřazení opět precizní. Volný aport ve skvělé rychlosti, po přinesení by mohl být držen pevněji. Skoky s drobným kontaktem cestou zpět, volnější držení aportu, áčko bez problémů při překonání, ale opět volnější držení. Vysílačka moc pěkná. 49 bodů pro Renatu a Jenny, 86 bodů pro Káju a Maff. Nutno dodat, že Jenny Anrebri je nejstarším psem závodu, 9 let – klobouk dolů a hodně zdravíčka přejeme! 🙂

12.55

Čas kvapí, obrany utekly jako nic a máme zde další šestici poslušností! Zahájí je dvojice Jiří ŤokIngo z Kraje husitů, s nimi Hana KremlováBen Elzet! 🙂 Svižná ovladatelnost bez vodítka, radostný projev a plná koncentrace. Z odložení do sedu se Ingo ale zvedá a jde k páníčkovi… Odložení do lehu ve slabší koncentraci, přivolání a přiřazení již v pořádku. Odložení vestoje s okamžitým zaujetím polohy, přivolání a přiřazení také pěkné. Volný aport s vlažným tempem při návratu ke psovodovi. Ladné skoky přes metrovku, ale předsednutí nakřivo a po odevzdání aportu pes trochu odskočí, aport šplhem bez problémů. Vysílačka rychlá a okamžité ulehnutí. Nastupují Hana a Ben! 🙂 Slabší koncentrace, obraty čelem vzad by měly být plynulejší, pes psovodce v obratech překáží, plus zaostávání ve skupince. Odložení do sedu v pořádku, ale po odložení do lehu přivolání s přiřazením k noze bez předsednutí. Stůj v pořádku. Volný aport se štěkáním při vybíhání, odevzdání s opřením do psovodky a s překusy. Skok cestou zpět s kontaktem, protože aport ležel moc blízko metrovky, ale samotné skoky byly hezké. Áčko překonáno hladce, ale závěr cviku tak jako u předchozích aportů – překusy, kontakt a neklid. Velmi pěkná vysílačka! 83 bodů pro Jirku a Inga, 82 pro Hanu a Bena.

12.40

Jako poslední ve skupině nastupuje na obranu Rudolf Valla a Gripen z Kuřimského ráje! 🙂 Revíry s oblouky, pes je málo v kontaktu se psovodem, navíc se začuchává v maketách. Vyštěkání s pauzami, pomalejší odvolání k noze. Pokus o útěk s pěkným zákusem, přepad také, ale mohla by zde být větší razance a čistější pouštěčka, slabší dohlídání. Zadní doprovod v menší vzdálenosti k figurantovi a je na něho slabá orientace, přepad se zákusem s překusy, opět menší razance. Kontrolák taktéž, překusy, přepad velmi podobný… 72 bodů.

12.30

Předposlední obrana této skupiny a Josef KrálíkYltem z Daskonu! 🙂 Revíry v pořádku, vyštěkání s drobnými pauzami. Moc pěkný zákus při pokusu o útěk figuranta, výrazný přepad. Zadní doprovod v pořádku, přepad s volnějším zákusem. Kontrolák v obrovské rychlosti, ale bohužel utržení ze zákusu a opětovný zákus. Zbytek obrany již v pořádku, Ylto má krásná dohlídání – nepohne ani brvou! 🙂 86 bodů! 🙂

12.20

Jiří BarátHexa Jivě-Toka na obraně! 🙂 Revíry by mohly být přímější a těsnější, jedna maketa vynechána. Vyštěkání je s pauzami. Odvolání v pořádku, korektní pozice u nohy psovoda. Pokus o útěk rychlý a razantní, kvalitní zákus také u přepadu. U zadního doprovodu by měla být korektnější pozice u nohy a chůze by měla být plynulejší, přepad s drobnou rezervou v zákusu. Pouštěčky hladké a dohlídání pozorná. Moc pěkný kontrolák, rychlý, energický, zákus jen s malinkou rezervou, moc pěkný přepad, dnes 90 bodů.

12.10

Jako další jsou připraveni Jindřich PekárekFergie ze Stříbrného kamene! 🙂 Revíry v pořádku – hezké, těsné obíhání, ale vyštěkání mělo být zahájeno okamžitěji, navíc fenka při vyštěkání skáče, jednou i při výskoku spadne na rukáv… Útěk s rezervou v zákusu, přepad již s pěkným zákusem, ale chybí zde v obou případech bojovnost a razance. Zadní doprovod pěkný, včetně přepadu. Kontrolák je v luxusní rychlosti, ale velmi slabý zákus, jen za zuby, takže je obdivuhodné, že se fenka udržela. Závěr obrany opět s menší razancí. 78 bodů.

12.00

Nastupuje Lucia OkruhlicováDasso z Vozovky! 🙂 Vyhledání by mohlo být s lepším ověřováním, vyštěkání je s pauzami a pes štěká na rukáv, nikoli na figuranta. U obou prvních zákroků rezervy v zákusech, pouštění by mělo být ochotnější, slabé dohlídání. Při zadním doprovodu předcházení, následuje razantní přepad – plný zákus, ale opět neochotná pouštěčka a překusy, druhý povel na pouštění. Nádherná rychlost kontroláku, ale nevyšel zde zákus, přepad průměrný a obě poslední pouštěčky by měly být ochotnější. 70 bodů.

11.50

Nastává čas pro šestici obran, kterou zahájí Patrik HeinzkeDorota Anilorak! Těsné, rychlé revíry, pěkná pozice vyštěkání, které je intenzivní a pravidelné – možná mohl být o něco výraznější začátek a objeví se jedna pauzička ke konci. Bezchybné odvolání k noze. Pokus o útěk figuranta s volnějším zákusem, podobně i přepad a zákroky by mohly být razantnější. Zadní doprovod a následný přepad v pořádku, pouštění by mělo být čistější. Kontrolák by měl být opět razantnější, po přepadu je použit druhý povel na pouštěčku… 86 bodů.

11.25

Ve třetí dvojici uvidíme Lenku Blažkovou a psa Derro Grayblack, s nimi nastupují David HanelColombo Moravská kometa! 🙂 Lenka a Derro pracují energicky a pěkně v tempu, obraty by mohly být jen o něco málo těsnější a plynulejší, před skupinkou drobné zaostání za nohou psovodky. Odložení rychlá a precizní, nejlepší z nich bylo odložení vestoje – naprosto skvěle provedené. Přivolání a přiřazení v pořádku. Volný aport mohl být pevněji držen a lépe odevzdán, skoky moc hezké. Aport šplhem cestou tam s obtížnějším překonáním áčka a při odevzdání drobné překusy. Vysílačka velmi povedená. Nastupuje David s Colombem! 🙂 Při prvním obratu čelem vzad by měl být pes korektněji u nohy, jinak vysoké tempo, pes je nadupaný, plný energie, ale místy má tendenci poskakovat. Nicméně krásná koncentrace a usedání rychlá. Odložení do sedu okamžité, efektní odložení do lehu, v odložení vestoje je tentokrát rozhlížení. Obě přivolání rychlá, těsná předsednutí, přiřazení výskokem. Volný aport s pomalějším návratem a s překusy před odevzdáním. Po aportu skokem šikmé přiřazení, jinak krásné ladné skoky. Aport šplhem svysokým seskokem, křivým předsednutím a překusy. Moc pěkná vysílačka. 93 bodů pro Lenku a Derra, 92 pro Davida a Colomba! 🙂

11.15

…fotbalový areál v Horní Bříze praská ve švech, je tu opravdu hodně návštěvníků! 🙂

11.00

Druhá dvojice skupiny představí práci psovodů Dagmar Chýlová se psem Ozzy Miss JakosoHana Hulíková  se psem Princess Pussy ze Slovanského domu! 🙂 Ozzy by mohl být o chlup těsnější v obratech, včetně skupinky, kde je i menší ztráta koncentrace. Tempo chůze je svižné. …fenka na dlouhodobém odložení se právě posadila… Odložení do sedu mohlo být plynulejší a je zde ztráta koncentrace v poloze, místo odložení Ozzy stojí, přivolání a přiřazení moc pěkné. Stůj ale s více kroky – a rozběhnutí se za psovodkou, bohužel. Volný aport by měl být pevněji držený a s lepším přiřazením k noze, skoky s váhavějším překonáním a kontakt se psovodkou, šplh proveden podle podobného scénáře… Vysílačka výborná! 🙂 Nastupují Hana a Princess! 🙂 Fenka je velmi temperamentní a má hezký projev, místy by se jen mohla držet korektněji u nohy. Odložení jsou prováděna v rychlosti, těsná předsednutí a krásná přiřazení, jen po odložení vestoje náskok do psovodky. Volný aport velmi rychlý, ale volnější držení a přiřazení mírně šikmo k noze. Na metrovce cestou zpět výrazné vyměřování místa k odrazu a horší překonání, překusy aportu, áčko cestou zpět oběhnuto – a u všech aportů máme bohužel horší základní postoj. Vysílačka velmi povedená. 70 bodů pro Dášu a Ozzyho a 71 pro Hanu a Princess.

10.35

Jsou tu opět poslušnosti – nyní již klasická šestice, zahajují je Alice NelibováWoody z Ditčina dvoraLubomír StodůlkaKaj z Klídkova dvora! 🙂 …a sluníčko svítí, DJ hraje, moderátor baví všechny okolo – prostě vše je, jak má být! 🙂 Woody pracuje ve stálé koncentraci na svou psovodku a drží si korektní pozici u nohy – chůze je velmi pěkná a svižná. Odložení do sedu s precizně zaujatou polohou, stejně tak okamžité a přímé ulehnutí, předsednutí po přivolání by ale mělo být těsněji před psovodku. Luxusní odložení vestoje, parádní! 🙂 Opět ale předsednutí by mělo být těsnější. Aport volný s neklidným pokníkáváním, jinak pěkné provedení. Metrovka s vyměřováním skoku tam i zpět, kontakty na překážce a volnější tempo. Áčko mohlo být vypracováno přesvědčivěji. Moc hezká vysílačka na závěr výkonu. Nastupují Lubomír a Kaj! 🙂 Ovladatelnost bez vodítka je v pěkném projevu i koncentraci psa, tempo je svižné a sportovní. Krásně zapíchnuté odložení do sedu, velmi povedené také odložení do lehu a přivolání, předsednutí i přiřazení precizní. Výborné i odložení vestoje. Aporty rychlé a chuťové, ale u volného aportu výrazné překusy, po aportu skokem štěkání, áčko s větším náskokem a vysokým seskokem, aporty jsou volněji držené. Výborná vysílačka. 89 bodů pro Alici a Woodyho, 91 pro Luboše a Kaje! 🙂

10.15

K první maketě vybíhá Ackey Levemar Petry Fürstové! 🙂 Makety ve větších obloucích, ťuknutí do rukávu při přiběhnutí k figurantovi a slabší vyštěkání, ale odvolání je precizně k noze. Pokus o útěk figuranta se zákusem úplně na loket, Jirka Mach měl co dělat, aby psa správně otočil, pouštěčka by měla být ochotnější. Přepad by měl být s plnějším zákusem, zadní doprovod a přepad celkem v pořádku, mohla by zde být ale vyšší razance. Kontrolák v hezké rychlosti, zákus s rezervou, zbytek obrany v pořádku, 82 bodů.

10.10

Na place Jaroslav JílekRena Vepeden! 🙂 Revíry mohly být těsnější při vybíhání, také vyštěkání by mělo být těsněji u figuranta a okamžitěji zahájené, ale odvolání je velmi hezké. Pokus o útěk i přepad s rezervou v zákusu, chybí razance a přesvědčivost, přepad je navíc s pouštěčkou na hranici druhého povelu. Zadní doprovod by měl být korektněji u nohy, přepad váhavější a střežení by mělo být přesvědčivější, fenka je nervózní a před figurantem poskakuje. Kontrolák i přepad se slabšími zákusy, také zde chybí dominance a razance, dnes 71 bodů.

10.00

Jako další je připravena Jana Ausficírová a její pes Athos Smolkovský les! 🙂 Revíry s precizním ověřováním a těsným vbíháním i vybíháním, vyštěkání i odvolání naprosto v pořádku. Pokus o útěk výborný, výrazný přepad, zadní doprovod i přepad v pořádku, ale při bočním doprovodu by měl pes jít u nohy psovoda, nikoli figuranta. Kontrolák v rychlosti a pěkný zákus, při přepadu jen drobný překus, 96 výborných bodů! 🙂

9.50

Nastupuje Stanislava Weinertová  a Bax Levemar! 🙂 Revíry výborné, ale napadání rukávu při vyštěkání a pauzy, přiřazení po odvolání by mělo být těsněji k noze. Razantní oba první zákroky, ale zákusy nejsou plné a v boji dochází ještě k povolení, střežení by měla být přesvědčivější. Zadní doprovod s neustálým vyrážením dopředu a stahováním se dozadu, pes až jakoby hopká. Nicméně přepad s povedeným zákusem, ale ke konci jsou překusy a pouštění by mělo být čistější, plus slabé střežení. Luxusní kontrolák, opravdu pecka – rychlost, razance a skvělý zákus! 🙂 Následný přepad již s rezervou v zákusu, překusy a opět slabé střežení, ale ten kontrolák, ten byl! 🙂 Dnes 78 bodů.

9.44

Na obraně Břetislav KlomínskýChalsea z Údolí Úpy! 🙂 Revíry mohly být rychlejší, po přiběhnutí do makety napadení rukávu, vyštěkání a odvolání v pořádku. Bohužel po pokusu o útěk figuranta sice nejdříve zákus, pak nekázeň a napadení, poté ale bohužel vyhnání při přepadu, takže ukončení výkonu 🙁 Pan rozhodčí vyjadřuje lítost a přeje hodně štěstí do dalších závodů…

9.35

Začínají nám obrany, které bude posuzovat slovenský pan rozhodčí, Jozef Adamuščin – má na sobě modré sáčko Gappay, stejně jako pan Jiří Tichý – pomocný rozhodčí na poslušnosti a také zároveň hlavní rozhodčí, a oběma pánům to opravdu sluší! …a Jitce Duffkové v šedivém sportovním roláčku samozřejmě také! 🙂 No, raději zpět k výkonům od této módní policie – jako první na obranu nastupuje Pavel VaníčekChampagne z Mokropeské zahrady! 🙂 Revíry v tempu a s poctivým ověřováním, vyštěkání s pauzičkami při příchodu psovoda. Odvolání z makety v pořádku. Pokus o útěk figuranta s plným pevným zákusem. Velmi pěkný, výborný přepad, korektní zadní doprovod s plnou orientací na figuranta. Přepad opět se silou a razancí, všechny tři pouštěčky okamžité, aktivní dohlídání. Na kontroláku máme německého figuranta Christiana Miecka, který cca pět metrů před střetem začne velmi výrazněa hlasitě hrozit, takže Champagne se asi lekl a proběhl, minul figuranta, ten uklouzl a spadnul, poté již zákus psa do rukávu. Následně bohužel, až do konce obrany, pes není tak dominantní, dnes 88 bodů.

9.05

A je tu poslední dvojice z této skupiny dvanácti poslušností – nastupují Josef KrálíkYlto z DaskonuRudolf VallaGripen z Kuřimského ráje! 🙂 Ylto je slabě koncentrovaný, místy v chůzi zaostává a obraty by měly být precizněji vypracované.  Místo odložení do sedu stůj, další dvě odložení mohla být rychlejší. Aporty s vlažnějšími návraty, při metrovce horší orientace cestou zpět a áčko při návratu oběhnuto. Vysílačka v pořádku, ulehnutí s reakcí ihned po povelu. Na výchozím bodě jsou již Robert a Gripen! 🙂 Gripen je průměrně koncentrovaný, ale má radostný projev, celkovému dojmu by pomohlo větší tempo. Odložení do sedu mohlo být rychlejší a pes se nám v poloze rozhlíží. Z odložení do lehu se pes zvedá, a ještě než se psovod otočí, Gripen ho doběhne a usadí se před něho… Stůj již v pořádku, snad jen mohla být lepší koncentrace na psovoda a přiřazení mělo být korektněji k noze. Volný aport mohl být v lepším tempu, aport skokem s volnějším držením a přiřazení šikmo k noze, před aportem šplhem si psovod psa dorovnává pomocí těla psa k noze, stejně tak po vypracování aportu. Vysílačka mohla být s rychlejším ulehnutím. Na dlouhodobém odložení čichání a neklid. Dnes bohužel jen 68 bodů pro Josefa Králíka a 71 pro Rudolfa Gripena.

8.40

Jindřich PekárekFergie ze Stříbrného kameneJiří BarátHexa Jivě-Toka na poslušnosti! 🙂 Fergie je příjemně koncentrovaná, jen některé obraty by mohly být plynulejší, sem tam také tendence k přecházení. Odložení do sedu je váhavé a pomalé, ale následuje velmi povedené odložení do lehu, doslova přibité k zemi, ale přivolání je s nárazem do psovoda, pak již pěkné přiřazení. Stůj výborné ve všech fázích. Návrat s volným aportem by mohl být malinko rychlejší, aporty opírány po přinesení o psovoda a na metrovce cestou zpět drobný kontakt. Áčko bohužel při návratu oběhnuto. Vysílačka s výrazným zrychlením v závěru, moc pěkná. Nastupuje Jiří s Hexou! 🙂 Koncentrace a poloha u nohy by během ovladatelnosti bez vodítka mohly být místy o něco lepší. Odložení do sedu hezké, leh také – je zde pěkná koncentrace, rychlé přivolání a precizní přiřazení. Stůj s pár dorovnávacími krůčky, jinak závěr cviku v pořádku. Volný aport vypracován s chutí, skvělé tempo, ale drobné překusy. Skoky dlouhé a lehké, ale volnější držení aportu a opět drobné překusy před odevzdáním, šplh naprosto v pořádku. Bohužel u aportů se psovod před zahájením cviku vždy dorovnává v základním postoji. Vysílačka v dobrém tempu a ulehnutí s reakcí ihned po povelu. 84 bodů pro Jindřicha a Fergie, 90 bodů pro Jiřího a Hexu! 🙂

8.15

Ve čtvrté dvojici se představí Patrik HeinzkeDorota Anilorak, s nimi Lucia Okruhlicová ze Slovenska a Dasso z Vozovky! 🙂 Dorotka je radostná a velmi temperamentní fenka, při prvním obratu čelem vzad chvilku tendence k poskakování, stejně tak ve skupince, sem tam také naráží do nohy psovoda v chůzi. Moc pěkná usednutí během ovladatelnosti bez vodítka. Odložení do sedu okamžité, luxusní odložení do lehu, včetně tryskového přivolání a precizního přiřazení. Rychlé je i poslední odložení – vestoje, je zde jen malé dorovnání v pozici. Dvojice pracuje v příjemném sportovním tempu a projevu. Po odevzdání volného aportu fenka chce aport znovu uchopit, je zde drobná nekázeň. Skoky hezké, ale přiřazení po odevzdání aportu mírně za nohu psovoda. Aport šplhem vypracován hezky, ale odevzdání aportu by mělo být čistější. Vysílačka s ulehnutím na první povel, ovšem reakce mohla být okamžitější. Nastupují Lucia a Dasso! 🙂 Svižná ovladatelnost bez vodítka, dobrá koncentrace, ale zaostání ve skupince. Místo odložení do sedu bohužel stůj, odložení do lehu mohlo být příměji k zemi, přivolání a přiřazení velmi pěkné. Stůj s malou ztrátou koncentrace v poloze, přivolání s pomalejším závěrem před psovodkou. Velmi rychlý volný aport, ale šikmé předsednutí a překusy, aport skokem s kontakty na překážce v obou směrech, šplh v pořádku, ale u všech aportů máme kontakt se psovodkou při odevzdání. Vysílačka povedená! 🙂 Patrik a Dorotka 89 bodů, 83 bodů pro Lucii a Dassa! 🙂

7.50

Také třetí dvojice nastupuje přesně na čas, je to Jaroslav JílekRenou Vepeden a nepřehlédnutelná blonďatá závodnice (a skvělá fotografka) Petra Fürstová se psem Ackey Levemar! 🙂 Rena by mohla být více koncentrovaná a pracovat svižněji, obě usednutí během ovladatelnosti bez vodítka jsou pomalejší a ve skupince je zaostání od nohy. Odložení do sedu s tlačením se na nohu, také při přípravě na odložení do lehu zavazení psovodovi v klusu. Přivolání s čuchnutím k zemi před psovodem k nějakému kousku trávy, pak na základě povelu psovoda rovnou k noze – a totéž po přivolání z odložení vestoje – fenka prostě nechce předsedat. Před volným aportem horší pozice u nohy psovoda, fenka se tlačí dopředu, volnější tempo vypracování a překusy v držení aportu – a překusy a křivější předsednutí máme i u aportů skokem a šplhem, šplh cestou tam s obtížnějším překonáním překážky. Vysílačka s ulehnutím až na druhý povel v bráně. Nastupují Petra a Ackey! 🙂 Velmi pěkná koncentrace a výrazně radostný projev psa, ukázková skupinka. Místo sedu Ackey bohužel stojí a je zde slabá koncentrace na psovodku… Odložení do lehu s okamžitě zaujatou pozicí, přivolání rychlé, ale v poloze velká nervozita, ťuknutí do psovodky a dorovnání se do základní pozice ze strany psovodky po přiřazení psa. Stůj pěkně provedené, ale se ztrátou koncentrace, přivolání opět s kontaktem do psovodky, hezké  přiřazení. Volný aport s malými překusy v držení, aport skokem s vyběhnutím na hranici povelu, kontakty na metrovce v obou směrech, přinášení všech aporů s kontakty se psovodkou. Vysílačka s ulehnutím na druhý povel pro položení psa. 78 bodů pro Jaroslava a Renu, pro 84 Petru a Ackeyho.

7.25

Nyní zhlédneme práci dvojic Stanislava WeinertováBax Levemar, plus Jana AusficírováAthos Smolkovský les! 🙂 Bax je slabě koncentrovaný, také tempo by mohlo být svižnější – a tedy i hbitější obraty. Okamžitě zaujatá poloha při odložení do sedu, ale rozhlížení. Leh není s úplným zaujetím polohy a v poloze je popolození, přivolání s ťuknutím do psovodky. Stůj s jedním krůčkem, přivolání ve skvělé rychlosti. Volný aport vypracován s chutí a v tempu, ale obrovské překusy, opření aportu o psovodku a neklidné kňučení při odchodu na metrovku – vypracována pěkně, ale opět volné držení aportu a překusy, stejně tak u aportu šplhem. Vysílačka v hezkém tempu, ale Bax úplně neleží, je našponovaný a přední částí těla těsně nad zemí. Nastupují Jana a Athos! 🙂 Velmi pěkná, koncentrovaná a pozorná ovladatelnost bez vodítka. Odložení do sedu v plné koncentraci na psovodku. Odložení do lehu s rozhlížením po ulehnutí, volnější tempo přivolání a předsednutí by mělo být těsnější. Stůj jen s malou ztrátou koncentrace. Při odhození volného aportu odlétl po jeho dopadu na zem kus drnu a pes jej šel při návratu s aportem zkontrolovat… Aport skokem skvělý, pevné držení aportu, aport šplhem vlažný, zejména návrat zpět je pomalý a obtížnější překonání áčka. Vysílačka mohla být o fous rychlejší, ale ulehnutí je okamžité a ve směru běhu. 85 bodů pro Stanislavu a Baxe, 82 pro Janu a Athose.

7.00

Začínáme! První den MM ČKNO 2018 se nám právě rozbíhá – Pavel VaníčekBřetislav Klomínský na place! 🙂 Champagne pracuje v radostném projevu a moc hezké koncentraci, tempo chůze je svižné a energické. Odložení do sedu v pořádku, pěkné odložení do lehu, včetně přivolání, ale přiřazení bylo mírně vzadu, za nohu psovoda. Luxusní stůj! 🙂 Závěr cviku v pořádku – rychlé přivolání, těsné předsednutí, korektní pozice u nohy psovoda. Volný aport pěkný, metrovka s kontaktem tam a drobným cestou zpět, áčko při návratu s vysokým sekokem. Vysílačka by mohla být o chlup rychlejší, ale okamžité ulehnutí ihned po povelu. Nastupují Břetislav a Chalsea! 🙂 Velmi temperamentní projev a energií nabitá chůze, až ale má Chalsea tendenci místy poskakovat a chvílemi jde šikmo k noze, při obratech čelem vzad drobná zaostání. Pěkné odložení do sedu, leh s chvilkovou ztrátou pozornosti na psovoda, přivolání bohužel s předsednutím výrazně nakřivo a ihned poté přiřazení k noze bez povelu – i zde je křivá pozice. Velmi pěkné stůj, předsednutí po přivolání by mohlo být těsnější, ale jinak je cvik v pořádku. Skvělé tempo a technika sbírání volného aportu, přiřazení k noze ale mělo být v korektnější pozici. Metrovka s hezkými skoky, ale křivé předsednutí a přiřazení k noze mírně vzadu, totéž u dalších dvou aportů – navíc aport skokem i šplhem by měly být ochotněji odevzdány. Vysílačka se zvolněním tempa v závěru, zaujetí polohy ihned po povelu, neklid na dlouhodobém odložení. Jaké tedy budou první body letošních poslušností MM ČKNO? 93 bodů pro Champagne a 84 pro Chalsea! 🙂

6.55

Děkujeme hlavnímu pořadateli, Jirkovi Škubalovi, za stravenky a jeho týmu za zajištění zázemí! 🙂 …tak jen aby nepršelo a nepřišlo něco jako loni při MS kníračů, kdy to tady opravdu lítalo… 😉 Aktuálně nám sluníčko zmizelo za mraky a citelně se ochladilo… Redaktorka na stopách, Anička Honcová, hlásí z terénu, že stopy jsou v krásném prostředí a i tam je vše připraveno k výkonům.

6.50

Rozhodčí poslušností, paní Jitka Duffková, si zkontrolovala plac, na trávníku s nízkým sestřihem jsou připraveny metrovka i áčko, moderátor Pavel Vinš si kontroluje své poznámky a již za chvíli se začne – čeká nás dvanáctka závodníků, tedy šest dvojic. Jako první si startovní číslo vylosoval Pavel Vaníček, předvede svého psa Champagne z Mokropeské zahrady, jako první tým na dlouhodobé odložení odejdou Břetislav KlomínskýChalsea z Údolí Úpy! 🙂

6.45

Jirka Kyrián už usedl ke svému DJskému pultu a rozbalil to tu! Zlatá klasika – 80. léta, Horní Bříza prostě žije, kde jste všichni!? 🙂

6.40

Malé zákulisní info ze závodní kuchyně! 🙂 Jako obvykle jsou návštěvníkům k dispozici stánky s občerstvením a dát si tu můžete třeba dršťkovou polévku, zapečené toasty, grilované kuřecí stehenní plátky a krkovici, stripsy, langoše, hranolky, těstovinový salát, klobásy, párek v rohlíku a ze sladkého třeba medovník, donat a čokoládový dort. Čepuje se zde černý Kozel, Plzeň a Gambrinus – a kofola! 🙂

6.30

Katalogy akce se velmi povedly – formát A5 všeobecně považuji za naprosto dostatečný – je skladný, přehledný, dobře se v něm listuje, a především letošní katalog MM ČKNO je opět plný informací a užitečných tabulek – na výsledky, na poznámky, každý závodník má u svého medailonku fotku v barvě, no a ve vší skromnosti – obálka katalogu je z dílny ProfiDOG.cz 🙂 Katalog stojí 60 Kč.

6.20

Tak slíbené info k soutěži Gappay – stírací los dostane každý zákazník k nákupu nad 200 Kč, hlavní cenou je originální patentovaná originální překážka Safe – veškeré info na FB profilu firmy Gappay! Soutěž se vztahuje pouze na MM ČKNO 2018. …a kdybych sledovala FB, taky bych to hned věděla, ehm… 🙂

6.15

Horní Bříza vítá první prázdninový den sluníčkem a 15 stupni Celsia, krásné dobré ráno přejeme vám všem, příznivcům sportovní kynologie a německých ovčáků obzvlášť! 🙂
Ad

Pokračováním v prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookies.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Více informací.More information.

Nastavení cookie na tomto webu je takové, že "umožňuje ukládání cookies", aby vám poskytlo nejlepší možnou stránku pro prohlížení. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

ZavřítClose