IFR: Vážení přátelé plemene rottweiler,

změna stanov IFR (Mezinárodní federace přátel rottweilerů), ke které došlo na setkání delegátů IFR v roce 2015, přivedla naši federaci do nového období své existence.

IFR byla založena coby celosvětová organizace zaštiťující ochranu plemenných znaků a vlastností rottweilera. Její založení bylo nezbytné, protože rottweileři si rychle získávali popularitu po celém světě. Začali se chovat a rozšiřovat v mnoha státech s velmi rozdílnými kulturami a různý přístup k chovu a k tomu, jací psi z něho mají vzejít, nemusel být zcela v souladu s původním posláním rottweilera jakožto pracovního psa.

Stanovy IFR jasně definují jak cíle federace, tak působnost a pravomoc jejího předsednictva. Také podmínky, které je potřeba splnit pro členství ve federaci, nejsou již bez jakýchkoli povinností, IFR naopak nyní svým členům ukládá splňovat své závazky. Jde o nový koncept, který IFR umožní stát se mnohem aktivnější a ambicióznější organizací, než tomu bylo v minulosti. Federace by tak měla přerůst své původní poslání coby asociace, která jen každý rok organizovala světovou výstavu a mistrovství světa IPO plemene.

Je mnoho problémů, kterým naše plemeno čelí. Výsledky výstav nahradily přirozenou selekci chovných zvířat. A mnohdy nešlo o homogennost, jak jsme tomu byli koneckonců svědky v posledních letech. Někdy šlo až o odklon plemene od svého určení, jen z důvodu osobních preferencí a/nebo ekonomických motivů. Chovatelské programy jsou často příliš založeny na základech úzké nebo opakované příbuzenské plemenitby, což má za následek snížení genofondu a nárůst genetických poruch. Po celém světě jsme tak svědky přerodu původně pracovního plemene do domácího mazlíka či výstavního jedince, ať z důvodů kulturních nebo také ekonomických. Fyzické a duševní vlastnosti plemene jsou zanedbávány. Některé nešťastné případy mohou vyústit až v legislativní opatření týkající se chovu rottweilerů, omezení chovu i držení psů. Vylepšení veřejného obrazu plemene je absolutní nutností. Tento vývoj se dotýká samé podstaty plemene a my ho nesmíme ignorovat.

IFR není „superklubem“, nemůže a nehodlá zasahovat do záležitostí či předpisů jednotlivých států. Musí se ale stát organizací, která aktivně sleduje podobné vývoje a snaží se pomáhat tam, kde jsou rozdílná národní ustanovení či aktivity nedostatečné. Jen tak lze zajistit, aby platil jediný standard, a tím je standard FCI. Tento standard se nezabývá jen fyzickým popisem plemene, ale také jeho psychickými vlastnostmi a povahou, což nelze oddělovat.

I pro nově zvolené předsednictvo IFR je tento nový koncept sám o sobě výzvou, ale jsme na ni připraveni. Po zasedáních předsednictva a brainstormingu jsme se rozhodli pro první seznam priorit a pracovní postup. Nejprve bude aktualizován soupis již existujících činností a normativů jednotlivých členských států. Poté bude soupis zanalyzován a spolu s našimi návrhy bude předložen na semináři pro rozhodčí a garantů plemene, a samozřejmě také na setkání delegátů. Všechny výše zmíněné aspekty budou znovu posouzeny – dodržování standardu plemene a definice rottweilera coby pracovního plemene by se měly odrážet v nařízeních pro chov, v povahových testech, stejně jako ve zdravotních otázkách, v problematice sociálního chování atd.

Nedokážeme zázraky. Případné změny a výsledky možná nebudou mít okamžitý efekt. Ujišťuji vás ale, že v úzké spolupráci se všemi členskými státy uděláme maximum pro to, abychom v rámci našich možností dosáhli stanovených cílů IFR. Tím je držení a chov rottweilera coby psa, který má své místo v moderní společnosti po celém světě, bez ztráty jeho původních vlastností, které jsou definovány standardem FCI: je to zejména jeho spolehlivá povaha, sociální chování v rodině a společnosti a k tomu navíc patří i pracovní vlastnosti.

Jménem předsednictva IFR,
Dirk Vandecasteele, prezident
Překlad: Eva Fiedlerová


Pokračováním v prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookies.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Více informací.More information.

Nastavení cookie na tomto webu je takové, že "umožňuje ukládání cookies", aby vám poskytlo nejlepší možnou stránku pro prohlížení. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

ZavřítClose