Vrozené vady tvoří pouhých 5 % z celkových onemocnění srdce. Vznikají narušením nebo zpomalením embryonálního vývoje srdce. V lidské populaci jsou kongenitální vady srdce nejčastější vrozenou vývojovou vadou vůbec. U psů se tyto vady mohou projevovat celkovou slabostí a zaostáváním v růstu štěněte. Avšak mnohdy se na vrozený defekt přijde až v dospělosti daného jedince, protože poslechově nemusí být slyšitelný žádný šelest a zvíře nemuselo do této doby vykazovat žádné známky kardiologického onemocnění.

Vrozené vady srdce jsou také bohužel častou příčinou náhlého úmrtí u mladých psů. Čistokrevná plemena mají daleko větší riziko těchto onemocnění než kříženci. Mezi nejčastěji diagnostikované vrozené vady patří PDA (perzistentní ductus arteriosus), pulmonální stenóza, aortální stenóza, defekty septa mezi komorami, dysplazie trojcípé chlopněFallotova tetralogie. Až 14 % pacientů má dvě vady srdce v kombinaci, a jeden pacient ze sta dokonce tři vady. Vůbec nejčastější je pulmonální stenóza, poté aortální stenóza a ve stejném procentuálním zastoupení také PDA. Plemennou predispozici a zvýšené riziko vrozeného defektu mají plemena, jako je francouzský buldoček, anglický buldok, výmarský ohař, australský ovčák, čivava, německý ovčák, labrador, west highland teriér a německý boxer.

Pulmonální stenóza

Nejčastější vrozená vada, velmi často diagnostikovaná u německých boxerů. Jde o zúžení plicnice, cévy, která vede ze srdce do plic a zajišťuje tzv. malý krevní oběh. Zúžení může probíhat v kterémkoli místě cévy. Často probíhá toto onemocnění skrytě, bez povšimnutí klinických příznaků ze strany majitele a mnohdy také i veterinárního lékaře, pokud není přítomen slyšitelný šelest. Dle studií často náhodný nález při sonografickém vyšetření srdce údajně zdravých zvířat. Naopak těžce postižení pacienti upadají do synkopy a trpí srdečním selháváním. Diagnostika se opírá o kompletní kardiologické vyšetření, na RTG snímcích bývá zvětšená pravá komora srdce. Na echokardiografickém vyšetření jsou typické změny turbulence a proudů krve u stenózy. Terapie bývá medikamentózní, u těžkých stenóz je doporučena chirurgie.

stenoza1Aortální stenóza

Aorta je hlavní tepna, která vede ze srdce a zajišťuje tzv. velký krevní oběh. Pokud mluvíme o stenóze, je v jejím průběhu opět zúžení. Nejčastější se toto onemocnění projevuje mezi 1.–3. rokem věku. U mírného postižení majitelé nepozorují žádné abnormality, ale s mírou postižení rostou také příznaky nemoci. Psi vykazují nesnášenlivost fyzické zátěže, náhlé synkopy až levostranné srdeční selhávání. Náhlé úhyny jsou bohužel u tohoto onemocnění velmi časté. Diagnostika je založena na změnách velikosti levé komory a změnách rychlosti proudění krve. Velice často se jedná o dědičná onemocnění, proto by měli být tito psi vyřazeni z chovu. U takto postižených zvířat se doporučuje vyhnout velké sportovní aktivitě. V terapii využíváme ACE inhibitory a velmi často se díky stabilizaci pacienti dožívají poměrně vysokého věku. Jako definitivní terapie je opět chirurgický zákrok.

PDA

Perzistentní ductus arteriosus je cévní spojka, která po narození nezanikla. U plodu je tato spojka nezbytná, proudí v ní krev a obchází plíce, protože plod v průběhu vývoje plíce nevyužívá a krev okysličuje díky kyslíku v krvi matky. Pokud po narození nedojde k jeho uzavření, dochází ke špatným tokům krve. Pacienti vykazují kašel, unavitelnost, případně cyanózu. Predispozici vykazují němečtí ovčáci, maltézáci, pudlové, pinčové a yorkšírští teriéři. Až třikrát častěji postihuje feny než psy. Velmi často je onemocnění diagnostikováno již při první návštěvě veterinárních ordinací při vakcinaci, kdy veterinární lékař u malého štěněte naposlouchá šelest. Diagnózu poté potvrdí dopplerovskou ultrasonografií srdce. Pokud se PDA neléčí, až 50 % pozitivních jedinců zemře v průběhu prvního roka života. Terapie spočívá pouze v chirurgickém řešení.

stenoza2Méně časté srdeční vady

Mezi další méně časté vady patří defekty síňového nebo komorového septa (přepážky). Vznikají poruchou v embryonálním vývoji přepážky, kdy nedojde k uzavření otvorů, nebo se neuzavřou po porodu. Klinické příznaky bývají stejné jako u PDA. Dysplazie chlopní je vrozená malformace cípů chlopně. Dysplazie trojcípé chlopně se vyskytuje hlavně u labradorských retrívrů, dog, německých ovčáků a irských setrů. Porucha mitrální chlopně jako vrozená vada postihuje nejčastěji rottweilery, dogy, dalmatiny, německé ovčáky a mastify. Zpočátku bývá jediným nálezem dmýchavý šelest. Fallotova tetralogie je kombinace čtyř vrozených vad srdce a způsobuje výraznou cyanózu. Prognóza je u těchto pacientů vesměs nepříznivá a bez velmi komplikovaného a náročného operačního zákroku vede u pacientů k úhynu.

Vzhledem k tomu, že vrozené vady srdce jsou často vázány na plemennou predispozici, je doporučitelné, aby se daná plemena před zařazením do chovu vyšetřovala a postižení jedinci zavčas vyřazovali z chovu. Jedná se zejména o plemena jako německý boxer, německý ovčák, labradorský a zlatý retrívr, francouzský a anglický buldoček. U všech těchto plemen bylo zjištěno zvýšené riziko srdečních onemocnění.

Slovníček použitých pojmů

kongenitální – vrozené
šelest – zvuk vznikající turbulentním prouděním krve v srdci, často známka poškození srdce
chlopeň – funguje jako ventil umožňující tok krve pouze jedním směrem
malý krevní oběh – oběh v plicích, slouží k okysličení krve
synkopa – náhlá, krátkodobá ztráta vědomí
srdeční selhávání – známky srdeční nedostatečností s projevy venózní (žilní) kongesce (tvorbou otoku a výpotků)
echokardiografické vyšetření – ultrasonografické vyšetření srdce
velký krevní oběh – součást krevního oběhu sloužící dodávce okysličené krve k jednotlivým orgánům
levostranné srdeční selhání – známky srdeční nedostatečností s tvorbou plicních výpotků
ACE inhibitory – léky snižující krevní tlak
cyanóza – namodralé zbarvené sliznic a kůže, které je způsobeno nedostatkem kyslíku v krvi
dopplerovská echokardiografie – ultrasonografie umožňující zobrazit proudění krve v srci, směr, rychlost, typ proudění
dysplazie – porucha vývoje a růstu
trojcípá chlopeň – chlopeň mezi pravou síní a pravou komorou
mitrální chlopeň – dvojcípá chlopeň mezi levou síní a levou komorou

MVDr. Veronika Peroutková

banner-400x200-respons


Pokračováním v prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookies.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Více informací.More information.

Nastavení cookie na tomto webu je takové, že "umožňuje ukládání cookies", aby vám poskytlo nejlepší možnou stránku pro prohlížení. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

ZavřítClose