Tento článek volně navazuje na článek Luboše Jánského Ohlédnutí za 25 lety působení v Českém klubu německých ovčáků.

Ústřední poradce výcviku Klubu německých ovčáků

Navázat na práci pana Luboše Jánského jako ústředního poradce výcviku (ÚPV) nebude snadné. Jsem si vědom jeho dlouhodobé, soustavné, mravenčí a precizní práce. Budu se snažit v jeho práci pokračovat a využít jeho slíbenou pomoc, tak jak spolupracujeme už dlouhá léta.

Aktuálně patříme ke kynologicky velmi silným zemím Evropy, i když počty aktivních členů se stále snižují. Máme skvělé figuranty, kteří jsou žádáni ve všech kontinentech světa, výborné trenéry poslušností, stop, a hlavně špičkové psovody. Naši rozhodčí sice posuzují velké soutěže, ale na rozdíl od slovenských kolegů je jazyková výbava podstatně horší, a tím i nabídky omezené. Získání mezinárodních nebo rozhodčích SV (Verein für Deutsche Schäferhunde; Klub německých ovčáků) z našich řad bude výzvou pro další roky.

TichyJiriFerda-e1469300088977 TichyJiriCodeta

Na co bych se rád zaměřil

Jako nově zvolený ÚPV bych chtěl nastínit několik oblastí, ve kterých bych rád působil.

V exteriérové části bych se rád angažoval na navrácení německého ovčáka (NO) k tradicím pracovních plemen. Krásný NO s dominantní hlavou a elegantní stavbou těla je jistě atraktivní, ale přehnané úhlení zadních končetin a s tím související volná hlezna považuji za významné funkční omezení jedinců plemene NO. Neschopnost skoku přes metrovou překážku na poslušnosti, padající zadní končetiny při prudkém úhybném manévru, ale i při útoku na figuranta, jak jsem mohl vidět na loňské BSZ (Bundes Sieger Zuchtschau; Světová výstava německých ovčáků) v Norimberku, je smutný obrázek původně vysoce pracovního plemene skákajícího 2,5 m vysokou kolmou bariéru. Myslím si, že je to špatný trend a vize.

Povahové vlastnosti NO doznaly taktéž mnoha změn. Z původně nekompromisního, sebevědomého psa, ke kterému se nebylo možno přiblížit, neboť aktivně střežil svůj osobní prostor i své obydlí, máme hodného psíka, kterému lze prohlížet zuby, a dokonce se ho i dotýkat. Z ochránce domovů, našich rodin i nás samotných se stal vítací, milý, neagresivní pes. Selekci nervózních, ze strachu kousajících psů rozumím, ale už nechápu vyloučení na zkouškách a výstavách vrčením naznačujícím sebevědomým, tzv. pětkovým, psem „tady je moje místo, můj prostor, můj psovod a já ho budu bránit“. Myslím si, že to není správné. Pes byl původně domestikován pro ochranu obydlí, majetku a osob, ne jako plyšový doplněk do postele. Jsme vázáni kritérii posuzování mezinárodními kynologickými institucemi, ale vždy je dostatek prostoru k rozumným a logickým úpravám na národní úrovni. Myslím, že je čas se navrátit k původnímu poslání NO.

tichy_02 tichy_01

Klubová výstava vítězů a Mezinárodní mistrovství ČKNO

Konferencí jsem delegován k posuzování povah na Klubové Výstavě vítězů (KVV). Způsob posuzování je dán bonitačním řádem, vyhodnocení nejlepšího psa a feny je však plně v mé kompetenci. Chtěl bych osvětlit, že ulehčení ve smyslu možnosti držení psa za obojek před zákroky přepadu ze zástěny a tolerance nepouštění a následného hlídání považuji za významné znehodnocení, byť razantního zákroku. Nejlepšího psa a fenu budu hledat u jedinců, kteří těmito základními prvky ovladatelnosti disponují. Vždyť to stejné už museli předvést na zkoušce, která je podmínkou účasti na KVV.

Mezinárodní mistrovství (MM) ČKNO je vysoce hodnocenou a prestižní akcí v Evropě. Účast zahraničních závodníků, rozhodčích a figurantů byla dobrou volbou a ve stejném trendu budu pokračovat. Zachování vysokého organizačního standardu, a hlavně korektního, pokud možno moderního způsobu posuzování budu nadále podporovat. Spolehlivá, čestná a poctivá práce kladečů a figurantů je velmi důležitá. Budu dbát, aby se mistrovství NO i nadále prezentovalo touto spolehlivou prací. Zájem o pořádání této náročné, prestižní akce trvá a věřím, že tomu tak bude i další roky.

Výběr reprezentačního týmu prošel mnoha zkouškami a schématy. Aktuální způsob zcela jistě není optimální, ale ze všech možných se zdá ten nejvíce vyhovující. Celorepubliková působnost klubu je velmi důležitá. Nešťastné dělení ČKS a MSKS v ČR i jednotlivých regionech neměla na ČKNO vliv a věřím, že tomu bude i nadále. Kritéria výběru reprezentace jsou nastavena správně. Potvrdilo se, že i mladý pes, který splní zkoušku IPO3 až v roce konání mistrovství, může být velmi přínosný pro tým, proto budeme pokračovat v aktuálním, ověřeném a fungujícím systému.

tichy_04 tichy_03

Do budoucna…

Celosvětově se snižuje počet členů klubu NO, ubývá zvláště mladší generace, která se realizuje spíše u počítačů než v terénu za rozmanitého počasí se psem. Tomuto trendu zabránit nemůžeme. Naše populace stárne ve smyslu prodloužení nejen biologického, ale hlavně i funkčního věku. Velmi aktivní muži i ženy ve funkcích rozhodčích však u nás nepochopitelně odcházejí do důchodu již v 65 letech, přitom je mladší generace nedoplňuje. Působí dokonce ještě jako figuranti a výcvikáři, kterých vždy bylo velmi málo. V rámci možností se budu snažit angažovat tyto velmi zkušené kynology do sportovního dění klubu, taktéž i podporovat a motivovat mládež.

Výcvikáři jednotlivých krajských poboček jsou většinou velmi zkušení členové, psovodi, figuranti i rozhodčí. Věřím, že spolupráce Výcviková komise ČKNO bude nadále pokračovat v tvůrčím duchu jako v létech předešlých a jednotlivé kraje nadále pomohou s organizací nejvýznamnějších akcí klubu.

MUDr. Jiří Tichý, ÚPV

Foto: Tereza Suchánková a archiv autora


Pokračováním v prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookies.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Více informací.More information.

Nastavení cookie na tomto webu je takové, že "umožňuje ukládání cookies", aby vám poskytlo nejlepší možnou stránku pro prohlížení. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

ZavřítClose