Tento článek volně navazuje na článek Luboše Jánského Ohlédnutí za 25 lety působení v Českém klubu německých ovčáků.

Ústřední poradce výcviku Klubu německých ovčáků

Navázat na práci pana Luboše Jánského jako ústředního poradce výcviku (ÚPV) nebude snadné. Jsem si vědom jeho dlouhodobé, soustavné, mravenčí a precizní práce. Budu se snažit v jeho práci pokračovat a využít jeho slíbenou pomoc, tak jak spolupracujeme už dlouhá léta.

Aktuálně patříme ke kynologicky velmi silným zemím Evropy, i když počty aktivních členů se stále snižují. Máme skvělé figuranty, kteří jsou žádáni ve všech kontinentech světa, výborné trenéry poslušností, stop, a hlavně špičkové psovody. Naši rozhodčí sice posuzují velké soutěže, ale na rozdíl od slovenských kolegů je jazyková výbava podstatně horší, a tím i nabídky omezené. Získání mezinárodních nebo rozhodčích SV (Verein für Deutsche Schäferhunde; Klub německých ovčáků) z našich řad bude výzvou pro další roky.

TichyJiriFerda-e1469300088977 TichyJiriCodeta

Na co bych se rád zaměřil

Jako nově zvolený ÚPV bych chtěl nastínit několik oblastí, ve kterých bych rád působil.

V exteriérové části bych se rád angažoval na navrácení německého ovčáka (NO) k tradicím pracovních plemen. Krásný NO s dominantní hlavou a elegantní stavbou těla je jistě atraktivní, ale přehnané úhlení zadních končetin a s tím související volná hlezna považuji za významné funkční omezení jedinců plemene NO. Neschopnost skoku přes metrovou překážku na poslušnosti, padající zadní končetiny při prudkém úhybném manévru, ale i při útoku na figuranta, jak jsem mohl vidět na loňské BSZ (Bundes Sieger Zuchtschau; Světová výstava německých ovčáků) v Norimberku, je smutný obrázek původně vysoce pracovního plemene skákajícího 2,5 m vysokou kolmou bariéru. Myslím si, že je to špatný trend a vize.

Povahové vlastnosti NO doznaly taktéž mnoha změn. Z původně nekompromisního, sebevědomého psa, ke kterému se nebylo možno přiblížit, neboť aktivně střežil svůj osobní prostor i své obydlí, máme hodného psíka, kterému lze prohlížet zuby, a dokonce se ho i dotýkat. Z ochránce domovů, našich rodin i nás samotných se stal vítací, milý, neagresivní pes. Selekci nervózních, ze strachu kousajících psů rozumím, ale už nechápu vyloučení na zkouškách a výstavách vrčením naznačujícím sebevědomým, tzv. pětkovým, psem „tady je moje místo, můj prostor, můj psovod a já ho budu bránit“. Myslím si, že to není správné. Pes byl původně domestikován pro ochranu obydlí, majetku a osob, ne jako plyšový doplněk do postele. Jsme vázáni kritérii posuzování mezinárodními kynologickými institucemi, ale vždy je dostatek prostoru k rozumným a logickým úpravám na národní úrovni. Myslím, že je čas se navrátit k původnímu poslání NO.

tichy_02 tichy_01

Klubová výstava vítězů a Mezinárodní mistrovství ČKNO

Konferencí jsem delegován k posuzování povah na Klubové Výstavě vítězů (KVV). Způsob posuzování je dán bonitačním řádem, vyhodnocení nejlepšího psa a feny je však plně v mé kompetenci. Chtěl bych osvětlit, že ulehčení ve smyslu možnosti držení psa za obojek před zákroky přepadu ze zástěny a tolerance nepouštění a následného hlídání považuji za významné znehodnocení, byť razantního zákroku. Nejlepšího psa a fenu budu hledat u jedinců, kteří těmito základními prvky ovladatelnosti disponují. Vždyť to stejné už museli předvést na zkoušce, která je podmínkou účasti na KVV.

Mezinárodní mistrovství (MM) ČKNO je vysoce hodnocenou a prestižní akcí v Evropě. Účast zahraničních závodníků, rozhodčích a figurantů byla dobrou volbou a ve stejném trendu budu pokračovat. Zachování vysokého organizačního standardu, a hlavně korektního, pokud možno moderního způsobu posuzování budu nadále podporovat. Spolehlivá, čestná a poctivá práce kladečů a figurantů je velmi důležitá. Budu dbát, aby se mistrovství NO i nadále prezentovalo touto spolehlivou prací. Zájem o pořádání této náročné, prestižní akce trvá a věřím, že tomu tak bude i další roky.

Výběr reprezentačního týmu prošel mnoha zkouškami a schématy. Aktuální způsob zcela jistě není optimální, ale ze všech možných se zdá ten nejvíce vyhovující. Celorepubliková působnost klubu je velmi důležitá. Nešťastné dělení ČKS a MSKS v ČR i jednotlivých regionech neměla na ČKNO vliv a věřím, že tomu bude i nadále. Kritéria výběru reprezentace jsou nastavena správně. Potvrdilo se, že i mladý pes, který splní zkoušku IPO3 až v roce konání mistrovství, může být velmi přínosný pro tým, proto budeme pokračovat v aktuálním, ověřeném a fungujícím systému.

tichy_04 tichy_03

Do budoucna…

Celosvětově se snižuje počet členů klubu NO, ubývá zvláště mladší generace, která se realizuje spíše u počítačů než v terénu za rozmanitého počasí se psem. Tomuto trendu zabránit nemůžeme. Naše populace stárne ve smyslu prodloužení nejen biologického, ale hlavně i funkčního věku. Velmi aktivní muži i ženy ve funkcích rozhodčích však u nás nepochopitelně odcházejí do důchodu již v 65 letech, přitom je mladší generace nedoplňuje. Působí dokonce ještě jako figuranti a výcvikáři, kterých vždy bylo velmi málo. V rámci možností se budu snažit angažovat tyto velmi zkušené kynology do sportovního dění klubu, taktéž i podporovat a motivovat mládež.

Výcvikáři jednotlivých krajských poboček jsou většinou velmi zkušení členové, psovodi, figuranti i rozhodčí. Věřím, že spolupráce Výcviková komise ČKNO bude nadále pokračovat v tvůrčím duchu jako v létech předešlých a jednotlivé kraje nadále pomohou s organizací nejvýznamnějších akcí klubu.

MUDr. Jiří Tichý, ÚPV

Foto: Tereza Suchánková a archiv autora