V posledních 25 letech, tedy od května 1990, jsem působil jako ústřední poradce výcviku (ÚPV) Českého klubu německých ovčáků (ČKNO), jak se tato významná funkce podle stanov ČKNO nazývá. Mohu s hrdostí konstatovat, že jsem tuto práci dělal rád a podle svých možností a schopností s plným nasazením. Nebylo to vždy jednoduché, často jsem se setkával s podceňováním významu této funkce a mé činnosti…

Jansky2Republikové sjednocení chovatelů německých ovčáků se uskutečnilo dne 25. 3. 1990 v Pardubicích. Sešli se zde všichni ti, kteří byli delegováni krajskými konferencemi přátel a chovatelů německých ovčáků z Čech a Moravy. Přítomno bylo i několik zástupců ze Slovenska. Došlo zde k dohodě o sjednocení chovatelů a majitelů NO do jednotné organizace Československého klubu chovatelů německých ovčáků (ČKNO) s tím, že vlastní právní subjektivitu bude mít jednak zemská organizace v Čechách a na Moravě, a také zemská organizace na Slovensku. Byla zde vytvořena Rada klubu v Čechách a na Moravě, složená z předsedů krajských poboček, poradců chovu a výcvikářů. Prezidentem byl zvolen pan Jan Kaštovský, viceprezidentem Josef Melek, ústředním poradcem chovu Jiří Šiška a ústředním poradcem výcviku Luboš Jánský. Také bylo dohodnuto, že bude připraven návrh na přechod naší organizace, jako je Spolek pro ovčácké psy (SV) ve Spolkové republice Německo a bude mít shodné normativy. Tím začalo moje působení v této funkci. Ještě připomenu, že od roku 1988 nebo 1989 byl v Praze neoficiálně založen klub chovatelů německých ovčáků, vytvořený několika nadšenci okolo Dr. Jiřího Matějky, jehož organizační řád byl u Federálního ministerstva vnitra zaregistrován 28. února 1990 pod názvem Československý klub chovatelů německých ovčáků, který po ustanovení uvedeného ČKNO zanikl. Historicky první, ale ještě ne zcela oficiální reprezentace se zúčastnila II. mistrovství světa německých ovčáku v Jugoslávii, městě Mariboru (dnešním Slovinsku). Naše družstvo, vedené Josefem Melekem, se umístilo na krásném 2. místě za Rakouskem. Startovalo 82 závodníků a 6 družstev.

1990

První oficiální reprezentace našeho nově vzniklého klubu se zúčastnila mistrovství světa WUSV 1990 v belgickém Waremme, kde naši psi vynikali především vynikajícími obranami. Lubomír Jonáš s Cakem z Labského ramene získal v obraně 99 bodů, Eva Meleková s Mikym z Města chmele 98 b., Jiří Schuster s Lordem z PS 97 a František Beneš s Darem z Army 95 b.

1991

První Mistrovství ČKNO se uskutečnilo červenci 1991 v Kutné Hoře v rámci Přeboru ČR pracovních plemen. Zúčastnilo se ho 45 německých ovčáků. Prvním klubovým vítězem ve výkonu se stal Josef Suske s Badem Vakero. Mistrovství světa WUSV 1991 se konalo ve Štrasburku, Francie. Účastnilo se pět našich reprezentantů. V jednotlivcích se z našich nejlépe, na 23. místě z 92 startujících, umístila Eva Meleková s Mikym z Města chmele. Startovalo 19 družstev a naše bylo deváté.

V tomto roce jsem prvně posuzoval zkoušku povahy na Klubové výstavě vítězů v Kolovratech.

1992

V roce 1992 se výběr reprezentantů konal v rámci tří výběrových soutěží pořádaných ČKNO a mistrovství německých ovčáků ČSFR se konalo společně s přeborem ČKS. V tomto roce také vstoupilo v platnost, že bonitace NO bude hodnotit pouze jeden, tzv. bonitační rozhodčí. Do této doby bonitace NO posuzovali rozhodčí dva, a to jeden z exteriéru a druhý z výkonu pro hodnocení povahy. Pozice klubu v začátcích nebyla jednoduchá. Reprezentaci ČKNO platil Československý kynologický svaz a jeho představitelé se bez dohod s klubem nominovali do vedení reprezentace a také jimi byla vyslána doprovodná delegace bez zástupců klubu. Tak v rakouském Linci vznikla poněkud kuriózní situace, když se zde účastnila jedna reprezentace a dva prezidenti, jeden volený ČKNO a druhý samozvaný. V tomto roce začala naše příprava Mistrovství světa WUSV 1994, které bylo plánováno do Hradce Králové. Přípravný výbor vedl Petr Staněk a mým úkolem bylo vedení veškeré pořadatelské a organizační činnosti. K tomu ale později.

1993

V roce 1993 došlo k rozdělení Československé federativní republiky na Českou a Slovenskou republiku. Reprezentace ČKNO byla prováděná v součinnosti s Českým kynologickým svazem (ČKS) na výběrových soutěžích. Mistrovství světa WUSV se konalo v září v Holandsku, ve městě Nijmegen, kde jsem byl poprvé a poté ještě několikrát vedoucím týmu ČKNO. V Hradci Králové intenzivně probíhala příprava MS WUSV. V tomto roce jsme s Jiřím Tichým, tehdy studentem Lékařské fakulty FN v Hradci Králové, provedli první školení bonitačních figurantů. Moje spolupráce s Jiřím Tichým při provádění školení bonitačních figurantů úspěšně pokračovala ještě mnoho let, prakticky až do doby, kdy se tato školení přestala konat, zejména proto, že se jmenování bonitačních figurantů ujal prezident klubu. Jsem přesvědčen, že prováděné jmenování bonitačních figurantů je ke škodě věci, neboť noví figuranti, většinou nejsou členy klubu, byli ošizeni minimálně o seznámení s potřebami práce figuranta na bonitacích NO, a také s historií našeho plemene, jakož i o seznámení s normativy.

1994

Rok 1994 byl rokem naplněným prací a organizačním zajištěním VII. MS WUSV. Konalo se v polovině září v Hradci Králové za účasti 92 závodníků z 22 zemí. Mistrovství bylo po všech stránkách kvalitně zajištěno a organizováno. Pochvaly přicházely nejen od závodníků, ale také od funkcionářů WUSV i zástupců jednotlivých zúčastněných zemí. Mistrovství mělo nejen vysokou sportovní úroveň, ale vysoce bylo také hodnoceno po stránce kulturní a společenské. Zejména velkého uznání a obdivu se dočkali naši figuranti MUDr. Jiří Tichý v první části obran a Petr Šmíd, který pracoval v druhé části obran. Českou republiku v zastoupení ČKNO reprezentovali: Josef Suske s Badem Vakero – obsadil 9. místo s 283 body, Pavel Máchal se psem Eso z Ivančiny zahrady – 14. místo, 282 bodů, Josef Králík s Klenem SNB – 21. místo s 278 body, Petra Šišková s Erikou Mat-Rož – 36. místo, 273 bodů, Ladislav Zázvorka s Atomem Du-Pek – 60. místo s 261 body a Jiří Schuster s Kingem Chlumecká samota – 77. místo s 240 body. Vedoucím našeho týmu byl Ing. Jiří Novotný. Mistrem světa se stal Wilfried Lüneberg s Blacky vom Neuen Lande – 290 bodů z Německa. Druhá, se stejným bodovým ziskem, se umístila slovenská závodnice Jana Honíšková s Amorem Zlodej slnečníc.

1995

Rok 1995 byl, co se týká výcvikové činnosti, rokem do jisté míry zlomovým. Vlivem změny zkušebního řádu FCI-IPO, který SV ani WUSV nepřijali. I nadále BSP a potažmo i Mistrovství světa WUSV se konalo podle zkoušky SchH 3. Proto jsme naše výběrové soutěže a Mistrovství ČKNO na nějakou dobu organizovali sami, mimo výběr ČKS na MS FCI. Klubem byly vypsány tři výběrové soutěže, včetně Mistrovství ČKNO také podle SchH3. V tomto roce jsem inicioval a podílel se na vydání vlastního zkušebního řádu ČKNO se zkouškami SchH. Možnost konání zkoušek podle tohoto zkušebního řádu následně převzal i Český kynologický svaz (ČKS) a zkoušek se mohla účastnit i ostatní plemena psů. Pro mne byl tento rok také významný tím, že na zasedání WUSV, které se konalo po MS WUSV v Budapešti, jsem byl potvrzen jako druhý rozhodčí pro posuzování stop v r. 1996 ve finském Turku. Hlavním rozhodčím na stopách pro tuto soutěž byl jmenován MVDr. Ján Gecelovský ze Slovenska. Tím se mi otevřela kariéra mezinárodního rozhodčího výkonu SchH a IPO. Bohužel v tomto roce 1. února zemřel ve věku 66 let prezident klubu, pan Jan Kaštovský. Vedením klubu byl pověřen Ing. Jiří Novotný a mohu potvrdit, že své funkce se zhostil výborně.

Jansky4

1996

V roce 1996 jsem byl na celostátní konferenci v Pardubicích ve funkci ústředního poradce výcviku (ÚPV) nahrazen Vladimírem Nedvědem. V klubu jsem i nadále pracoval v redakční radě, psal jsem reportáže z výběrových soutěží ČKNO i ČKS. Nadále, již od roku 1988 do r. 2002, jsem byl členem Výcvikové komise ČKS, podílel jsem se na posuzování řady výběrových soutěží, mistrovstvích ČKNO i ČKS a také jsem posuzoval v zahraničí. Pro mne do té doby bylo nejvýznamnější posuzování stop na MS WUSV 1997 v Luzernu, Švýcarsko. Naše družstvo se zde umístilo na vynikajícím třetím místě. Mimo toho jsem v letech 1996 a 1999 posuzoval opakovaně CACIT na Slovensku ve Vrbovém, Mistrovství ČKNO 1997 v Hluboké nad Vltavou, o rok později v Duchcově Mistrovství ČKNO a mnoho dalších národních a mezinárodních soutěží plemen, např. 1998, 2000 a 2005 mistrovství světa kníračů ve Švýcarsku na stopách a dvakrát v Německu poslušnost, ale také opakovaně v Polsku poslušnosti a obrany.

V celém tomto období, o kterém píšu, tedy od r. 1990, jsem i nadále pracoval a stále pracuji se svými psy a skládám zkoušky z výkonu IPO a SchH v rámci sportovní kynologie, ale také jsem pracoval a stále pracuji s psovody a služebními psy policie ČR v klasickém výcviku a ve speciálkách.

2000–2003

Činnost ve volebním období 2000–2003: Na IV. republikové konferenci ČKNO v únoru 2000 v Praze jsem byl opětovně zvolen ÚPV. Posuzoval jsem Mistrovství ČKNO v Příbrami na stadionu FC Marila, kde se klubovým vítězem stal Emír Chabet s Martou Majtasovou. Pro výběr reprezentantů na MS WUSV v Belgii bylo i nadále potřeba mít jeden výsledek z výběrových soutěží a z Mistrovství německých ovčáků. Rovněž jsem posuzoval povahy na Klubové výstavě vítězů v Dolním Benešově. Pro zajímavost uvádím, že se zúčastnilo 39 pracovních psů, z nichž 22 bylo při zkoušce povahy hodnoceno výrazně, 14 dobře, 2 dostatečně a jeden nesplnil. Pracovních fen nastoupilo 21, z nich 11 splnilo výrazně, 5 dobře a 5 nesplnilo. V tomto roce jsem opět navázal, společně s MUDr. Jiřím Tichým, na organizování školení bonitačních figurantů. Konalo se v Sezemicích za účasti 22 adeptů.

2001

Od roku 2001 jsme pořádali první Mezinárodní mistrovství (MM) ČKNO v Příbrami, opět na prvoligovém stadionu FC Marila. K posuzování obran byl pozván rozhodčí se Slovenska, pan Mgr. Igor Lengvarský, a figuranty byli Jiří Ščučka a z Belgie Gert Vandersmissen. Mimo čtyřiceti našich závodníků se účastnilo třináct zahraničních. Pět jich bylo ze Slovenska, čtyři z Itálie, tři z Belgie a jeden z USA. Byli vyhlášeni vítězové jak mezinárodního mistrovství, tak i vítězové ČKNO. Mezinárodní vítězkou se stala fena českého chovu WARRA Gymor s Pio Augusto Bastai Itálie. Českým klubovým vítězem byl Pavel Dedek s Comanem Dívčí plamen. V prosinci tohoto roku jsem měl poprvé možnost, na pozvání Gilberta Coudrona, posuzovat zkoušky v Belgii ve Veerle, místní pobočce německých ovčáků. Při této příležitosti, jelikož jsme byli v Belgii asi dva dny předem, jsem měl prvně možnost seznámit se s metodikou výcviku, tzv. pozitivního podmiňování. I toto bylo výbornou školou, neboť jsem v praxi viděl výhody této metodiky, kdy psi pracují ochotně, přesně a s výborným projevem spolupracují s psovodem.

2002

V roce 2002 bylo uspořádáno další školení bonitačních figurantů ve stejném složení. Mezinárodní mistrovství ČKNO se konalo v České Třebové. Pod vedením Ivety Skalické a jejích spolupracovníků bylo skvěle zorganizováno. Zde jsem jako hlavní rozhodčí posuzoval obrany. Klubovou vítězkou se stala Michaela Pavlišáková s Odinem Hronovský pramen. V tomto roce bylo také vypsáno výběrové řízení k uspořádání Mistrovství světa WUSV 2005. Vzhledem k tomu, že náš pořadatelský tým z roku 1994 v Hradci Králové se již z nejrůznějších důvodů rozpadl, bylo nutné hledat nového pořadatele. To se však nepodařilo a pořadatelství jsme v roce 2003 odvolali.

2003

V roce 2003 jsme zorganizovali ve výcvikovém zařízení Moravskoslezského kynologického svazu (MSKS) seminář k výcviku a posuzování IPO a SchH. Byl pozván lektor ze Slovenska, uznávaný mezinárodní rozhodčí, pan Dušan Majtas.

Na Mezinárodním mistrovství ČKNO v Bohumíně byl jako vedoucí kladečů pozván zkušený kynolog z Belgie, mistr světa r. 1993, pan Gilbert Coudron, který kladeče vedl podle mezinárodních zvyklostí. K posuzování obran byl pozván Ital Egidio Budeli. Působil jsem zde jako hlavní rozhodčí s posuzováním poslušnosti. Pachové práce hodnotil František Beneš. Klubovou vítězkou se stala Miroslava Tichá s Reifem vom Blitzen Stein JP. Mistrovství se svým týmem pořadatelů výborně zorganizoval Ladislav Biernat. Od tohoto roku je start na MS WUSV omezen na max. pět závodníků z každé země. Tým vedl, stejně jako v roce předcházejícím, MUDr. Jiří Tichý. Členové podali velmi hodnotné výkony a umístili se následovně: Zdeněk Skokan s Dolly z Purschova chovu 14., Stanislava Holá s Bárou Radhol 15., Miroslava Tichá s Reifem vom Blitzen Stein JP 24., Lenka Chmurová s Atreiem za Kovářskou branou 26. a Josef Horní s Dastym Anne-Mer na 29. místě. V družstvech jsme obsadili čtvrtou příčku se stejnými body jako třetí Rakousko, které mělo v součtu lepší obrany.

2004–2008

Republiková konference ČKNO, pro období 2004–2008 se konala ve SKI hotelu v Novém Městě na Moravě. Byl jsem potvrzen ve funkci ÚPV. Konference mimo jiné schválila přijetí a vydání novelizovaného zkušebního řádu SchH s účinností u nás od pololetí 2004. ČKS však na konec nesouhlasilo, aby nový ZŘ vydal ČKNO, vydali jej sami.

2004

MM ČKNO 2004 organizovala ZKO Ostrava Svinov v Suchdole n/Odrou. K posuzování obran byl pozván německý spolkový poradce výcviku SV a WUSV pan Günter Diegel. Jeho posuzování a konzultace s ním byly pro mne jedinečnou školou posuzování. Klubovým vítězem se stal Zdeněk Skokan s Dolly z Purschova chovu. MS WUSV se konalo v holandském Eindhovenu. Účastnilo se 30 zemí a 117 závodníků. Naši reprezentanti nezasáhli do předních pozic.

Jansky52005

V roce 2005 došlo ke změně kvalifikace na MS WUSV. Klubem byly pořádány dva závody. Prvním bylo MM ČKNO organizované v Blovicích a druhá kvalifikace se konala v Poličce šest týdnů po mistrovství. Byla vypsána pro prvních 18 závodníků z MM ČKNO.

MM ČKNO bylo v Blovicích výborně připraveno organizátory vedenými Zdeňkem Mrázem. Zúčastnilo se jej čtyřicet závodníků, z nichž jeden byl ze Slovenska. K posuzování obran byl pozván Belgičan, pan Frédéric Clemens, který byl povolán za omluveného německého rozhodčího, pana Jürgena Ricziho. Klubovým vítězem se stal MUDr. Jiří Tichý s Codetou Galán Nalag.

Druhé kvalifikace v Poličce se zúčastnilo pouze dvanáct závodníků. Vítězem i druhé kvalifikace se stal opět MUDr. Jiří Tichý s Codetou Galán Nalag. Mistrovství světa WUSV se nakonec místo v ČR konalo ve Francii, ve městě Haguenau. Zde naše reprezentace obsadila 12. místo v družstvech z 20 hodnocených. Zajímavostí z tohoto mistrovství je, že mistrem světa se zde podruhé za sebou a celkově potřetí stal Belgičan, pan Van den Berghe Ronny s Erosem v. d. Mohnwiese. Další zajímavostí k tomuto závodníkovi bylo, že se za Belgii kvalifikoval i se svým druhým psem, Gringem v. d. Mohnwiese, kterého zapůjčil norské závodnici Christine Soneberg, která s ním zde obsadila deváté místo. Z našich se výrazněji umístil na hodnotném šestnáctém místě náš klubový vítěz. Přece jenom je škoda, že se nám nepodařilo v tomto roce zorganizovat mistrovství světa u nás. Také bych chtěl vzpomenout, že 6. 7. tohoto roku zemřel bývalý ústřední rozhodčí výkonu, předseda Východočeské kynologie a organizátor mnoha významných kynologických akcí celostátního významu, výborný člověk, pan Stanislav Čaban.

2006

V roce 2006 jsme se opět vrátili k starému modelu provádění výběru reprezentantů ze dvou výsledků, tedy lepšího výsledku z některého z výběrových závodů ČKS nebo MSKS a výsledku z MM ČKNO. To se konalo opět v Bohumíně, ve stejné sestavě pořadatelů, opět kvalitně vedených Ladislavem Biernátem. K posuzování obran byl pozván Belgičan De Schveemer Kristian. Klubovým vítězem se již podruhé za sebou stal MUDr. Jiří Tichý s Codetou Galán Nalag. Mistrovství světa WUSV bylo v dánském Randers za účasti 28 zemí. V týmech jsme se umístili na pěkném 6. místě, k čemuž přispěli 13. místem MUDr. Jiří Tichý s Codetou Galán Nalag, 18. místem Jaromír Vácha s Ergem Hartis Bohemia a 36. místem Věrka Hrušková s Barunkou Black Chabet. Mistrem světa se stal jeden z matadorů výcviku německých ovčáků Friedrich Biehler s Caro v. Mörfelder Land.

V letních měsících byl našim klubem uspořádán v kynologickém zařízení Hvězda Kotojedy, ZKO Bedea Kroměříž, dvoudenní seminář k metodice výcviku psů v poslušnosti a obraně podle SchH a IPO. Lektorem byl zkušený, již několikrát zmiňovaný Belgičan Gilbert Coudron, mistr světa WUSV 1993. O seminář byl velký zájem a zúčastnilo se jej na 150 posluchačů, kteří byli obohaceni mnoha novými poznatky k metodám výcviku. Jako pozitivum tohoto semináře vidím i odstartování pro další léta mnoha jiných podobných akcí, většinou zkušenými výcvikáři nejen německých, ale také belgických ovčáků.

2007

Rok 2007 byl ve znamení konání mistrovství světa WUSV ve slovenské metropoli Bratislavě. Snahou a snem mnoha cvičitelů bylo startovat tam. MM ČKNO se konalo ve SKI areálu Nové Město na Moravě, tehdy v rozestavěné cílové rovince nejen běžeckých lyžařských soutěží, biatlonu i cyklokrosu. Díky vstřícnosti tehdejších majitelů areálu, a zejména hlavnímu organizátorovi soutěže Jiřímu Svatoni st., ale i za přispění členů místní pobočky ČKNO Nové Město n/M a členů východočeské pobočky ČKNO se podařilo připravit velmi pěkné mistrovství. K posuzování obran byl opětovně pozván spolkový poradce výcviku SV a WUSV pan Günter Diegel. Nedá mi, ale rád se budu opakovat, když řeknu, že jeho posuzování a konzultace s ním byly pro mne jedinečnou školou posuzování s doplněními o další poznatky a pohledy. Pan Diegel je výraznou světovou kapacitou, a i když dnes (2016) již nepůsobí ve funkci spolkového poradce výcviku SV, působí stále na obdobné funkci ve WUSV, nově také ve výcvikové komisi FCI, a to i jako aktivní rozhodčí, ač mu je dnes nějakých 67 roků. Klubovým vítězem se tehdy stal Stanislav Kubant se psem Erri z Blatenského zámku, umístil se před Zdeňkem Skokanem s Besi Zde-Sko a Jaromírem Váchou s Ergem Hartis Bohemia. Reprezentace na mistrovství světa do Bratislavy byla ještě doplněna o MUDr. Jiřího Tichého s Codetou Galán Nalag a Martina Pejšu s Lordem z Lipin. Jak jsem se o několik let později dozvěděl, moje posuzování poslušnosti na tomto mistrovství, pod skrytou kontrolou pana Diegela, mi otevřelo možnost v roce 2010 posuzovat poslušnost na mistrovství světa WUSV ve španělské Seville.

Mistrovství světa WUSV naši slovenští přátelé připravili výborně a ukázali, že i ve skromných podmínkách lze výborně zorganizovat takovouto náročnou světovou akci. I dnes jim za to děkuji a s nostalgií a láskou vzpomínám. Pro náš český tým bylo toto mistrovství jedním z nejúspěšnějších ve sportovní kynologii v novodobé historii. Jaromír Vácha s Egem Hartis Bohemia se umístil na skvělém druhém místě za vynikajícím mistrem světa, Švédem Pierem Wahlströmem s Ängsbackens Rosso. Tento pes následně působil v chovu chovatelské stanice Vikar Víti Glisníka. Na 21. místě se umístil Martin Pejša s Lordem z Lipin a 34. místo patřilo Zdeňku Skokanovi s Besi Zde-Sko. Tato trojice utvořila třetí nejlepší tým tohoto mistrovství za druhými Nory a vítěznými Němci. Ještě doplním, že v Bratislavě startovalo 122 ze 126 zaregistrovaných závodníků, kteří přijeli z 34 zemí, což byl do této doby rekord.

2008

Únor 2008 byl měsícem konání výroční republikové konference, kde jsem byl opět na čtyři roky volbou potvrzen na funkci výcvikáře. Bylo přijato opatření k DNA a majitelům NO doporučeno provádět také RTG DLK, zatím jako nepovinné. MM ČKNO se konalo v Kroměříži, výborně zorganizovaném ZKO Bedea Kroměříž – areálem Hvězda Kotojedy. Došlo k menší úpravě podmínek výběru reprezentace, kdy ze dvou výběrových soutěží ČKS a MSKS se započítává součet pořadí umístění mezi německými ovčáky, plus umístění na MM ČKNO z českých závodníků. Prezentovalo se 42 českých a pět zahraničních závodníků (2 ze SR a po jednom závodníkovi ze Španělska, Itálie a SRN). Posuzoval belgický rozhodčí, pan Frédéric Clemens. Klubovým vítězem se stal Španěl Julio Galan Abed s Ajkou vom Schwarzen Kessl. Druhý byl Zdeněk Skokan s Besi Zde-Sko a třetí Milan Truksa s Rémusem Chmelový kvítek. Mistrovství světa WUSV bylo v USA. Naše reprezentace uspěla s průměrnými výsledky.

2009

Následující rok 2009 se Mezinárodní mistrovství ČKNO konalo v Raspenavě. Startovalo 53 závodníků. Rozhodčí ze Slovenska, paní Jana Honíšková, byla jedinou cizí zástupkyní. V tomto roce přišla fa GAPPAY s milou novinkou, „Pohárem vítězů MM ČKNO“. Jedná se o hodnotný putovní pohár, 85 cm vysoký, na dřevěném podstavci, na kterém jsou na zlatých štítcích vyryta jména všech klubových vítězů od r. 1991. Každý další vítěz zde bude také uveden. Pohár je majetkem ČKNO a jeho platnost skončí třicátým ročníkem roku 2021. Klubový vítěz od tohoto roku obdrží o něco menší repliku, která je jeho vlastnictvím. Klubovým vítězem v Raspenavě se stal Josef Králík s Brenem z Daskonu, 2. místo MVDr. Jana Glisníková s Catem Katargo a 3. Hana Hulíková s Adélkou Aykmar. Na MS WUSV v Krefeldu, kde jsem posuzoval poslušnost jako pomocný rozhodčí, naše reprezentace uspěla bez výraznějšího umístění. Startoval zde rekordní počet 162 závodníků. Na zasedání komise WUSV jsem byl potvrzen k posuzování poslušnosti v roce příštím ve Španělsku. V tomto roce jsem měl opětovně možnost strávit takřka týden v Belgii ve Veerle a hlouběji poznat práci špičkových kynologů, Ronnyho Van Derne Berghe, Gilberta Coudrona a Berta Aertse, všichni měli v té době již tituly Mistrů světa a poznal jsem další kvalitní psovody z jejich skvělého týmu.

2010

Rok 2010, pro mne nabitý přípravami k posuzování poslušností na MS WUSV ve španělské Seville. Předtím jsem posuzoval poslušnost na výběrovém závodě SÚCHNO ve Vranově nad Toplou i na MM ČKNO v Suchdole nad Odrou. Na MM ČKNO nastoupilo 50 závodníků, z nich 9 cizinců, (6 ze SR, 2 z Belgie a 1 z Itálie). Stopy, které byly položeny v náhradních terénech z důvodu povodní, posuzoval MVDr. Stanislav Vodička a obrany Michael Heyvaert z Belgie. První část obran byla svěřena Josefu Kubcovi a druhou figuroval host, Belgičan Tom Willems. Klubovým vítězem se stal v té době trojnásobný mistr WUSV, pan Ronny Van Derne Berghe s Comem v. Bonauwer Wald, 2. místo obsadila slovenská reprezentantka Dáša Mináriková s Fordem z Hnedej skály a 3. místo Martin Pejša s Quelem od PČR. Posuzování v Seville bylo jednoznačným vrcholem mé rozhodcovské a určitě i kynologické kariéry. Zážitků i krásných výkonů bylo mnoho. Mohu poděkovat štěstěně, že jsem takovou akci mohl aktivně v centru dění zažít. Mistrem světa se zde stal již počtvrté Ronny Van Dern Berghe s Comem v. Bonauwer Wald. Naši podali průměrné výkony. Velmi příjemný pocit jsem měl také z mnou iniciovaného uspořádání „Otevřeného mistrovství mládeže s německými ovčáky“. Konalo se v kynologickém zařízení MSKS Zbraslav. Vypsány byly dvě kategorie, SchH1 a ZVV1, po 13 a 14 účastnících. Vítězem SchH1 se stal slovenský mládežník Peter Lengvarský s Rall Lasmo. Potěšitelné bylo, že MSKS poskytlo areál i ubytování pro závodníky zdarma. Pohár věnovaný prezidentem klubu, Ing. Karlem Strouhalem, získala za absolutní vítězství vítězka kategorie ZVV1 Jana Hořejší ml. s fenkou Niki ze Stříbrného kamene. Věnoval jsem poháry za nejlepší stopu, poslušnost a obranu.

2011

Rok 2011. Nemohu nevzpomenout, že začátkem tohoto roku náhle zemřel významný kynolog a výborný člověk, Milan Hořejší, účastník mnoha mistrovství národních i světa FCI i WUSV. Mezinárodní mistrovství ČKNO se konalo v Mrákově a zorganizovala jej ZKO Domažlice II, pod vedením Martina Sodomy. Martin se již v minulosti prezentoval nejen jako výborný figurant a psovod i profesionální chovatel německých ovčáků, ale přípravou a realizací této velké a významné akce dokázal, že je rovněž skvělým organizátorem. Klubovým vítězem se stal Zbygniew Gorecki s Yucci Vikar. Velký úspěch zde slavil majitel chovatelské stanic Vikar Víťa Glisník, když na prvních třech místech stanuli psi z jeho chovu. Druhé místo zaujal Libor Kostera s Baxtrem Vikar a třetí byl Radomír Kupka v Coxem Vikar. Moje působení zde, coby hlavního rozhodčí, jsem si zpestřil a nominoval se do funkce pomocného rozhodčího na poslušnosti k hodnocení dlouhodobého odložení. Bylo to u nás prvně, kdy tento cvik sledoval další rozhodčí. Pro prvního posuzujícího to je výrazná pomoc a osvědčila se. Naši reprezentaci vedl na Ukrajině Vít Glisník a lze říci, že obstáli se ctí. Připravované Otevřené mistrovství mládeže se nakonec nekonalo z důvodu velmi malého počtu přihlášených. V říjnu se konal v Karlštejně svod chovných psů a fen. Jako nejlepší byl vyhodnocen Sorbon Majorův háj chovatelky a majitelky Gabriely Galvasové. Mezi fenami se nejlépe prezentovala druhá ze soutěže Universal Sieger WUSV 2011, Paris v. d. Monhwiese Jany Hořejší.

2012

Rok 2012 byl rokem konference ČKNO, ve které jsem se rozhodl naposledy kandidovat do funkce ÚPV. Byl jsem rozhodnut, že rokem 2016 skončím v této funkci. Hlavním důvodem bylo rozhodnutí Českého kynologického svazu, že rozhodčí při dosažení věku 65 let skončí jako ústřední, a tím i mezinárodní rozhodčí výkonu. Jsem přesvědčen, že tuto funkci by měl zastávat výhradně ústřední rozhodčí výkonu, který se zajímá o sportovní, kynologické dění ve světě, zejména německých ovčáků a má kladný vztah k hodnocení podle mezinárodního zkušebního řádu, ať již v podobě IPO nebo SchH. MM ČKNO se konalo již po druhé v Blovicích. Po sedmi letech jej opět organizovala zdejší ZKO, pod vedením organizačně i lidsky seriózního a spolehlivého Zdeňka Mráze. Účastnilo se 52 z 59 přihlášených závodníků. Za Jersey startovala paní Jarmila Pallot. Ve funkci hlavního rozhodčího jsem posuzoval poslušnost, stopy Martin Pejša a k hodnocení obran byl pozván zkušený mezinárodní rozhodčí ze Slovenska, Mgr. Igor Lengvarský. Klubovým vítězem se stal Radomír Kupka s Coxem Vikar. Druhé místo obsadila Miroslava Tichá se Sorbonou Favory Cross a třetí se umístil Martin Skřenek s Jerrym z Daskonu. V tomto roce byl upraven výběr reprezentace tak, že z tohoto mistrovství postoupilo prvních pět umístěných. Tento systém se ujal a dobře se osvědčil v celém volebním období. Mistrovství světa WUSV se konalo v Rakousku, ve městě Steyr, za účasti 146 startujících z 39 zemí. V týmech jsme obsadili slušné 12. místo. Nejlépe z našich se umístila Miroslava Tichá, 18. Velký úspěch zde slavili slovenští přátelé, zvítězili v týmech a v jednotlivcích se v celkovém pořadí umístili na druhém místě Jaro Vnenčák s Witzem Eqidius a třetí příčku obsadil Jozef Lengvarský s fenou Geishou Eqidius. Byl to také velký úspěch slovenského chovu německých ovčáků, chovatelské stanice Eqidius, pana Jána Sudimáka z Bardejova. Mistrem světa v jednotlivcích se stal Helmut Hubert s Hankem vom Weinberblick z Německa. Otevřené mistrovství mládeže ČKNO se konalo ve sportovním kynologickém zařízení MSKS Zbraslav. Účastnilo se 15 závodníků, z toho dva ze Slovenska a jedna závodnice z Jersey. Vítězem kategorie IPO1 a zároveň absolutním vítězem se stal Peter Lengvarský se psem Arbe z Medvedej doliny ze Slovenska, tím získal pohár věnovaný prezidentem ČKNO, Ing. Karlem Strouhalem. Vítězem kategorie ZVV1 byl Jiří Štindl s Badem Malí Elgi. Poháry pro nejlepší výkony z obou kategorií v disciplínách stopa, poslušnost a obrana opět věnoval ÚPV. Prvně u nás oficiálně zadávaný titul „Universál vítěz“ získal Ax z Kuřimského háje pana Rudolfa Vally. Pro informaci, získává jej německý ovčák, který se toho roku úspěšně zúčastnil Mistrovství ČKNO ve výkonu a nejlépe se umístil na Klubové výstavě vítězů.

Jansky12013

Roku 2013 se Mezinárodní mistrovství ČKNO konalo již poněkolikáté v Suchdole nad Odrou a bylo pěkně zorganizováno pořadatelským týmem vedeným Ing. Karlem Černochem. Prezentovalo se 47 ze 60 přihlášených závodníků, z toho byli dva z Velké Británie a po jednom z Belgie a Slovenska. K posuzování stop byl pozván James White Jackson z Velké Británie, poslušnost hodnotil Theodor Krajčí, obrany jsem hodnotil já. Klubovým vítězem se stal Martin Pejša s Katem Aritar Bastet. Za ním byl druhý belgický reprezentant Dirk Leemans s Gucci Du Triangle Magique a třetí Jiří Štěpař s Enrico Bohemia Bells. Mistrovství světa se konalo již potřetí v USA, tentokrát ve státě Philadelphia. V týmu výborně vedeném Ing. Janou Hořejší výrazného úspěchu dosáhl Martin Matoušek s Furií Drapa, v jednotlivcích byl sedmý a s Furií byl vyhodnocen za nejlepší výkon v poslušnosti s 96 body. Otevřené mistrovství mládeže ČKNO se konalo v krásném kynologickém areálu Hvězda v Kotojedech u Kroměříže. Účastnilo se sice pouze osm závodníků, (5x IPO1 a 3x ZVV1), ale jejich výkony byly nádherné. Absolutním vítězem se stal Daniel Hanel se psem Zeus Vikar, startujícím podle IPO1. Získal pohár věnovaný prezidentem ČKNO. Vítězkou ZVV1 se stala Andrea Šrajerová s Crisem Cros Buranost Lobos. I tentokrát, stejně jako v minulosti, byly vyhodnoceny a oceněny nejlepší výkony disciplín A, B, C. Závěr sezony patřil svodu chovný psů a fen. Opět se konal v Karlštejně za účasti 85 psů a fen, ze 125 přihlášených. Rozhodčími byl vyhlášen nejlepší pes Coudy z Údolí Úpy pana Mgr. Břetislava Klominského a fena Jenny Anrebri Renaty Machové.

2014

Rok 2014. Organizování Mezinárodního mistrovství se opět ujali členové ZKO Suchdol nad Odrou, ale tentokrát vedeni Alenou Pavlasovou, která nahradila Ing. Černocha, který zde závodil. Pořadatelé tuto akci zvládli tradičně – výborně. Startovalo zde 51 psovodů, z toho tři ze zahraničí – z Velké Británie, Belgie a Slovenska. Obrany hodnotil mistr světa FCI z roku 2013 Josef Adamuščin ze Slovenska. Stopy posuzovala Miroslava Tichá a poslušnost Renata Machová. Jí jsem pomáhal posuzovat dlouhodobé odložení a plnil jsem roli hlavního rozhodčího. Klubovým vítězem byl zde vyhodnocen Marek Černý s Extremem Orex Aykmar. Druhý se umístil Václav Ouška s Chessem ze Svobodného dvora a třetí příčka patřila Martinu Pejšovi, který ale tentokrát závodil s Norbertem Aritar Bastet. Mistrovství světa se konalo ve Francii, opět ve městě Haguenau. Zde jsme se dočkali hned několika pěkných a kvalitních výsledků, když dva naši závodníci se umístili v první desítce. Marek Černý s Extremem Orex Aykmar obsadil v celkovém pořadí 8. místo a byl vyhlášen prvním v poslušnosti se ziskem 98 bodů. Desátou příčku v jednotlivcích obsadil Martin Pejša s Norbertem Aritar Bastet a byl vyhodnocen jako první ve stopě, kde získal 99 bodů a v obraně, 98 bodů. V družstvech jsme byli na 4. místě, o jeden bod za Italy. Třetím, který v družstvu bodoval, byl Václav Ouška s Chesse ze Svobodného dvora. Za zmínku jistě také stojí výkon v obraně Ing. Aleše Kičmery, který s Ego Hurčák v této disciplíně získal také skvělých 98 bodů. U psa, Extreme Orex Aykmar je cenné i to, že je produktem Markova chovu. Otevřené mistrovství mládeže ČKNO se konalo v Mořkově a organizovali jej členové ZKO Veřovice, pod vedením obětavého Pavla Škarpy. V tomto roce, stejně jako u všech předchozích, se v předvečer po losování startovních čísel konala beseda s ÚPV, na téma metodika výcviku a zkušebních řádu – národního i mezinárodního. I v roce 2014 byla účast mládežníků skromnější. V kategorii IPO1 bylo pět startujících a v ZVV1 tři startující. Pohár prezidenta získala Andrea Vydrová s Cháronem Vepeden, startující v kategorii ZVV1. Tato závodnice zvítězila i v kategorii IPO1, kde však startovala s fenou Naomi Vepeden. Rovněž bylo provedeno vyhodnocení nejlepších disciplín, jako v minulosti. V září zemřel několikanásobný mistr ve výkonu, reprezentant a rozhodčí výkonu pan František Červenka.

2015

V roce 2015 se Mezinárodní mistrovství ČKNO konalo podruhé po sedmi letech v Kroměříži, na lehkoatletickém stadionu. Pořádali jej členové ZKO Bedea Kroměříž – Kotojedy, pod vedením pana Jana Růžičky. Ze sedmdesáti přihlášených startovalo 50 českých a 3 zahraniční závodníci (po jednom z Velké Británie, Belgie a Slovenska). Klubovým vítězem se podruhé za sebou stal Marek Černý s Extremem Orex Aykmar. Druhý se umístil Libor Kostera s Benem Milargo, třetí Ing. Aleš Kičmer s Ego Hurčák. Pachové práce posuzoval MUDr. Jiří Tichý, poslušnost Bc. Jiří Lasík, kterému jsem u odložení pomáhal, coby hlavní rozhodčí soutěže. Obranu posuzoval, za původně delegovaného rozhodčího z Německa, Martin Pejša. Nominováni byli figuranti Jiří Mach pro první část a Jan Böhm pro druhou. Na Mistrovství světa WUSV, které se konalo ve Finsku, městě Lahti, se naše reprezentace dočkala výrazného úspěchu v umístěních, kterým předcházely jejich hodnotné výkony. Z 34 zemí jsme se umístili na skvělém třetím místě, za druhými Finy a prvními Němci. K tomuto umístění výrazně přispěly výkony Marka Černého s Extremem Orex Aykmar, který se v celkovém pořadí umístil na třetím místě, se stejným ziskem 287 bodů, jako měl druhý v celkovém pořadí, Fin Marko Koskensalo s Aro vom Kisser. Příčku nejvyšší obsadila a mistryní světa se stala závodnice USA Debra Zappia s Ironem von den Wolfen.

K zorganizování Otevřeného mistrovství mládeže se přihlásili obětaví organizátoři mnoha mistrovství ČKNO dospělých ze Suchdola nad Odrou opět v čele s několikrát již jmenovaným a energií neutuchajícím Ing. Karlem Černochem. Tentokrát se soutěž konala v pěkném areálu místní základní kynologické organizace, kde je pro takovouto akci vhodné zázemí s možností ubytování v chatkách. Nastoupilo zde deset závodníků, po pěti v každé kategorii. V kategorii IPO1 opět zvítězila loňská vítězka Andrea Vydrová s Naomi Vepeden. V kategorii ZVV1 se vítězkou stala její sestra Kristýna Vydrová s Charonem Vepeden, která se stala absolutní vítězkou Poháru prezidenta ČKNO.

2016

Pro rok 2016se podařilo zajistit pořadatele Mezinárodního mistrovství ČKNO, kterým je ZKO Česká Třebová – Javorka a organizační vedoucí bude osvědčená organizátorka paní Iveta Skalická. Uskuteční se v termínu 1.–3. 7. Otevřené mistrovství mládeže ČKNO bude v Kaplici 4.–5. 11.

Na Výroční konferenci ČKNO konané 6. 2. jsem již do žádných funkcí v předsednictvu ČKNO nekandidoval. Mým nástupcem do funkce ústředního poradce výcviku byl zvolen, řekl bych logicky, MUDr. Jiří Tichý. V minulosti byl dvojnásobným klubovým vítězem ve výkonu, úspěšně reprezentoval ČKNO na MS WUSV, je zkušeným ústředním rozhodčím výkonu. MUDr. Tichý je dlouholetý podporovatel ČKNO i WUSV prostřednictvím svojí firmy GAPPAY, mnohokrát sponzoroval naše mezinárodní mistrovství i mistrovství světa WUSV. Jde o člověka mezinárodně WUSV respektovaného, a uznávaného, s výborným kynologickým rozhledem, v jehož další přínos nejen pro ČKNO věřím.

Na závěr bych si dovolil ještě několik poznámek. Ve své funkci ústředního poradce výcviku v Českém klubu německých ovčáků jsem se snažil o co nejlepší informovanost členské základny. Svými písemnými příspěvky v našem zpravodaji jsem se snažil předávat informace a zkušenosti z vrcholných soutěží německých ovčáků u nás i v zahraničí. Byly to především soutěže mistrovství světa WUSV, kde z porad vedoucích družstev a rozhodčích jsem získával cenné poznatky. Psal jsem také podrobné informace ze zasedání zástupců výcviku WUSV, informoval jsem o soutěžích BSP (mistrovství německých ovčáků v Německu). Psal jsem z výcvikových seminářů, výcvikových setkání a zkoušek se zahraničními rozhodčími a lektory. To vše mi umožnilo čerpat teoretické i praktické zkušeností z výcviku psů ve sportovní kynologii a třídit si náhled na požadavky výkonů psů i jejich posuzování. Velmi mne zajímají moderní metody výcviku, které vycházejí z přirozeného chování a jednání psů a usnadňují komunikaci psovoda se psem při výcviku. Svoje výcvikové zkušenosti i zkušenosti z posuzování mnoha vrcholových i menších soutěží a zkoušek u nás i v zahraničí jsem se snažil předávat na četných přednáškách.

Za velmi důležité také považuji, že na většině mezinárodních mistrovství ČKNO byli k posuzování zváni zkušení zahraniční rozhodčí z výkonu, kteří nám, rozhodčím, závodníkům i kynologické veřejnosti ukázali způsob posuzování v zahraničí. Přál by si, aby se v tomto trendu pokračovalo.

Za svoji éru ústředního a mezinárodního rozhodčího jsem posuzoval mnoho výběrových soutěží, skoro všechna mistrovství a mezinárodní mistrovství ČKNO, a to jako hlavní rozhodčí i rozhodčí disciplín. Posuzoval jsem nejméně 10 soutěží CACIT u nás i v zahraničí a 10 mistrovství světa nejen německých ovčáků ale i zmíněných velkých kníračů, dobrmanů rottweilerů a boxerů. Plus mnohá mistrovství republiky dobrmanů, rottweilerů, kníračů, belgických i francouzských ovčáků a stovky zkoušek z výkonu a menších soutěží.

Prvního německého ovčáka jsem si koupil začátkem roku 1966. Od této doby jsem byl členem ZKO Nový Hradec Králové a byl jsem také členem Skupiny německých ovčáků ve Svazarmu. Se psy jsem složil více než 50 zkoušek z výkonu a celkově devětkrát jsem se účastnil přeborů ČR a mistrovství ČSSR. Také jsem byl dvakrát nominován k účasti na mistrovství Evropy, ale bohužel jsem na této soutěži nikdy nestartoval, ať z administrativního rozhodnutí v r. 1972, nebo z důvodu veterinárních opatření v r. 1973. Od r. 1981 se také věnuji chovu německých ovčáků. Ve své chovatelské stanici, nejprve Favory a od r. 1995, po uznání FCI, Favory Cross, jsem odchoval dvacet vrhů.

Kvalitní povaha a pracovitost jsou vedle zdraví nejdůležitějšími atributy, které německého ovčáka dělají nejpopulárnější pracovní psí rasou. Velice si vážím snahy chovatelů německých ovčáků, kteří mají zájem uskutečňovat odchovy s cílem mít jedince anatomicky i konstitučně zdravé s kvalitními povahovými a pracovními vlastnostmi, temperamentní a sebevědomé, schopné pracovního zatížení, jak je požaduje standard plemene. V tomto směru si cením chovatelů chovatelských stanic u nás (uvedu je podle abecedy): Anrebri, Aritar Bastet, Aykmar, Hartis Bohemia, Jipo-Me, Venušina sopka, Vikar, z Jirkova dvora, ze Stříbrného kamene, jakož i některých dalších. Při této příležitosti nemohu nevzpomenout chovatelskou stanici Eqidius mého přítele, pana Jána Sudimáka ze Slovenska, který cílevědomou chovatelskou prací, dokázal odchovat mnoho povahově a pracovně výborných jedinců, kteří se svojí kvalitou prosadili na soutěžích a v chovu doma i v zahraničí. Cením si jeho neutuchající snahy zlepšovat pracovní chov německých ovčáků.

Majitelům německých ovčáků, ale i dalších pracovních plemen, přeji do budoucna mnoho úspěchů. Děkuji také všem bývalým spolupracovníkům, kteří se mnou měli v průběhu těch dlouhých let trpělivost.

 

Luboš Jánský
Foto: archiv autora


Pokračováním v prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookies.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Více informací.More information.

Nastavení cookie na tomto webu je takové, že "umožňuje ukládání cookies", aby vám poskytlo nejlepší možnou stránku pro prohlížení. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

ZavřítClose